Virkakirje

Virkakirje

Stipendihakemus yliopistolle 31.10.1828

Päivämäärä: 
31.10.1828
Kunnianarvoisa Herra Rehtori!   Allekirjoittanut toivoo, että hänet armollisesti otettaisiin huomioon tällä lukukaudella vapautuneiden filosofisten stipendien uudelleenjaon yhteydessä, ja rohkenee sulkea itsensä korkeasti suosiollisen Herra Rehtorin hyväntahtoisuuden piiriin! Kunnianarvoisen Herra Rehtorin nöyrin palvelija Joh. Snellman, Pohjalainen Helsinki, 31.10.1828.    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

R. W. Frosterusta koskeva Pohjalaisen osakunnan anomus yliopistolle 23.7.1832, laatinut J. V. Snellman

Päivämäärä: 
23.7.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori ja Ritari sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Kun ryhdymme tällä tavoin esittämään Kunnianarvoisalle Herra Rehtorille sekä Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille luonteeltaan epätavallista anomusta, katsomme ensimmäiseksi velvollisuudeksemme osoittaa, ettei se ole nuorukaismaista äkkipikaisuutta eikä rangaistavaa kevytmielisyyttä, vaan askeltamme johdattelee vain se kunnioitus, johon me olemme itseämme kohtaan velvolliset ihmisinä ja valistuneen maan kansalaisina. Siksi rohkenemme nöyrimmin pyytää akateemisten isiemme kärsivällisyyttä seuraavan esityksen...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lisäys R. W. Frosterusta koskevaan Pohjalaisen osakunnan anomukseen yliopistolle 20.10.1832, laatinut J. V. Snellman

Päivämäärä: 
20.10.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Allekirjoittaneet pyytävät saada yhtyä kukin omalta osaltaan siihen Pohjalaisen Osakunnan jäsenten Kunnianarvoisalle Rehtorille sekä Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille jätettyyn valitukseen, että herra teologian apulainen Robert Walentin Frosterus velvoitettaisiin esittämään Osakunnalle hyvitys hänen sitä vastaan tekemästään, valituskirjeessä mainitusta edesottamuksesta, tai muussa tapauksessa poistettakoon allekirjoittajien nimet Osakunnan jäsenluettelosta.   Syvimmällä kunnioituksella Kunnianarvoisen Herra Rehtor...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Stipendihakemus yliopistolle 1.11.1832

Päivämäärä: 
1.11.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Rohkenen nöyrimmin pyytää Teidän Kunnianarvoisuuttanne ja Korkeimmin Kunnioitettua Konsistoria 7. huhtikuuta 1831 suorittamani filosofian kandidaatin tutkinnon johdosta myöntämään pidennystä minulle siihen asti myönnettyyn apurahaan. Minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman, pohjalaisen osakunnan akateeminen kansalainen    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Opiskelija-adressi keisarille 1833, jäljennös

Päivämäärä: 
1.1.1833
B. O. Lillen laatima osuus: Harvoin suodaan sellainen onni kuin tänään isänmaamme ja Teidän Keisarillisen Majesteettinne uskollisille suomalaisille alamaisille, harvoin he saavat tuntea tällaista iloa ja ihastusta, jonka ainoastaan Teidän Majesteettinne Korkea läsnäolo voi antaa. Elävimmin ja syvimmin kuitenkin tämän ilon käsittää ja korkeimmin tätä onnea arvostaa se nuorukaisten yhdyskunta, jolla tänään on armo lähestyä Teidän Keisarillisen Majesteettinne korkeaa persoonaa. Tämän vuoksi olemme rohjenneet mitä nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne suosiota, jonka saavutettu...
Kirjeenvaihto: 

Stipendiaattien nimenhuutoa koskeva anomus yliopistolle 1833, luonnos

Päivämäärä: 
31.12.1833
Niiden viiden vuoden aikana, jona Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori ovat suoneet minulle julkista apurahaa, olen mahdollisimman aktiivisesti koettanut täyttää velvollisuuteni olla paikalla stipendiaateille määrätyissä nimenhuudoissa. Viime vuosina olen kuitenkin ollut pakotettu työskentelemään uutterasti kotiopettajana, mistä syystä jouduin laiminlyömään kevätlukukauden 1832 toisen nimenhuudon ja nyt huomaan, että minut on todettu poissaolleeksi myös viimeksi suoritetussa nimenhuudossa. Vaikea sairaus pakotti minut samaan laiminlyöntiin viime kevätlukukauden ...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

F. V. Avellania koskeva kirjelmä Hämäläiselle osakunnalle joulukuussa 1834, konsepti

Päivämäärä: 
1.12.1834
Rohkenen ilmoittaa osakunnalle, että sen jäsen, ylioppilas Frans Vilhelm Avellan on eräässä suurehkossa toveripiirissä ilmaissut täysin todellisen osakuntahengen vastaisia ja oikeamieliselle ylioppilaalle arvottomia ajatuksia. Teen tämän siinä toivossa, että Avellanin lähimmät toverit eivät yhdy hänen näkemyksiinsä ja että he katsovat aiheelliseksi antaa hänelle tilaisuuden esittää anteeksipyynnön ja perua sanansa ajattelemattomina ja taitamattomina. Näin osoitettaisiin, että se kannatus, jota herra Avellanin ajatukset mainitussa tilaisuudessa näyttivät saavan osakseen, ei todellisuudessa e...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Hakemus dosentuuria varten yliopistolle 22.6.1835

Päivämäärä: 
22.6.1835
Kunnianarvoisa Herra Rehtori! sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minulle suotaisiin filosofian dosentin arvo Suomen Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. Nöyrän pyyntöni tueksi liitän julkaisemani, kuluvan kesäkuun 17. päivänä tarkastetun väitöskirjani. Minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkahakemus Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1835, konsepti

Päivämäärä: 
16.12.1835
Tit.   Kun lisänä olevan kastetodistuksen hankkimisen vaikeus on aiheuttanut pitkän viivytyksen, niin olen asiantuntevien miesten neuvosta rohjennut, jättäen kokonaan hakematta erivapautta keisarilliselta senaatilta antaa Tituluksen valistuneen harkinnan alaiseksi, voinko minä, joka olen syntynyt Ruotsin kuningaskunnassa ja sittemmin asunut osittain Turussa, osittain Porvoon hiippakunnassa, ja olen nyt viimeksi mainitussa hiippakunnassa opettajan toimessa, tulla armollisesti huomioonotetuksi täytettäessä uudelleen opettajan virkaa, mistä olen tehnyt Titulukselle nöyrän hakemuksen, pysyen jn...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Väitöslupahakemus yliopistolle 21.5.1836

Päivämäärä: 
21.5.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta saan nöyrimmin anoa suosiollista suositusta yliopiston korkealta kanslerilta tarvittavan luvan saamiseksi, respondensin avustuksella julkaista ja puolustaa akateemista väitöskirjaa: ”De vi disciplinae Philosophicae Leibnizii Historica Meditationes”, jonka ensimmäisen osan maineikkaan filosofisen tiedekunnan siitä antaman lausunnon ohella saan nöyrimmin liittää mukaan. Toivoen että haluttu lupa ulotetaan myös työn seuraaviin osiin, siinä tapauksessa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: