Samuel Henrik Antell

Samuel Henrik Antell

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
20.9.1862
20.9.1862   Kunnioitettu Veli! Yritin tavoittaa Sinut päivän puolimaissa kahdesti, sekä korjatakseni viime hetkessä aikaisemman laiminlyöntini – eli osoittaakseni katumusta ja hyvää tahtoa – että etenkin kutsuakseni ystävällisesti Sinut, ellei Sinulla ole estettä, vanhojen ylioppilastovereittemme Reinin, Lillen ja Cygnaeuksen puolesta sekä omasta puolestani syömään seurassamme vaatimattoman päiväaterian Kaisaniemessä huomenna sunnuntaina klo 3 – lisäksi mukaan tulee Arppe, ellei hänen jo sopimastaan mineralogisesta retkeilystä tule mitään. Muuten ei ketään meidän lisäksemme paitsi Lönnrot. ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
9.5.1863
Helsinki 9.5.1863   Suuresti kunnioitettu Veli!    Suo hyväntahtoisesti anteeksi, että esitän vasta nyt Sinulle kiitokseni sangen ystävällisestä ja rohkaisevasta kirjeestäsi. Päivittäiset huolet ja vanha huono tapa viivytellä kirjeiden kirjoittamisessa ovat olleet syynä. Tarvitsen todellakin kunnioitettujen ystävien kannustavia sanoja; tunnen nimittäin siirtymisen 57-vuotiaana uudelle uralle todellakin raskaaksi. En ole tätä itse toivonut. Olosuhteet, joita ei voida lähemmin selitellä, tekivät lopulta perääntymiseni mahdottomaksi. Olen näinä viime vuosina kaivannut vain emerituksen lepoa. A...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Garl Gustaf Wredelle ja Samuel Henrik Antellille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan Kuvernööri Sama Kuopiossa   Koska suotuisat säät ovat edistäneet sadonkorjuuta niin hyvin, että Titulukselta vähitellen saatujen tietojen mukaan ulkomaista viljaa tarvitsee tuoda maahan paljon vähemmän kuin aikaisemmin voitiin arvioida ja näin ollen tähän tarkoitukseen tarvitaan myös vähemmän ennakkoja valtion kassasta, keisarillinen senaatti toteaa pystyvänsä käyttämään osaa tähän tarkoitukseen hankitusta luotosta antaakseen katovuosista kärsivälle rahvaalle muunlaista tukea. Ja kun keisarillisen senaatin tietoon on tullut, että osa kauppiaista, jotka toivat viime syksynä maahan vil...

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
10.11.1864
Kuopio 10.11.1864   Vanha ystävä ja veli!    Ihmettelet varmaankin saadessasi maailman laiskimmalta kirjeiden kirjoittajalta niin pitkän kirjeen kuin tästä uhkaa tulla; itse olen kuitenkin totisesti yhtä lailla hämmentynyt ajatellessani, että vaivaan sinua ehkä jopa neljällä sivulla. Juuri päättyneen lokakuun viimeisinä päivinä upposi Varkauden lähettyvillä täkäläisille kauppiaille Raninille ja Pauloffille kuuluva lotja ”Pet­ter”, jon­ka lastina oli enimmäkseen Raninin laskuun tulevaa sokeria 32 000 markan arvosta sekä 750 säkkiä jauhoja ym. Lastia ei ollut vakuutettu, sillä meidän ystäväll...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
18.2.1865
Helsingissä 18.2.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kaksi ja ½ kuukautta sitten olin aloittanut kirjeen, jonka kirjoittamisen keskeytin jostakin syystä – minkä jälkeen äkillisesti välttämättömäksi tullut Pietarin-matka esti kirjeen jatkamisen kuten paljon muutakin. Suo anteeksi, että olen tällä tavalla toki myös omastakin syystäni näin kauan viivyttänyt kiittämistä viime vuoden marraskuun 10. päivänä lähettämästäsi ystävällisestä kirjeestä. Laiminlyöntini suuruutta vain lisää se, että herroilta kuvernööreiltä saadut tiedot ovat virassani sangen suureksi hyödyksi ja tarvitsen niitä enemmä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
23.2.1865
Kuopio 23.2.1865   Parahin Veli!    Sain tämän kuun 18. päivän kirjeesi muutamia päiviä sitten ja saanen sen johdosta kertoa Sinulle käsitykseni eräistä siinä mainituista aiheista. Viime vuoden marraskuun 10. päivänä Sinulle lähettämässäni kirjeessä pääasiana ei pitänyt olla karjakko-oppilaiden kouluttaminen Leväsellä, vaan kahden kiertävän opetuskarjakon palkkaaminen tähän lääniin. Maatalouspäällikkö haluaa, että perustettaisiin meijereitä. Myönnänhän toki niiden suuren hyödyllisyyden, mutta olen monen muun tavoin sitä mieltä, että niiden aikaansaaminen on täällä yleensä vielä vaikeaa, mik...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
4.3.1865
H:ki 4.3.1865 Kunnioitettu Veli! Olen mielestäni velvollinen vastaamaan heti ystävälliseen kirjeeseesi helmikuun 23. päivältä enkä vain kiittääkseni sen sisällön vilpittömyydestä ja suorasukaisuudesta, vaan pääasiassa oikaistakseni väärinkäsityksen, joka koskee ”hyvää tahtoa” siemenviljan käytön suhteen. Onhan nimittäin selvää, ettei tässä lainattu kirjeessäni ollut ilmaus voi osua kehenkään muuhun kuin asianomaisiin kruununpalvelijoihin ja rahvaaseen, jonka olisi pitänyt ilomielin ottaa vastaan siemenviljan hankkimiseen annettu keino, ellei se olisi – jo vanhoista ajoista asti – niin tottu...
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
9.3.1865
Kuopiossa 9.3.1865   Vanha Ystävä ja Veli!    Kiitän Sinua lämpimästi viimeksi saamastani ystävällisestä kirjeestä. Se on tuntuvasti rauhoittanut mieltäni, mutta minun on kohteliaimmin pyydettävä, että tällä kertaa et otaksuisi myöskään kruununpalvelijoiden suhtautuneen vähimmässäkään määrin vastahakoisesti viljan toivotun tallettamisen edistämiseen. Asiaa korostettiin pappien johtamissa pitäjänkokouksissa, ja rahvas ilmaisee niissä mielipiteensä mainittujen virkamiesten puuttumatta asiaan. Minulla on jo melkein toinen jalka reessä lähteäkseni taipaleelle kohti Helsinkiä, jossa anon lupaa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
29.12.1865
Kuopiossa 29.12.1865   Vanha Ystävä ja Veli!    Suo hyväntahtoisesti anteeksi, että vaadin nyt Sinun varmasti työn täyttämää aikaasi hetkiseksi. Valtiovaraintoimituskunnan tämän kuun 13. päivän kirjelmässä, jonka sain käsiini 27. päivänä, sanotaan muun muassa: ”mitä taas tulee ehdotukseen julkisista varoista maksettavista avustuksista käsitöiden tuottamiseen, keisarillinen senaatti on, kuten myös valtiovaraintoimituskunnan titulukselle viime elokuun 9. päivänä asiasta osoittamasta kirjelmästä käy selville, ollut sitä mieltä, että edellä mainittujen keräysvarojen jäljellä oleva summa olisi s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
3.2.1866
Helsingissä 3.2.1866   Suuresti kunnioitettu Veli.    Jumala tietäköön, että omaatuntoani painaa pahasti se, etten ole lainkaan kirjoittanut Sinulle ja olen siis näin myös laiminlyönyt vastaamisen joulukuun 29. päivänä lähettämääsi ystävälliseen kirjeeseen. Huolet ja työ eivät kuitenkaan anna hengähdysaikaa. Tarkoituksena ei ole suinkaan ollut jättää Sinua tuollaisen suuren paineen kohteeksi sen vähän varassa, mitä Sinulla käsissäsi on. Sinä kuitenkin parhaiten tiedät, että rahvasraukkamme jää istumaan kädet ristissä, jos se arvelee saavansa kruunulta lainaa ja töitä. Avun varhainen myöntäm...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: