Alfthan, Georg von

Alfthan, Georg von

1828–1896. Kenraalimajuri 1863. Oulun läänin ku­vernööri 1863–73. Uudenmaan läänin kuvernööri 1873–88. Aateloitu 1866, vapaaherra 1886. Kenraaliluutnantti 1879. Senaattori, maataloustoimitus­kunnan päällikkö 1888–92, kulkulaitos­toimituskunnan päällikkö 1892–96. Valtiopäivillä 1867–91 aatelissäädyn edustajana.

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
3.10.1867
Oulussa 3.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    En ole pyytänyt valtiovaraintoimituskunnalle kuuluvia erikoisoikeuksia, ainoastaan liikkumavapautta saamieni ohjeiden puitteissa. Jos minun näiden ohjeiden perusteella antamani lupaukset suosituksista ennakon saamiseksi mitätöitäisiin, vaakalaudalla ei olisi vähempää kuin – kunniani tai ainakin asemani arvo; etenkin kun asianomaisten maahantuojien oli vuodenajan myöhäisyyden takia mielestään tehtävä tilauksensa heti. Vielä puuttuu Suomen Pankin paikalliskonttorille annettava määräys 22 500 markan luovuttamisesta herroille Snellman et Gra...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.10.1867
Oulussa 12.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tieto niittyjen ojitukseen myönnetyistä melko suurista määrärahoista oli näinä hädän ja murheen synkkinä päivinä todellinen ilosanoma, josta tuntemaani mitä syvintä kiitollisuutta en pysty kyllin hyvin ilmaisemaan. Odotan nyt hieman levottomana vastausta metsäntuoteteollisuuden edistämistä koskevaan anomukseeni; tämä asia on hyvin tärkeä Kemin ja Kajaanin kihlakunnille, joista etenkin viimeksi mainittu tuottaa minulle suuria huolia. Kuhmolaisparat ovat nyt anoneet lupaa metsänhakkuisiin – ja pyytäneet valtiota hankkimaan tukeille ostaji...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
2.11.1867
Oulussa 2.11.1867   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Toivoen, että tämä kirje saapuu Helsinkiin suunnilleen samaan aikaan kuin Herra Senaattori, olen halunnut tervehtiä muutamalla rivillä ennen lähtöäni hieman yli 2 viikoksi Haapajärven ja Salon [Saloisten] kihlakuntiin käsitelläkseni muutamia lääninkokouksen ehdotuksia keisarillisen senaatin käskyn mukaisten maksurästiselvitysten ja lainojen takaisinmaksun lykkäyskysymyksen ohella. Olin ehkä hieman harkitsematon ehdottaessani korottomien lainojen myöntämistä niittyjen ojittamiseen, mutta pro primo [ensinnäkin] kun rahat olisi otettu hätäaputö...
Paikat: 

Fredrik Ferdinand Sivéniltä

Päivämäärä: 
10.11.1867
Pulkkilassa 10.11.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori!    Tultuani muistiossa annetun ohjeen mukaisesti Qvistin mukana Alavudelle, jonne Vaasan kuvernööri oli sijoittanut toisen opetusasemansa ja viivyttyäni siellä kaksi päivää lähdin sieltä 18. lokakuuta illalla kohti Kokkolaa, jonne saavuin 20. päivänä aamupäivällä ja ilmoittauduin heti Pietarsaaren kihlakunnan kruununvoudille herra J. Holmille, joka ilmoitti valinneensa Kokkolan pitäjässä sijaitsevan Linnusperän kylän opetusasemaksi. Sinne saapui 16 rahvaaseen kuuluvaa henkilöä Kokkolan ja Kälviän pitäjistä sekä Alavetelin kappeliseurak...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suomen Talousseuralle

Päivämäärä: 
20.11.1867
Helsingissä 20.11.1867   Keisarilliselle Suomen Talousseuralle!    Oulun läänin kuvernööriltä olen saanut muihin lääneihin jaettavaksi Ruotsissa lomakkeita, joilla kerätään tietoja, jotka Ruotsissa asetettu kotiteollisuuden ja sivuelinkeinojen edistämiskomitea on tehtävänsä täyttämiseksi katsonut aiheelliseksi pyytää sikäläisiltä talousseuroilta. Ja koska ne voivat olla opastuksena aihetta koskevien tutkimusten tekemiselle myös Suomessa, olen katsonut parhaaksi luovuttaa Talousseuralle yhden kappaleen kyseisiä tietoja. Pyydän ystävällisimmin saada kunnian ottaa vastaan tietoja ja ehdotuksia...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
25.11.1867
Oulussa 25.11.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Jälleen lähtee avustusanomus päivän postissa, tänä syksynä järjestyksessä seitsemäs, ellen väärin muista. Kun se ei laveasanaisuudessa häviä edeltäjilleen, ihmettelen tärvellyn paperin suurta määrää ja kysyn itseltäni hieman levottomana, eivätkö Herra Senaattori ja koko kollegio ole jo kyllästyneet näihin iankaikkisiin valitusvirsiin. Joudun mielestäni pakostakin silti lisäämään muutaman sanan. Kun olen sekä korkean esivallan käskystä että oman vakaumukseni perusteella saarnannut rahvaalle 16 päivää yhteen menoon siitä, että sen on vält...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
24.12.1867
Oulussa 24.12.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    On jo niin kauan siitä, kun olen saanut kirjeen Herra Senaattorilta, että alan pelätä esiintyneeni tahtomattani jollakin tavoin harkitsemattomasti ja menettäneeni tämän takia oikeuteni sellaiseen luottamuksellisempaan sanomien vaihtoon, jota on tähän saakka välillämme tapahtunut yksityisenä kirjeenvaihtona ja joka on sangen olennaisesti helpottanut kykyäni ymmärtää ja toteuttaa hallituksen tarkoituksia. Tukeutuen ainoaan jäljellä olevaan toivooni, että nimittäin Herra Senaattorin käytettävissä olevan ajan niukkuus ja monenlaiset tähän v...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanille

Päivämäärä: 
13.1.1868
H:gissä 13.1.1868   Jalosukuinen Herra Kenraalimajuri ja Ritari.    Vilpittömin, lämpimin kiitos kaikista rauhoittavista järjestelyistä ja monista sangen tervetulleista kirjeistä. Olkaa vakuuttunut siitä, että minun vastausteni vähäinen määrä on johtunut ainoastaan työn paljoudesta, huolista ja uupumuksesta, niin että vain ehdottoman välttämätön yksityiskirjeenvaihto on ollut mahdollista. Palattuani Pietarista olin sitä paitsi kehnossa kunnossa melkein jouluun saakka. Tohdin tuskin kysyä, miltä näyttää leipäaineiden saanti tulevaan avoveteen saakka. Jos rahvas pystyisi ostamaan, Kuopiosta s...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
18.1.1868
Oulussa 18.1.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Sain erityisen suureksi ilokseni tänään vastaanottaa Herra Senaattorilta kauan odottamani kirjeen – ja vastaan nyt siihen kohta kohdalta. Meidän leipäviljavarastomme: Oulussa 17. tammikuuta kauppiaiden varastoissa: 3 312 säkkiä jauhoja, 3 080 tynnyriä ruista, 545 tynnyriä tavallista ja 1 154 siemenviljaksi tarkoitettua (Riian) ohraa; odotetaan saapuvaksi 300–400 säkkiä (Ringvallille kuuluvaa tavaraa Turusta), minkä lisäksi eräät suuremmista kauppahuoneista ovat tällä viikolla lähettäneet tiedusteluja Pietariin ja odottivat vast...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
4.2.1868
Oulussa 4.2.1868   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Kun olen joutunut valitsemaan, seuraanko hädänalaisen väestön yritystoiminnan puuttuessa joko jättävän asuinpaikkansa ja osaksi surkealla tavalla menehtyvän vai autanko sitä pienillä lainoilla tulemaan toimeen, olen pitänyt velvollisuutenani ehdottaa viimeksi mainitun vaihtoehdon toteuttamista Kajaanin kihlakunnassa. Samanlaisen hätäavun antamiseksi eräille muille läänin pahiten hädänalaisille seuduille minulla on tuonnempana kunnia esittää anomus tällä kerralla vain nöyrästi ilmoittaen, että anomus 100 ruistynnyrin myöntämisest...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: