Nikolainkaupunki [Vaasa]

Nikolainkaupunki [Vaasa]

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
7.9.1863
Nikolainkaupungissa 7.9.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla oli 3. päivänä tätä kuuta ilo vastaanottaa Herra Senaattorin kunnianarvoisa kirje elokuun 31. päivältä, ja luulen mainitusta kirjeestä havainneeni, ettei Herra Senaattori pahastu, vaikka otan vapauden myös ohi virkatien kiinnittää Herra Senaattorin huomiota minun käsiini armollisesti uskotun läänin hallintoa koskeviin asioihin. Vaasan läänissä vuodentulo ei jääne aivan epätyydyttäväksi. Hallan tuhot eivät ole läheskään niin hirmuisia kuin ensimmäisissä niitä koskevissa raporteissa ilmoitettiin. Niiss...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
12.10.1863
Nikolainkaupungissa 12.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Palattuani tämän kuun 11. päivänä matkalta läänin pohjois- ja itäosiin kiiruhdan vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen lokakuun 2. päivältä ja olen samalla iloinen voidessani ilmoittaa, että torppari Jakob Juhaninpoika Antilan kuvaukseen Alajärven pitäjän tilanteesta sisältyy runsaasti liioittelua. Alajärvellä ei ole pantu toimeen ulosmittauksia eikä huutokauppoja runsaammin kuin muissakaan pitäjissä, mutta alajärveläiset kuuluvat siihen väkeen, joka niin hyvinä kuin huonoinakin vuosina ...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
9.1.1864
Nikolainkaupungissa 9.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minun on pahoilla mielin kiinnitettävä Herra Senaattorin huomiota seikkaan, joka ei suinkaan ole myönteinen Vaasan läänin rahvaalle. On selvitetty, että tämän seudun monilukuiset murhat, tapot ja tappelut tapahtuvat aina humalatilassa. Vaikka Vaasan läänin talonpojat hyvin tietävät näiden kauheuksien syyn, he eivät halua luopua onnettomuutta tuovasta paloviinasta. Keisarillisen senaatin antama viinanpolttokielto on herättänyt suurta katkeruutta yhdeksän tämän läänin pitäjän rahvaan keskuudessa, ja niiden asu...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä, sähke 19.1.1864

Päivämäärä: 
19.1.1864
Senaattori Snellman Helsinki   Vuoden 1862 viljaennakoista maksamatta 140 704 markkaa 16 penniä. Noin 44 000 saadaan vaihtaa uusiksi. Loput ulosotossa. Uusiksi vaihdettujen summa 354 100 markkaa. Vaihto tapahtui marras–joulukuussa, minkä jälkeen hyväksytyt vekselit palautettiin Pankkiin. Kuvernööri Wrede    
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
15.2.1864
Nikolainkaupunki 15.2.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Joudun jälleen vaivaamaan Herra Senaattoria valitusvirsilläni. Lääninhallitukseen on saapunut tämän tästä kertomuksia, joiden mukaan eräiden Pietarsaaren kihlakunnan seutujen väestö kärsii leipäviljan puutetta. Saadakseni selvyyden näiden valitushuutojen aiheellisuudesta tein matkan kihlakunnan syrjäisimpiin osiin ja varmistuin siitä, ettei kihlakunnan useimmissa seurakunnissa tunneta kotitarveviljan puutetta. Kävin kuitenkin myös seuduilla, joilla kolmena peräkkäisenä vuonna koettu kato on syössyt paikallisen väestön ä...

Anna Christina von Esseniltä

Päivämäärä: 
19.3.1864
Nikolainkaupungissa 19.3.1864   Rakas veli!!     Niistä lämpimistä terveisistä, jotka lähetit minulle Essenin kirjeessä, kiitän sydämellisesti hyvin tietäen, että suuri ja tärkeämpiin asioihin liittyvä työmäärä estää Sinua kirjoittamasta, ja sen tähden haluan nyt saada jutella kanssasi jälleen edes muutaman sanan verran, ehkä Sinusta ei kuitenkaan ole epämieluista saada kuulla meistä; ja Sinäkin voisit jonkin kerran lähettää minulle muutaman rivin. Parhaillaan olen täällä Nikolainkaupungissa [Vaasassa] – siitä ikävästä syystä, että Gustafimme on ollut sairaana. Olen ollut täällä jo kahdeksa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
2.5.1864
Nikolainkaupungissa 2.5.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Koska keisarillinen senaatti on kieltäytynyt myöntämästä pyytämääni jauhoerää jaettavaksi läänin väestön hätää kärsivälle osalle, minulla on aihetta olettaa senaatin pitävän Vaasan läänissä vallitsevaa taloudellista tilannetta tyydyttävämpänä kuin se todellisuudessa on, ja otan tästä syystä vapauden kiinnittää Herra Senaattorin huomiota läänin väestön keskuudessa vallitsevaan tilanteeseen. Vaikka viime vuoden viljasato oli joillakin paikkakunnilla keskinkertainen, se ei kuitenkaan riittänyt täyttämään väestö...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
17.3.1865
Nikolainkaupungissa [Vaasassa] 17.3.1865   Korkeasti kunnioitettu Herra Senaattori!    Palattuani tämän kuun 12. päivänä virkamatkalta Jyväskylästä minulla oli ilo saada Herra Senaattorin helmikuun 27. päivänä lähettämä kunnianarvoisa kirje, johon kiiruhdan vastaamaan. Lappajärven pitäjän huolestuttavan tilanteen takia kehotin jo ennen lähtöäni Jyväskylään lääninkamreeri Hammarströmiä käymään hätään joutuneilla seuduilla tutkimassa tilannetta itse paikalla sekä yrittämään pietarsaarelaisten kauppiaiden Thodénin ja Strengbergin suostuttelemista siihen, etteivät he perisi maksamattomia saatav...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
11.6.1865
Nikolainkaupungissa 11.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Joudun vaivaamaan Herra Senaattoria mitä masentavimmilla tiedoilla asioiden tilasta Vaasan läänissä. Väestön keskuudessa ilmenevän äärimmäisen köyhyyden lisäksi kolmea läänin kihlakuntaa, nimittäin Pietarsaaren, Laukaan ja suurimmaksi osaksi Kuortaneen kihlakuntaa, uhkaa rukiin täydellinen kato. Ne seudut, joilla panin toimeen tärveltyneiden ruispeltojen uudelleenkylvämiseen myönnettyjen 500 ohratynnyrin jakelun, olivat kauheata katsottavaa. Lestijärven, Toholammin ja osittain Ylikannuksen seurakunnissa ei ole oike...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Wredeltä

Päivämäärä: 
2.10.1865
Nikolainkaupungissa 2.10.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori!    Sen jälkeen kun keisarillisen senaatin käskystä suorittamani toimitukset kruunun liikamaiden erottamiseksi yksityisten omistuksista oli saatu loppuun suoritetuksi, palasin 24. syyskuuta Nikolainkaupunkiin [Vaasaan], jossa minulla oli ilo ottaa vastaan Herra Senaattorin arvoisa kirjelmä syyskuun 11. päivältä. Näiden toimitusmatkojen aikana olen ollut läheisessä kosketuksessa Laukaan kihlakunnan ja osaksi Kuortaneen kihlakunnan rahvaan kanssa ja minulla on ollut tilaisuus tutkia tarkasti vuodentuloa näillä seuduilla ja olen tä...
Kirjeenvaihto: