Böcker, Carl Christian

Böcker, Carl Christian

1786–1841. Kameraalitutkinto 1811. Hallituskonseljin oikeusosaston kopisti 1812–14. Suomen talousseuran sihteeri 1813–33. Åbo Tidningar -lehden toimittaja. Professorin arvo 1821.

Kallavesi nro 3, Saiman liite, 5.9.1846

Päivämäärä: 
5.9.1846
Kotimaista kirjallisuutta Nykyisissä olosuhteissa olisi naurettavaa odottaakaan varsinaista tieteellistä kirjallisuutta suomen kielellä. Suomenruotsalainenkin kirjallisuus, joka sentään nojautuu seitsemänsadan vuoden sivistykseen, on tässä suhteessa niin köyhää, että kaikkien tämän alan kirjojen luetteleminen viimeisten 25 vuoden ajalta veisi tuskin yhtä tällaista sivua. Suomenkielistä kirjallisuutta on sen sijaan samana aikana rikastutettu varsin monilla, osin koulukäyttöön tarkoitetuilla kirjoilla. Ne ovat käännöksiä, mutta jotkut varsin itsenäisesti muokattuja, ja mahtuupa joukkoon joita...
Paikat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1849: Metsänhoidosta pohjolassa

Päivämäärä: 
1.11.1849
En skrift, författad i anledning af den prisfråga H. M. Konungen af Sverige uppgift, om den för Sverige mest tjenliga hushållning med krikets skogar: af C. C. Böcker. 1 D. Åbo 1829. [Kirjoitus, laadittu sen kilpakysymyksen johdosta jonka H. M. Ruotsin kuningas on asettanut, koskien Ruotsille hyödyllisintä taloudenpitoa valtakunnan metsiin nähden; laatinut C. C. Böcker. Osa 1. Turku 1829.]   Vaikka meidän täytyy valittaa, ettemme aiemmin ole tutustuneet tämän näkemyksistä rikkaan ja teräväjärkisen tekijän tutkielmiin, olemme kuitenkin tunteneet kenties anteeksiannettavaa iloa, kun olemme man...