Alfthan, Georg von

Alfthan, Georg von

1828–1896. Kenraalimajuri 1863. Oulun läänin ku­vernööri 1863–73. Uudenmaan läänin kuvernööri 1873–88. Aateloitu 1866, vapaaherra 1886. Kenraaliluutnantti 1879. Senaattori, maataloustoimitus­kunnan päällikkö 1888–92, kulkulaitos­toimituskunnan päällikkö 1892–96. Valtiopäivillä 1867–91 aatelissäädyn edustajana.

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.9.1860
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik. H. 7 [Lisiä Suomen luonnon tuntemukseen sekä Suomea koskeviin kansatieteellisiin ja tilastotietoihin. 7. vihko]. H:ki 1860.   Tämän seitsemännen vihkon sisältönä on ”Ilmasto-opillisia havaintoja Suomessa 1846–1855; I. luonnonhistoriallisia merkintöjä”; ne on koonnut ja järjestänyt Adolf Moberg. Kuten useimmat lukijat tietänevät, Tiedeseura on pyrkinyt muistiinpanolomakkeita jakamalla saada maanmiehiämme maan kaikissa osissa antamaan tietoja kasvien kukinnasta, muuttolintujen saapumisesta ym., jotta näiden perusteella voitaisiin te...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 230, 4.10.1862: KokousRitarihuoneella hätäaputoimenpiteistä

Päivämäärä: 
4.10.1862
Ritarihuoneella pidetyssä kokouksessa läänin maaherra ilmoitti, että useat läänin tilanomistajat ovat tarjoutuneet työllistämään jonkin määrän hätääkärsivien läänien työläisiä sekä vastaanottamaan ja majoittamaan myös heidän perheensä. Niin kaunis kuin tämä esimerkki onkin, ja niin suuren kiitoksen kuin itse hanke ansaitseekin hyödyllisyytensä vuoksi, olisi kuitenkin onnettomuus, jos se saataisiin näyttämään joltain muulta kuin yksityiseltä liiketoiminnalta. Siihen saattaa liittyä joitakin uhrauksia, mutta se on hyvä vain silloin, jos kävisi niin, ettei työn tulos vastaisi siihen sijoitettu...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta, sähke 18.8.1863

Päivämäärä: 
18.8.1863
Helsinki, Senaattori Snellman   15 000 tynnyriä tarvitaan Ouluun, 10 000 Raaheen, 5 000 Kajaaniin ja Kemiin, suurin osa lainattava kahdeksi vuodeksi; täkäläiset kauppiaat haluavat välittää luottoja sillä varauksella että samalla myyvät käteisellä. Raahen asiasta myöhemmin. Alfthan    
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
5.9.1863
Oulu 5.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Noudattaakseni mahdollisimman nopeasti Herra Senaattorin kirjeessään elokuun 31. päivältä esittämää toivomusta saada lähempiä tietoja tulevan vuoden näkymistä, kiirehdin vielä tämän päivän postissa lähettämään selvityksen siitä, mitä me täällä tässä vaiheessa tiedämme. – Pyytääkseni anteeksi virallisten ilmoitusten mahdollista viipymistä minun on samalla lähetettävä ennakolta sellainen selitys, että kun Keisarillinen Senaatti vaatii tietoja satonäkymistä ym., lääninhallituksen on pakko ensin kirjoittaa kruununvoudeille ja näiden puo...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus viljan tuonnista, lausunto senaatin talousosastossa 12.9.1863

Päivämäärä: 
12.9.1863
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö senaattori Snellman esitti harkittavaksi seuraavaa: Tiedetään, että ne maamme kaupanharjoittajat, jotka ovat valtion varoista saaduilla ennakoilla tuoneet maahan viljaa, ovat sitä rahvaalle luotolla annettuaan joutuneet perimään siltä velkojaan pakkotoimin. Koska viljasato on tänä vuonna ollut suotuisampi kuin mitä uskallettiin toivoa, on tämän seurauksena ollut myös mahdollista käyttää osa viljan tuontiin tarkoitetuista varoista muulla tavoin viime ja tämän vuoden kadoista kärsivien auttamiseen. Keisarillinen senaatti on, tullakseen niiden avuksi, jotka...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
17.9.1863
Oulussa 17.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Vakuuttaen vilpitöntä kiitollisuuttani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 7. päivältä ja erityisesti kehotuksesta kirjoittaa Herra Senaattorille kiirehdin heti käyttämään tätä saamaani lupaa. – Teen tämän erityisen mielelläni, koska palattuani verojäämien perinnän tarkastusmatkaltani Salon ja Haapajärven kihlakunnista pystyn nyt kertomaan tarkemmin näiden alueemme pahimmin hätää kärsivien paikkakuntien tarpeista ja koska virallinen selvitykseni ei pääse lähtemään ennen kuin seuraavassa postissa. Haluan ohim...
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.9.1863
Oulussa 23.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Kiitollisena tunnustan saaneeni Herra Senaattorin kunnianarvoisan kirjeen tämän kuun 14. päivältä ja otan vapauden palata vielä kerran avustustoimiin. Kuulutukset ehdotetusta kotimaisen ohran vaihtamisesta ulkomaiseen on näinä päivinä lähetetty hätää kärsiviin seurakuntiin, ja minun on valmistauduttava 6 000:n tai kenties vielä useamman tynnyrin luovuttamiseen täkäläisestä kruununmakasiinista. Valitettavaa vain on, että nämä on kohtuuden nimessä jaettava heti ensimmäisen rekikelin aikaan, jolloin asianomaiset kauppiaat joutuvat ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
28.9.1863
Helsingissä 28.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!    Päivän postissa lähtee Valtiovaraintoimituskunnan kirje keisarillisen senaatin päätöksestä, joka koskee ehdotettua kruunun makasiineissa olevan ulkomaisen viljan vaihtamista talletettavaan siemenviljaan hallavahingoista kärsineillä paikkakunnilla. Herra Kenraalimajurin ehdottamasta siemenviljan ostamisesta kruunun laskuun niiltä läänin paikkakunnilta, joilla on saatu korjatuksi siemeneksi kelpaavaa viljaa runsaammin, keisarillinen senaatti ei sitä vastoin ole halunnut tehdä lopullista päätöstä, ennen kuin kysymys tuodaan...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
7.10.1863
Oulussa 7.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Pieni retki Hailuotoon tarkastamaan sikäläistä luotsisataman rakennustyömaata on estänyt minua heti paluupostissa esittämästä vilpitöntä kiitostani Herra Senaattorin kunnianarvoisasta virkakirjeestä syyskuun 21. päivältä sekä yksityiskirjeestä saman kuun 28. päivältä. Kun nyt on ryhdytty vaihtamaan kruunun ulkomaista viljaa rahvaan kotimaiseen, jälkimmäisen suorat ostot lienevät käyneet turhiksi. Olen ainakin aikonut lykätä esitystä näiden aloittamisesta, kunnes edellä mainitun toimen tulokset alkavat näkyä ja selvitetään, miten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
7.11.1863
Oulussa 7.11.1863   Suuresti ja Korkeasti kunnioitettu Herra Senaattori!    Tämän päivän postissa lähtee – luultavasti odottamaton – ehdotus määrärahojen saamisesta säätyjen myötävaikutuksella tai ilman sitä, ei rautateitä eikä kanavia varten, niin rohkeita emme uskalla vielä olla, vaan tavallisten maanteiden rakentamiseen. – Luettuaan ehdotuksen läpi Herra Senaattori ei voine kiistää tämän nöyrän pyynnön kohtuullisuutta, ja sen puolesta puhuu vielä muuan syy, jota ei siinä ole suoranaisesti osoitettu. Tarkoitan sitä, että teiden rakentaminen edistää monien muiden hyötyjen ohella maan ottam...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: