Alfthan, Georg von

Alfthan, Georg von

1828–1896. Kenraalimajuri 1863. Oulun läänin ku­vernööri 1863–73. Uudenmaan läänin kuvernööri 1873–88. Aateloitu 1866, vapaaherra 1886. Kenraaliluutnantti 1879. Senaattori, maataloustoimitus­kunnan päällikkö 1888–92, kulkulaitos­toimituskunnan päällikkö 1892–96. Valtiopäivillä 1867–91 aatelissäädyn edustajana.

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven pitäjänasukkaiden kanssa solmitun ruotusopimuksen muuttamisesta, lausunnot valtiopäivillä 21.3.1872

Päivämäärä: 
21.3.1872
Herra Snellman: Kun otetaan huomioon, miten turmiollista olisi, jos näihin pitäjiin kuuluvat suuret metsät saatettaisiin jättää, vaikka lyhyeksikin aikaa, asukkaittensa vapaasti raiskattaviksi, niin omasta puolestani uskon, että säätyjen keskuudessa suuri enemmistö ei toivo, että toimenpiteet, joihin hallitus metsien suojelemiseksi on ryhtynyt, peruutettaisiin. Kunnianarvoisan ritariston ja aatelin keskuudessa käydystä keskustelusta uskallan päätellä, että myös tässä kunnianarvoisassa säädyssä tämä mielipide on vähintäänkin yleinen. Omasta puolestani olen havainnut tässä ainoastaan yhden se...
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö kruununnimismiehen aseman parantamisesta ym., lausunto valtiopäivillä 27.3.1877

Päivämäärä: 
27.3.1877
Herra Snellman: Yhtyen niihin varauksentekijöihin, jotka ovat puhuneet kruununvoutien virkojen lakkauttamista vastaan, saanen myöskin yhtyä herrojen Molanderin ja von Alfthanin mielipiteisiin, että säätyjen tulisi sen sijaan anoa henkikirjoittajien virkojen lakkauttamista ja henkikirjoittajien tehtävien siirtämistä kruununvoudeille.    
Paikat: 

Suomen rautateiden runkorataverkosta, lausunnot valtiopäivillä 29. ja 30.11.1877

Päivämäärä: 
29.11.1877
Herra Snellman, J. V., joka lausui seuraavaa: valiokunnan kyseinen momentti kuuluu näin: ”että edellä mainitun komission ehdottama järjestelmä hyväksyttäisiin yleispiirteissään sovellettavaksi sekä kyseisen radan että muitten Suomessa tulevaisuudessa rakennettavien rautateitten rakentamista ja liikennöintiä varten”. Ehdottaisin kunnioittavimmin, että ensinnäkin, mitä tässä kysymyksessä sitten päätetäänkin, sitä ei sovellettaisi kaikkiin rautateihin, joita tässä maassa tulevaisuudessa rakennetaan, sillä kukaan ei voi olla varma, mitä edistysaskeleita jo ehkä lähitulevaisuudessa saavutetaan r...
Henkilöt: 
Paikat: 

Vuoden 1877 valtiopäivillä esillä olleet ehdotukset sekä varojen hankkimiskeinot niitä varten, lausunnot valtiopäivillä 3. ja 4.12.1877

Päivämäärä: 
3.12.1877
Herra Snellman, J. V.: Olen kiinnostuneena kuunnellut herra Molanderin puheenvuoroja valtiovarainvaliokunnan mietinnön käsittelyssä sekä lauantaina että tänään. En voi sanoa muuta kuin että olen havainnut ne hyvin harkituiksi ja että olisin valmis kannattamaan niitä. Mutta on kuitenkin eräs asia, jota sekä herra Molander että herra von Alfthan ovat käsitelleet, ja sen yhteydessä haluaisin esittää pienen vastalauseen. On nimittäin katsottu, että myyntiä valtion metsistä ei pitäisi tapahtua hintaan, jota pidetään liian halpana, vaan tulisi odottaa tulevia parempia aikoja ja silloin myydä pare...
Paikat: