Candelin, Leonard

Candelin, Leonard

1822–1907. Kauppias Oulussa, kauppaneuvos 1876. Valtiopäivillä 1863–64 porvarissäädyn edustaja.

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1863: Valtiopäivät

Päivämäärä: 
1.6.1863
Tämän muiden tehtäviensä ohella hoidettavan sivutyön rasittama toimittaja oli jo kauan sitten asettanut valtiopäivien lopettamisen oman sanomalehtikirjoittelunsa päättymisajankohdaksi. Ennalta arvaamattomat, runsaasti työtä ja vaivaa aiheuttaneet olosuhteet ovat nyt saaneet aikaan sen, ettei tämä toiminta jatku edes valtiopäivien alkuun saakka. Toimittaja ei kuitenkaan halua lopettaa ilman että hän muutamalla sanalla käsittelisi tätä isänmaalle niin tärkeää tapahtumaa. Olemme eräässä tämän numeron aiemmassa artikkelissa tavalliseen tapaan avoimesti lausuneet julki totuuden, että valtiopäivä...
Paikat: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
21.11.1865
Oulussa 21.11.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Kun en aikaisemmin ole esittänyt vilpittömintä onnitteluani suurtyöstä, jonka Herra Senaattori on vastikään saattanut menestyksekkääseen päätökseen, pyydän Herra Senaattorin ymmärtämystä sille, että tämä johtui osaksi vähäisestä huonovointisuudestani kuluneella viikolla ja osaksi siitä, että olin ollut monien muiden oululaisten tavoin mukana myös täältä lähetetyn onnittelu- ja kiitospikasanoman lähettäjien joukossa. Herra Senaattoria ilahduttaa varmasti kuulla, että monet suurista vientikauppiaistamme ja laivanvarustajistamme ovat otta...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
3.10.1867
Oulussa 3.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    En ole pyytänyt valtiovaraintoimituskunnalle kuuluvia erikoisoikeuksia, ainoastaan liikkumavapautta saamieni ohjeiden puitteissa. Jos minun näiden ohjeiden perusteella antamani lupaukset suosituksista ennakon saamiseksi mitätöitäisiin, vaakalaudalla ei olisi vähempää kuin – kunniani tai ainakin asemani arvo; etenkin kun asianomaisten maahantuojien oli vuodenajan myöhäisyyden takia mielestään tehtävä tilauksensa heti. Vielä puuttuu Suomen Pankin paikalliskonttorille annettava määräys 22 500 markan luovuttamisesta herroille Snellman et Gra...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
12.10.1867
Oulussa 12.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Tieto niittyjen ojitukseen myönnetyistä melko suurista määrärahoista oli näinä hädän ja murheen synkkinä päivinä todellinen ilosanoma, josta tuntemaani mitä syvintä kiitollisuutta en pysty kyllin hyvin ilmaisemaan. Odotan nyt hieman levottomana vastausta metsäntuoteteollisuuden edistämistä koskevaan anomukseeni; tämä asia on hyvin tärkeä Kemin ja Kajaanin kihlakunnille, joista etenkin viimeksi mainittu tuottaa minulle suuria huolia. Kuhmolaisparat ovat nyt anoneet lupaa metsänhakkuisiin – ja pyytäneet valtiota hankkimaan tukeille ostaji...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
2.11.1867
Oulussa 2.11.1867   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Toivoen, että tämä kirje saapuu Helsinkiin suunnilleen samaan aikaan kuin Herra Senaattori, olen halunnut tervehtiä muutamalla rivillä ennen lähtöäni hieman yli 2 viikoksi Haapajärven ja Salon [Saloisten] kihlakuntiin käsitelläkseni muutamia lääninkokouksen ehdotuksia keisarillisen senaatin käskyn mukaisten maksurästiselvitysten ja lainojen takaisinmaksun lykkäyskysymyksen ohella. Olin ehkä hieman harkitsematon ehdottaessani korottomien lainojen myöntämistä niittyjen ojittamiseen, mutta pro primo [ensinnäkin] kun rahat olisi otettu hätäaputö...
Paikat: