Berg, Karl Heinrich Edmund von

Berg, Karl Heinrich Edmund von

1800–1874. Saksalainen ylimetsäneuvos, Tharandin metsä- ja maatalousinstituutin johtaja 1845–1866.

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1859: [Muuan hra von Berg, Saksin kuninkaallinen ylimetsäneuvos]

Päivämäärä: 
2.1.1859
Muuan hra von Berg, Saksin kuninkaallinen ylimetsäneuvos ym. on Finl. Allm. Tidningissä suvainnut ryhtyä allekirjoittanutta vastaan vuodatukseen, jota en halua sen oikealla nimellä kutsua. En silti halua lukea hänen viakseen niitä epätotuuksia, jotka hän esittää sen syiksi. Ne lankeavat sen niskaan, joka on tilannut hänen julkaisunsa. Vastaan lyhyesti: En ole koskaan kiistänyt hyötyä siitä, että Suomeen on perustettava järjestetty metsänhoito. Olen päinvastoin yli kymmenen vuotta sitten julkisesti puoltanut sellaista valtion lukuun ja kykyjeni mukaan perustellut tätä puoltoa. Olen vielä sit...
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1859
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1858.   Yhtä artikkelia lukuun ottamatta tämä vuosikerta on täysin suomenkielinen myös kieleltään. Se sisältää: Lönnrotin kirjoittaman ”Kasvikon oppisanoja”, joka kuten otsikko ilmoittaa, on tieteen ja kouluopetuksen käyttöön laadittu kasvitieteen käsitteistö. Laajuudeltaan, johon koko luonnonhistorian alueen käsitteistöt ovat kasvaneet, myös kasvitieteen terminologia on täysi työ sekä tekijälle että lukijalle, eikä tekijälle helpointa lajia, varsinkin kun tehtävänä on uudella kielellä ilmaista ja määritellä monet käsitteet. Yksin tämän kyseisen käsit...
Paikat: 

Kreivi Berg, käsikirjoitus

Päivämäärä: 
30.12.1874
Tieto kreivi Bergin kuolemasta on helposti ymmärrettävistä syistä herättänyt tässä maassa muistoja menneiltä ajoilta. Sanomalehtien kielenkäytön perusteella näyttää siltä, että mielipide on kumma kyllä muuttunut sen lyhyen vuosikymmenen kuluessa, joka on kulunut kreivi Bergin lähdöstä maan kenraalikuvernöörin paikalta. Sen sijaan ei ole aihetta hämmästellä sitä, että arviot tuon ansioituneen miehen toiminnasta tällä paikalla ovat hyvin epävarmoja. Vasta tulevaisuus voi valaista tuon ajan oloja, joiden tarkasteluun epäilemättä vielä usein palataan. Luotiinhan silloin perusta paljolle, mikä o...
Asiat: