Georg von Alfthanille, konsepti

Tietoka dokumentista

Tietoa
28.9.1863
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 28.9.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Kenraalimajuri! 

 

Päivän postissa lähtee Valtiovaraintoimituskunnan kirje keisarillisen senaatin päätöksestä, joka koskee ehdotettua kruunun makasiineissa olevan ulkomaisen viljan vaihtamista talletettavaan siemenviljaan hallavahingoista kärsineillä paikkakunnilla.

Herra Kenraalimajurin ehdottamasta siemenviljan ostamisesta kruunun laskuun niiltä läänin paikkakunnilta, joilla on saatu korjatuksi siemeneksi kelpaavaa viljaa runsaammin, keisarillinen senaatti ei sitä vastoin ole halunnut tehdä lopullista päätöstä, ennen kuin kysymys tuodaan käsiteltäväksi virallista tietä. Niinpä minulla on kunnia ilmoittaa tästä ja näin vahvistaa sähkeitse esittämäni ohje sekä pyytää Herra Kenraalimajuria lähettämään lääninhallituksesta Hänen Majesteetilleen osoitettu täydellinen ehdotus asian järjestämisestä.

Kuopion läänissä satoa on saatu niin runsaasti, että sikäläisen lääninhallituksen käsityksen mukaan sikäläisten yksityisten spekulanttien ilman valtion varoista maksettavia ennakkoja hoitama viljantuonti kutakuinkin riittää täyttämään tarpeen. Ennakkoa on pyydetty ainoastaan 8 000 tynnyrin toimittamiseksi Kuopioon, ja tämä tuonti on tarkoitettu lähinnä korvaamaan vajausta Oulun läänissä, koska viimeksi kuluneiden talvien kokemus on osoittanut, että viimeksi mainitun läänin rahvas on huokeamman hinnan takia noutanut melkoisia määriä siltä suunnalta.

Vaikka ymmärrän, että tämä Kuopioon suuntautuva tuonti auttaa Oulun läänin hädänalaisia varsin vähän, koska on tuskin luultavaa, että sikäläiset kauppiaat voisivat myydä luotolla kovin merkittäviä eriä toisen läänin asukkaille, minun on täytynyt antaa asian edistyä omalla painollaan, etenkin kun tuojien löytäminen Raahesta ja Oulusta on osoittautunut niin vaikeaksi. Senaatti on myös myöntänyt ennakkoa mainitun määrän tuonnille Kuopioon 24 markkaa tynnyriltä eli yhteensä 192 000 markkaa.

Vaasan läänissä ne kauppiaat, jotka ovat viime syksystä saakka myyneet viljaa rahvaalle luotolla, ahdistavat nyt rahvasta ankarasti ulosottovaatimuksilla. Miten nämä asiat ovat Oulun läänissä? Keisarillinen senaatti on osoittanut Vaasan lääniin 60 000 ruplaa korvaavia ennakkoja varten niiden ennakkojen sijaan, joita kauppiaat eivät ole vielä maksaneet takaisin, sillä ehdolla, ettei rahvasta ahdistella. Jos välttämätöntä tarvetta ilmenee, voidaan jokin summa käyttää myös Oulun läänissä tähän tarkoitukseen, sitä suurempi, mitä vähemmän lääniin tarvitaan tuontia ja uusia ennakkoja. Mainittua apua ei tietenkään pidä tarjota, vaan se on säästettävä hädän hetkeen, niin että sillä voidaan todella saada jotakin aikaan hädän lievittämiseksi. On kuitenkin kohtuullista, että Herra Kenraalimajurille ”sub secreto” [salaisuuden suojassa] kerrotaan apua olevan valmiina saatavissa.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia allekirjoittaa olevani

Suuresti kunnioitetun Herra kenraalimajurin

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: