Lagus, Knut Ferdinand

Lagus, Knut Ferdinand

1824–1859. Filosofian kandidaatti 1848, maisteri 1850. Lakitieteen kandidaatti 1852, lisensiaatti 1855. Rikos- ja valtio-oikeuden dosentti Helsingin yliopistossa 1856, vt. professori 1856–59.

Oikeustieteen ja kansantalouden professuuri, lausunto yliopiston konsistorissa 7.2.1857

Päivämäärä: 
7.2.1857
Kun en ole havainnut aihetta luopua aiemmin esittämästäni yliopiston ohjesäännön 211. §:n sisältämän säännöksen tulkinnasta, että siis vain suoritettu lisensiaatin tutkinto ja väitöskirjana hyväksytty opinnäyte oikeuttavat ottamaan professorin viran hakijan huomioon ehdollepanossa, mutta eivät velvoita asettamaan häntä ehdolle, vaikka ehdokassija olisikin vapaana, ja tämä vakaumukseni on päinvastoin vahvistunut verratessani mainittua pykälää aiempien ohjesääntöjen vastaaviin pykäliin, voin mielestäni esteettömästi ilmaista käsitykseni hakijoiden tieteellisestä ansiokkuudesta ja tämän riittä...
Paikat: 
Asiat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
2.5.1859
Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1858.   Yhtä artikkelia lukuun ottamatta tämä vuosikerta on täysin suomenkielinen myös kieleltään. Se sisältää: Lönnrotin kirjoittaman ”Kasvikon oppisanoja”, joka kuten otsikko ilmoittaa, on tieteen ja kouluopetuksen käyttöön laadittu kasvitieteen käsitteistö. Laajuudeltaan, johon koko luonnonhistorian alueen käsitteistöt ovat kasvaneet, myös kasvitieteen terminologia on täysi työ sekä tekijälle että lukijalle, eikä tekijälle helpointa lajia, varsinkin kun tehtävänä on uudella kielellä ilmaista ja määritellä monet käsitteet. Yksin tämän kyseisen käsit...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
11.10.1859
Helsingissä 11.10.1859   Jalosukuinen Herra Kreivi!     Jalosukuinen herra kreivi suvainnee suopeimmin, että otan vapauden täten esittää nöyrimmät kiitokseni herra kreivin hyväntahtoisesta puoltolauseesta, joka edelsi minulle suotua Armollista suosionosoitusta. Pyydän samalla, ettei jalosukuinen herra kreivi pahastu siitä, että käytän tätä tilaisuutta antaakseni nöyrästi tietoja, jotka koskevat odotettua rikosoikeuden professuurin täyttämistä, siinä toivossa, että näistä tiedoista voisi olla hyötyä. Täällä aletaan puhua, ettei nimitystä tapahtuisikaan. Syyksi mainitaan huhuja hakijoiden men...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1860: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.9.1860
Bidrag till Finlands naturkännedom, etnografi och statistik. H. 7 [Lisiä Suomen luonnon tuntemukseen sekä Suomea koskeviin kansatieteellisiin ja tilastotietoihin. 7. vihko]. H:ki 1860.   Tämän seitsemännen vihkon sisältönä on ”Ilmasto-opillisia havaintoja Suomessa 1846–1855; I. luonnonhistoriallisia merkintöjä”; ne on koonnut ja järjestänyt Adolf Moberg. Kuten useimmat lukijat tietänevät, Tiedeseura on pyrkinyt muistiinpanolomakkeita jakamalla saada maanmiehiämme maan kaikissa osissa antamaan tietoja kasvien kukinnasta, muuttolintujen saapumisesta ym., jotta näiden perusteella voitaisiin te...
Paikat: