Wrede af Elimä, Carl Gustaf Fabian

Wrede af Elimä, Carl Gustaf Fabian

1819–1892. Everstiluutnantti. Vaasan läänin kuvernööri 1862–84.

Finlands Allmänna Tidning nro 230, 4.10.1862: KokousRitarihuoneella hätäaputoimenpiteistä

Päivämäärä: 
4.10.1862
Ritarihuoneella pidetyssä kokouksessa läänin maaherra ilmoitti, että useat läänin tilanomistajat ovat tarjoutuneet työllistämään jonkin määrän hätääkärsivien läänien työläisiä sekä vastaanottamaan ja majoittamaan myös heidän perheensä. Niin kaunis kuin tämä esimerkki onkin, ja niin suuren kiitoksen kuin itse hanke ansaitseekin hyödyllisyytensä vuoksi, olisi kuitenkin onnettomuus, jos se saataisiin näyttämään joltain muulta kuin yksityiseltä liiketoiminnalta. Siihen saattaa liittyä joitakin uhrauksia, mutta se on hyvä vain silloin, jos kävisi niin, ettei työn tulos vastaisi siihen sijoitettu...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
7.9.1863
Nikolainkaupungissa 7.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla oli 3. päivänä tätä kuuta ilo vastaanottaa Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje elokuun 31. päivältä, ja luulen mainitusta kirjeestä havainneeni, ettei Herra Senaattori pahastu, vaikka otan vapauden myös ohi virkatien kiinnittää Herra Senaattorin huomiota minun käsiini armollisesti uskotun läänin hallintoa koskeviin asioihin. Vaasan läänissä vuodentulo ei jääne aivan epätyydyttäväksi. Hallan tuhot eivät ole läheskään niin hirmuisia kuin ensimmäisissä niitä koskevissa raporteissa ilmoitettiin. Niiss...
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus viljan tuonnista, lausunto senaatin talousosastossa 12.9.1863

Päivämäärä: 
12.9.1863
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö senaattori Snellman esitti harkittavaksi seuraavaa: Tiedetään, että ne maamme kaupanharjoittajat, jotka ovat valtion varoista saaduilla ennakoilla tuoneet maahan viljaa, ovat sitä rahvaalle luotolla annettuaan joutuneet perimään siltä velkojaan pakkotoimin. Koska viljasato on tänä vuonna ollut suotuisampi kuin mitä uskallettiin toivoa, on tämän seurauksena ollut myös mahdollista käyttää osa viljan tuontiin tarkoitetuista varoista muulla tavoin viime ja tämän vuoden kadoista kärsivien auttamiseen. Keisarillinen senaatti on, tullakseen niiden avuksi, jotka...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredelle, konsepti syyskuulta 1863

Päivämäärä: 
1.9.1863
Jalosukuinen Herra Paroni!   Saatuani Herra Paronin kunnianarvoisasta yksityiskirjeestä tiedon, että läänissä toimivat viljantuojat ovat ryhtyneet perimään lääninhallituksen kautta saataviaan viljasta, jonka he ovat luovuttaneet rahvaalle velaksi, kiirehdin ilmoittamaan, että keisarillinen senaatti on myöntänyt tämän vuoden viljantuontia varten varatusta avustusrahastosta Vaasan läänille 240 000 markkaa lainattavaksi niille kauppiaille, joilla on yhä vastuullaan ennakkoja syksyn 1862 tuontia varten myönnetyistä valtion varoista, mikäli he puolestaan sitoutuvat lykkäämään toistaiseksi saman ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle, konsepti

Päivämäärä: 
2.10.1863
[2.10.1863]   Vaasan kuvernööri. Jalosukuinen Herra Paroni!    Muuan Lappajärven pitäjän Alajärven kappeliseurakunnasta kotoisin oleva talonpoikaparka jätti pari viikkoa sitten senaatille kirjeen, jonka sisältö oli suunnilleen että Hänen Majesteettinsa olisi myönnettävä kirjeen allekirjoittajille lykkäystä heidän saamastaan viljasta aiheutuneen velan maksamiseen läänin kaupunkien kauppiaille. Tähän anomukseen ei tietenkään voitu kiinnittää huomiota muuten kuin sikäli, että se joudutti senaatin lääninhallitukselle ilmoittamaa päätöstä sallia maahantuojille myönnettyjen ennakoiden korvaaminen...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
12.10.1863
Nikolainkaupungissa 12.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Palattuani tämän kuun 11. päivänä matkalta läänin pohjois- ja itäosiin kiiruhdan vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen lokakuun 2. päivältä ja olen samalla iloinen voidessani ilmoittaa, että torppari Jakob Juhaninpoika Antilan kuvaukseen Alajärven pitäjän tilanteesta sisältyy runsaasti liioittelua. Alajärvellä ei ole pantu toimeen ulosmittauksia eikä huutokauppoja runsaammin kuin muissakaan pitäjissä, mutta alajärveläiset kuuluvat siihen väkeen, joka niin hyvinä kuin huonoinakin vuosina ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredelle, Samuel Henrik Antellille ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan / Kuopion / Oulun kuvernööreille   Viitaten aiemmin lähetettyyn kirjeeseen, johon odotetaan vastausta. Keisarillisen senaatin päätöksen perusteella kehotetaan: antamaan niille viljan maahantuojille, jotka ovat valtion varoista myönnettyä ennakkoa vastaan halukkaita luovuttamaan tavaran rahvaan keskuudessa eniten tarvitseville niillä seuduilla, joilla sato on ollut huono tänäkin vuonna, ja jotka antavat tästä Titulukselle kirjallisen sitoumuksen luvaten tuoda maahan tietyn määrän ruista ja ruisjauhoa tai ohraa tiettyyn satamaan ennen purjehduskauden päättymistä, todistuksen tästä sito...

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Garl Gustaf Wredelle ja Samuel Henrik Antellille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan Kuvernööri Sama Kuopiossa   Koska suotuisat säät ovat edistäneet sadonkorjuuta niin hyvin, että Titulukselta vähitellen saatujen tietojen mukaan ulkomaista viljaa tarvitsee tuoda maahan paljon vähemmän kuin aikaisemmin voitiin arvioida ja näin ollen tähän tarkoitukseen tarvitaan myös vähemmän ennakkoja valtion kassasta, keisarillinen senaatti toteaa pystyvänsä käyttämään osaa tähän tarkoitukseen hankitusta luotosta antaakseen katovuosista kärsivälle rahvaalle muunlaista tukea. Ja kun keisarillisen senaatin tietoon on tullut, että osa kauppiaista, jotka toivat viime syksynä maahan vil...