Opiskelija-adressi keisarille 1833, jäljennös

Tietoka dokumentista

Tietoa
1.1.1833
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tiedossa. Merkitty vuoden alkuun.
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

B. O. Lillen laatima osuus: Harvoin suodaan sellainen onni kuin tänään isänmaamme ja Teidän Keisarillisen Majesteettinne uskollisille suomalaisille alamaisille, harvoin he saavat tuntea tällaista iloa ja ihastusta, jonka ainoastaan Teidän Majesteettinne Korkea läsnäolo voi antaa. Elävimmin ja syvimmin kuitenkin tämän ilon käsittää ja korkeimmin tätä onnea arvostaa se nuorukaisten yhdyskunta, jolla tänään on armo lähestyä Teidän Keisarillisen Majesteettinne korkeaa persoonaa. Tämän vuoksi olemme rohjenneet mitä nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne suosiota, jonka saavutettuamme olemme saaneet uuden ja eittämättömän osoituksen Teidän Keisarillisen Majesteettinne isällisestä suopeudesta. Suomen opiskeleva nuoriso haluaa mitä alamaisimmin laskea Teidän Keisarillisen Majesteettinne jalkojen juureen lämpimimmän kiitoksen Suomen asukkaiden nauttimasta Teidän Keisarillisen Majesteettinne armollisesta suosiollisuudesta, lakiemme suojasta ja huolenpidosta, jota me kansakuntana olemme nauttineet, siitä suuresta ja verrattomasta hyväntekeväisyydestä, jolla Teidän Keisarillisen Majesteettinne on ilahduttanut tätä opetuspaikkaa, sen komeasta temppelistä, joka tuleville ajoille tulee todistamaan Teidän Keisarillisen Majesteettinne tieteenrakkaudesta ja Keisarillisesta anteliaisuudesta, niistä runsaista kirjallisista aarteista, jotka Teidän Keisarillinen Majesteettinne on lahjoittanut kirjastolle, Teidän Keisarillisen Majesteettinne suojelusta meidän isänmaamme kielelle oppituolia perustettaessa ja kaikista muista Tiedän Keisarillisen Majesteettinne hyvistä teoista ja armollisuuden osoituksista, joihin me ennen kaikkea luemme ylpeinä ja ihastuneina sen armon, että yhä edelleen korkeimpana johtajanamme saamme kunnioittaa Teidän Keisarillisen Majesteettinne Korkea-arvoista poikaa ja valtaistuimen perijää.

 

J. V. Snellmanin laatima osuus: Suvaittakoon, korkea monarkki, armollisesti otettavan vastaan vakuutuksemme syvästä alamaisesta kunnioituksesta ja sisäisestä kiintymyksestä, jota jokainen suomalainen opiskelija Teitä kohtaan hellii, suvaittakoon otettavan vastaan rukouksemme hairahdustemme, jotka ovat surettaneet Teidän Majesteettinne isänsydäntä, anteeksiannosta. Teidän Majesteettinne voi kuitenkin pitää epäjärjestystä, jota ikävä kyllä silloin tällöin on esiintynyt, ei harkittuina yrityksinä, yleistä lakia ja järjestystä vastaan suunnattuina, vaan nuoruuden ajattelemattomuuden ja ylimielisyyden ilmauksina; suvaitkoon Teidän Majesteettinne uskoa, että me käsitämme asemamme yhteiskunnassa, että me tiedämme miten vähän sen instituutioiden pitää olla niiden arvosteltavana, joita itseä vielä kasvatetaan ymmärtämään yhteiskuntaa, että me käsitämme ajan hengessä olevan väärän ja liiallisen ja miten väärin ymmärretty tämän päivän hellimä vapaus on; sallittakoon uskoa, että me tunnustamme Kaitselmuksen suojaavan käden kohtalossa, joka erotti Suomen vanhoista siteistään, pelastaakseen siten loput sen kielestä ja samalla sen kansallisuuden; sallittakoon uskoa, että me liikuttunein sydämin tunnustamme Teidän Keisarillisen Majesteettinne ja Teidän korkeiden edeltäjienne hyvät teot isänmaatamme kohtaan ja erityisesti tätä yliopistoa kohtaan ja ettemme koskaan epäröi osoittaa lapsekasta uskollisuutta Teidän Keisarilliselle Majesteetillenne, ja jättää isälliseen ratkaisuunne toiveet, joita mahdollisesti voimme helliä.

Suurivaltaisin Monarkki! Kuunnelkaa armollisesti ensimmäistä rukousta, jonka tämän onnellisen tilaisuuden rohkaisemina uskallamme soperrellen lausua. Sallittakoon, kun tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että Teidän Majesteettinne suuresti huolehtii tästä maasta, suomen kieli säädettäväksi opetuksen ja lainsäädännön yleiseksi kieleksi Teidän Keisarillisen Majesteettinne alamaisille!

Kuulkoon Jumala, joka punnitsee kansakuntien kohtaloita, rukouksemme Teidän Keisarillisen Majesteettinne ja Teidän Korkea-arvoisen perheenne onnen ja hyvinvoinnin puolesta!!!!

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: