Metsänhoito

Metsänhoito

Saima nro 5, 1.2.1844

Päivämäärä: 
1.2.1844
Uutisia Ranska: Iäkäs kuningas on avannut kamareiden istunnot tavanmukaisella valtaistuinpuheella. Euroopan yleiseen tilanteeseen nähden puhe sisältää sen erikoisuuden, että se vetoaa vain Ranskan ja Englannin politiikan ”sydämelliseen yksimielisyyteen” takeena asioiden onnellisesta kehityksestä Kreikassa ja Espanjassa. Ainakin viimeksi mainitussa maassa nämä sanat herättävät varmasti huomiota. Ranskan tärkein asia taas näyttää tämän puheen mukaan olevan luvattu lakiehdotus opetuslaitoksesta. Sen sijaan ne varotoimet, joihin ryhdytään heti kun Ludvig Filip jättää hyvin vartioidun huoneensa,...
Termit: 

Saima nro 12, 21.3.1844

Päivämäärä: 
21.3.1844
Ulkomailta Tukholma Kuningas Kaarle XIV Juhana on 8. maaliskuuta kello puoli neljä iltapäivällä rauhallisesti nukkunut pois. Kuningas Oskar I on samana päivänä laaditulla julistuksella ilmoittanut astuvansa valtaistuimelle sen jälkeen kun hän on antanut hallitsijanvakuutuksensa valtioneuvostolle sekä ottanut vastaan asianomaisten virastojen ja korkeiden virkamiesten uskollisuuden- ja kuuliaisuudenvalat. Espanjassa ei Esparteron kannattajien tekona pidetty vallankumousyritys ole saanut menestystä. Kapinalliset pitävät kuitenkin hallussaan Cartagenaa ja Alicantea. Nuori kuningatar on saanut k...
Termit: 

Saima nro 13, 4.4.1846

Päivämäärä: 
4.4.1846
Kuopio Kevään varhainen lämpimyys ja jäiden päällä jo kauan vellonut runsas vesi ovat puhkoneet niihin niin paljon ns. tuuliavantoja, ettei niillä enää monilla seuduilla lainkaan kuljeta, vaan käytetään mieluummin auraamattomia maanteitä. Lämpötila on nyt jälleen muutamina päivinä ollut pakkasen puolella ja maa on öisin jäätynyt kovaksi. Täkäläinen raamattuseura kokoontuu keskiviikkona huhtikuun 15. päivänä klo 4 ip. lukion tiloissa. Hra lehtori Bergh pitää tilaisuudessa puheen.   Ulkomaanuutisia Krakovan ja Galitsian levottomuudet on rauhoitettu. Vain Turussa näköjään uskotaan toisin. Engl...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1848: Metsänhoito ja puutavarakauppa Suomessa

Päivämäärä: 
1.2.1848
Metsänkäytön merkitys Suomen kaupalle ja hyvinvoinnille ymmärretään niin yleisesti, ettei aihetta varmaankaan voida liian usein ottaa julkisesti tarkasteltavaksi. Saimassa pari vuotta sitten julkaistu artikkeli antoi aiheen kiivaaseen hyökkäykseen, jonka kohteena oli allekirjoittaneen yritys ottaa osaa aiheen selvittelyyn; ja vaikka työn tarkastaja esitti vain lausuntonsa minun kyvyttömyydestäni käsitellä tätä aihetta eikä osoittanut mitään virheitä väitteistäni, minun on pakko todeta, että kysymys ansaitsi ja vaati tarkempaa tutkimista kuin minulla siihen mennessä oli ollut tilaisuutta sii...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1849: Metsänhoidosta pohjolassa

Päivämäärä: 
1.11.1849
En skrift, författad i anledning af den prisfråga H. M. Konungen af Sverige uppgift, om den för Sverige mest tjenliga hushållning med krikets skogar: af C. C. Böcker. 1 D. Åbo 1829. [Kirjoitus, laadittu sen kilpakysymyksen johdosta jonka H. M. Ruotsin kuningas on asettanut, koskien Ruotsille hyödyllisintä taloudenpitoa valtakunnan metsiin nähden; laatinut C. C. Böcker. Osa 1. Turku 1829.]   Vaikka meidän täytyy valittaa, ettemme aiemmin ole tutustuneet tämän näkemyksistä rikkaan ja teräväjärkisen tekijän tutkielmiin, olemme kuitenkin tunteneet kenties anteeksiannettavaa iloa, kun olemme man...

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1855: Suomen talousseuroista

Päivämäärä: 
5.1.1855
”Olen niin hyvä taloudenhoitaja, että mieluummin säästän Talousseuralle suoritettavan maksun”, kuului joku vastanneen kun häntä kehotettiin liittymään Suomen Talousseuraamme. Jos vastaus olisi annettu aikana, jolloin seura toi maahan rokotuksen ja perunanviljelyn, alkoi edistää pellavan viljelyä ym. ja jolloin maan etevimmät miehet, Gadolinit, Tengström, Hällström, Wallenius ym. olivat seuran johdossa, olisi tuota vastausta epäilemättä pidetty vain lausujalleen tuskin kunniaa tuottavana kompana. Mutta jos joku toistaa sen nykyoloissa, lienee moni taipuvainen yhtymään siihen. Sietää siis tut...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1855: Aiheellisia selvityksiä

Päivämäärä: 
1.5.1855
Aikomuksenamme ei ole ilman pakottavaa syytä ryhtyä polemiikkiin kyseisten sanomalehtien kanssa, koska sellainen veisi palstatilaamme ja koska lehtipolemiikkia tässä maassa tavallisesti käydään niin kurjasti, henkilökohtaisin hyökkäyksin sen sijaan että esitettäisiin todistuksia. Kunnioitus toisten mielipiteitä kohtaan edellyttää meiltä silti, ettemme täysin sivuuta heidän huomautuksiaan väitteisiimme. Jos selityksemme jäävät lyhyiksi, pyydämme herroja huomauttajia kuitenkin suomaan sen meille anteeksi. Valitamme, että meidän heti aluksi on torjuttava muuan häpeämättömimmistä henkilökohtais...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1858: Ad notam

Päivämäärä: 
1.11.1858
Lehden lukijat tietävät, että emme ole antaneet pienintäkään syytä karkeaan hyökkäykseen, jolla herra paroni R. Wrede (R. W.) on käynyt kimppuumme Finl. Allm. Tidningissä. Me emme ole lausuneet minkäänlaista arviota metsänhoito-opiston perustamisesta Suomeen. Emme ole myöskään lausuneet epäilystä, etteikö metsänhoitoa samoin kuin kaikkea maanviljelyä pidä rakentaa tieteelliselle pohjalle, ja että tieteellisesti sivistyneiden miesten pitää siksi järjestää ja johtaa sitä. Olisimme sitäkin vähemmän voineet ajatella mitään sellaista, koska se sotisi tervettä järkeä vastaan. Samoin pidämme ajanm...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1858: Tulevasta metsäopistosta

Päivämäärä: 
1.12.1858
Kunnioitetun kirjoittajan vaatimuksiin ei ainakaan säästäväisyysnäkökulmasta liene juurikaan vastaan sanomista. Ei myöskään, jos tarkoitus todella olisi Mustialan opistossa opettaa maamme rahvaalle maanviljelystä, sillä jonkinlainen opetus metsän viljelyssä ja säästämisessä näyttäisi järkevästi ajatellen kuuluvan siihen. Mutta kun siellä on toisaalta tarkoitus kasvattaa agronomeja ja toisaalta vain isäntärenkejä, niin teoreettisen metsäopetuksen välttämättömyys ei ole niin ilmeinen. Ensiksi mainituille voidaan pitää sopivimpina, että he omistautuvat pelkästään omalle asialleen. Jälkimmäisil...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1859: [Muuan hra von Berg, Saksin kuninkaallinen ylimetsäneuvos]

Päivämäärä: 
2.1.1859
Muuan hra von Berg, Saksin kuninkaallinen ylimetsäneuvos ym. on Finl. Allm. Tidningissä suvainnut ryhtyä allekirjoittanutta vastaan vuodatukseen, jota en halua sen oikealla nimellä kutsua. En silti halua lukea hänen viakseen niitä epätotuuksia, jotka hän esittää sen syiksi. Ne lankeavat sen niskaan, joka on tilannut hänen julkaisunsa. Vastaan lyhyesti: En ole koskaan kiistänyt hyötyä siitä, että Suomeen on perustettava järjestetty metsänhoito. Olen päinvastoin yli kymmenen vuotta sitten julkisesti puoltanut sellaista valtion lukuun ja kykyjeni mukaan perustellut tätä puoltoa. Olen vielä sit...
Paikat: