Troil, Samuel Werner von

Troil, Samuel Werner von

1833–1900. Vapaaherra. Filosofian kandidaatti ja maisteri 1853. Tuomarintutkinto 1855, kameraalitutkinto 1857. Varatuomari 1858. Yhdyspankin Turun konttorin johtaja 1866. Kamariherra 1881, hovimestari 1883. Senaatin talousosaston varapuheenjohtaja 1885–91. Valtiopäivillä 1867–99 aatelissäädyn edustaja, maamarsalkka 1882–99. Suomen talousseuran puheenjohtaja 1883–85, 1899–1900.

Yksityishenkilöiden korvaushakemukset Hämeenlinnan tavaramakasiinin palon johdosta, lausunto senaatin talousosastossa 25.2.1864

Päivämäärä: 
25.2.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, että tilanomistajien suorittamat rahtimaksut tulee heille heti palauttaa, halusi senaattori kehottaa ylihallitusta maksamaan ennalta arvaamattomista menoista huolehtimiseen tarkoitetuista rautatiemäärärahoista opiskelija Lars Homénille hänen vaatimansa korvaus hänen tulipalossa menettämästään omaisuudesta, joka pääosin koostui Hämeenlinnasta Helsinkiin matkustettaessa sisään jätetyistä matkatavaroista, kuitenkin sillä ehdolla, että hän tekee tuomioistuimessa selon omaisuutensa arvosta. Mitä sitten tulee hyvitykseen...
Paikat: 

Laki- ja talousvaliokunnan mietintö laajennetusta kauppa- ja elinkeinovapaudesta, lausunnot valtiopäivillä 23.5.1867

Päivämäärä: 
23.5.1867
Herra Snellman: Niihin perusteisiin, jotka vapaaherra von Troil on esittänyt säännöksen säilyttämisen puolesta, pyydän saada lisätä, että kun kauppiaan laskulle ja kauppakirjalle on hyväksytty tietty todistusvoima, niin toivottavaa on ainakin, että kauppias, vaikka hän antaisikin jonkun muun panna toimeen laskunsa, itse tietäisi, mitä niissä sanotaan. Olen vakuuttunut siitä, että jos tämä säännös poistetaan, niin myös kaupungeissa on oleva kauppiaita, jotka eivät edes osaa lukea. – – Herra Snellman: Sitä paitsi herra Linderin esittämästä perustelusta käy ilmi, sikäli kuin ymmärrän, että on ...
Paikat: 

Valtiovarain- ja talousvaliokunnan mietintö Kuusamon, Kemijärven ja Kuolajärven pitäjänasukkaiden kanssa solmitun ruotusopimuksen muuttamisesta, lausunnot valtiopäivillä 21.3.1872

Päivämäärä: 
21.3.1872
Herra Snellman: Kun otetaan huomioon, miten turmiollista olisi, jos näihin pitäjiin kuuluvat suuret metsät saatettaisiin jättää, vaikka lyhyeksikin aikaa, asukkaittensa vapaasti raiskattaviksi, niin omasta puolestani uskon, että säätyjen keskuudessa suuri enemmistö ei toivo, että toimenpiteet, joihin hallitus metsien suojelemiseksi on ryhtynyt, peruutettaisiin. Kunnianarvoisan ritariston ja aatelin keskuudessa käydystä keskustelusta uskallan päätellä, että myös tässä kunnianarvoisassa säädyssä tämä mielipide on vähintäänkin yleinen. Omasta puolestani olen havainnut tässä ainoastaan yhden se...
Paikat: 

Vuoden 1877 valtiopäivillä esillä olleet ehdotukset sekä varojen hankkimiskeinot niitä varten, lausunnot valtiopäivillä 3. ja 4.12.1877

Päivämäärä: 
3.12.1877
Herra Snellman, J. V.: Olen kiinnostuneena kuunnellut herra Molanderin puheenvuoroja valtiovarainvaliokunnan mietinnön käsittelyssä sekä lauantaina että tänään. En voi sanoa muuta kuin että olen havainnut ne hyvin harkituiksi ja että olisin valmis kannattamaan niitä. Mutta on kuitenkin eräs asia, jota sekä herra Molander että herra von Alfthan ovat käsitelleet, ja sen yhteydessä haluaisin esittää pienen vastalauseen. On nimittäin katsottu, että myyntiä valtion metsistä ei pitäisi tapahtua hintaan, jota pidetään liian halpana, vaan tulisi odottaa tulevia parempia aikoja ja silloin myydä pare...
Paikat: