Alfthan, Georg von

Alfthan, Georg von

1828–1896. Kenraalimajuri 1863. Oulun läänin ku­vernööri 1863–73. Uudenmaan läänin kuvernööri 1873–88. Aateloitu 1866, vapaaherra 1886. Kenraaliluutnantti 1879. Senaattori, maataloustoimitus­kunnan päällikkö 1888–92, kulkulaitos­toimituskunnan päällikkö 1892–96. Valtiopäivillä 1867–91 aatelissäädyn edustajana.

Saamelaisten kalastus- ja pyyntioikeus Jäämeren rannikolla, lausunto senaatin täysistunnossa 14.12.1863

Päivämäärä: 
14.12.1863
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman seuraavaa: Koska näytti ilmenevän vaikeuksia saada kokonaisuudessaan myönnetyksi sitä mitä keisarillinen senaatti on yrittänyt saada hankituksi Suomen Lapin asukkaitten hyväksi edellä mainitussa alamaisessa esityksessään ja ehdotuksessaan, on senaattori harkinnut, missä määrin kyseistä ehdotusta voitaisiin supistaa, sopeuttaen se valtiotilusten ministeriön ja valtiovarainministerin antamien lausuntojen mukaan, niin ettei sen tarkoitus jää kokonaan saavuttamatta. Tarkoituksena olisi hankkia mainituille, joka suhteessa vähäosaisille suomal...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Carl Gustaf Wredelle, Samuel Henrik Antellille ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan / Kuopion / Oulun kuvernööreille   Viitaten aiemmin lähetettyyn kirjeeseen, johon odotetaan vastausta. Keisarillisen senaatin päätöksen perusteella kehotetaan: antamaan niille viljan maahantuojille, jotka ovat valtion varoista myönnettyä ennakkoa vastaan halukkaita luovuttamaan tavaran rahvaan keskuudessa eniten tarvitseville niillä seuduilla, joilla sato on ollut huono tänäkin vuonna, ja jotka antavat tästä Titulukselle kirjallisen sitoumuksen luvaten tuoda maahan tietyn määrän ruista ja ruisjauhoa tai ohraa tiettyyn satamaan ennen purjehduskauden päättymistä, todistuksen tästä sito...

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Jalosukuinen Herra Paroni! Vaasa (Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri!) Oulu   Koska tuontitarpeen suuruudesta ei ole ollut selvyyttä ja ulkomaisten luottojen saaminen siedettävillä ehdoilla on vaikeaa, lopullinen ennakkoja koskeva päätös on viipynyt. Kuten tänään lähetetty sähke on ilmoittanut, Herra Paroni (Kenraalimajuri) voi kuitenkin ajan voittamiseksi luvata ennakkoa niille maahantuojille, joiden vakuudet Herra Paroni (Kenraalimajuri) arvioi riittäviksi ja pitää varmana, että myös pankin johtokunta hyväksyy ne. Päinvastaisessa tapauksessa voinee lainan hakija lisätä esittämiään...

Georg von Alfthanille ja Carl Gustaf Wredelle, sähkeen konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Kuvernööri Oulu   Ennakko 6 prosentin korolla 30 000 tynnyriin ruista à 26 markkaa. Ohraan 20 jauhosäkiltä 30 ½, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan edelleen luotolla. Myyntiä ei voida kieltää, mutta on oltava varmuus siitä, että tarvitsevia autetaan luotolla. Kirje lähtee tänään.   Kuvernööri Vaasa   Ennakko 6 prosentin korolla 20 000 tynnyriin ruista à 24 markkaa, ohraan 20 jauhosäkiltä 30, 2 vuodeksi 5 kuukaudeksi, jos luovutetaan tarvitseville luotolla. Kirje lähtee tänään. S:n

Carl Gustaf Wredelle ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Valtiovaraintoimituskunta.   Vaasan läänin Oulun läänin kuvernöörille.   Sähkeitse annetun ilmoituksen perusteella kehotetaan: 1. selvittämään, ketkä läänissä toimivat kauppiaat voisivat olla halukkaita tuomaan tänä syksynä ulkomailta viljaa hallavahingoista kärsineiden seutujen satamiin valtiokonttorin myöntämää ennakkoa vastaan; 2. ilmoittamaan tänne sähkeitse, miten paljon mitäkin viljalajia voidaan lääniin hankkia näiden kauppiaiden toimesta. Valtionrahastosta voidaan saada ennakkoa 2 vuodeksi ja 5 kuukaudeksi sillä ehdolla, että maahantuojat myös sitoutuvat antamaan tavaran rahvaalle l...

Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Oulun kuvernööri – (Yksityisesti)   Minun on mielestäni lisättävä viljantuontia koskevaan lääninhallitukselle osoitettuun viralliseen ilmoitukseen muutama sana, jotka on yksityisesti tarkoitettu ainoastaan Herra Kenraalimajurille tiedoksi. Se suurempi viljamäärä, joka on asetettu ylärajaksi ennakkojen myöntämiselle Oulun lääniin, tarkoittaa selvästi sanottuna varautumista sotaan, ei rauhan oloihin. Saamieni tietojen mukaan on nimittäin hyvin epävarmaa, voidaanko ensi keväänä tuoda maahan mitään. Kauppiaiden säikäyttäminen tällaisella uutisella olisi väärin. On kuitenkin välttämätöntä, että ...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Vankikuljetukset Kuopion läänin ja Venäjän kuvernementtien välillä, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Päivämäärä: 
14.1.1864
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että kuten asiakirjoista käy ilmi, myös Oulun läänin kuvernööri on katsonut sellaisen suoran vankikuljetuksen voivan käydä päinsä. Tarkemmat tiedot kuitenkin puuttuivat siitä, mitä teitä olisi käytettävä, näiden teiden pituudesta ja laadusta lähinnä ajatellen niiden kulkukelpoisuutta kesällä ja talvella; kulkevatko ne asuttujen seutujen halki ja onko rajan läheisyydessä kummallakin puolella sopivia paikkoja, joihin vankeja voidaan jättää ja vastaanottaa, sekä luotettavia henkilöitä, joille sellainen tehtävä voidaan uskoa. Senaattori k...
Paikat: 
Asiat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
30.3.1864
Oulussa 30.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vilpitön kiitokseni siitä voimakkaasta tuesta, jota Herra Senaattori on minulle antanut avustustoimia koskevassa kysymyksessä, sekä siitä joutuisuudesta, jolla olen saanut vastaukset, samoin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 14. päivältä. Tässä lyhyt selostus siitä, mitä on tehty. Sähkeen saapumisen jälkeisenä päivänä lähetettiin kihlakunnankirjuri Lagerlöf Vaasan lääniin. Hän on nyt palannut takaisin onnistuttuaan ostamaan lähes 900 tynnyriä kauraa 12–14 markan hintaan lähinnä Uudestakaarlepyystä – ja tämä erä on jo jaettu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
23.4.1864
Oulussa 23.4.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Metsänhoitaja Strömborg ja täällä asuva satulaseppä ja yrittäjä Reis ovat tiedustelleet minulta, voisivatko he odottaa myöntävää vastausta, jos he anoisivat valtion lainaa (suuruudeltaan 3 000 ruplaa, kolmen vuoden maksuajalla ja 6 %:n korolla) perustaakseen kamfeenitehtaan metsänhoitaja Strömborgin Pulkkilan kappeliseurakunnassa omistamalle maatilalle. Vaikka Keisarillinen Senaatti on toki viime syksynä vastauksessaan avustustoimia koskevaan esitykseeni antanut minulle luvan esittää erilaisia ehdotuksia nimenomaan tapauksissa, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
28.5.1864
Oulussa 28.5.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Käyttäen Herra Senaattorin hyväntahtoisesti antamaa lupaa otan vapauden ilmoittaa, että metsänhoitaja Strömborg & K:nien anomus yhtiölainasta kamfeenitehtaan toimintaan saattamista varten lähtee tämän päivän postissa ja että yksi yhtiön osakkaista, täällä asuva kirjakauppias Barell, joka on varsin varakas mies, kykenee yksinkin täysin vastaamaan pyydetyn 12 000 markan lainasumman maksamisesta takaisin. Käytän tätä samaa tilaisuutta sanoakseni hyvän sanan meidän merenkulkukoulumme reippaiden perämiesoppilaiden puolesta, joita...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: