Yliopisto

Yliopisto

Stipendihakemus yliopistolle 31.10.1828

Päivämäärä: 
31.10.1828
Kunnianarvoisa Herra Rehtori!   Allekirjoittanut toivoo, että hänet armollisesti otettaisiin huomioon tällä lukukaudella vapautuneiden filosofisten stipendien uudelleenjaon yhteydessä, ja rohkenee sulkea itsensä korkeasti suosiollisen Herra Rehtorin hyväntahtoisuuden piiriin! Kunnianarvoisen Herra Rehtorin nöyrin palvelija Joh. Snellman, Pohjalainen Helsinki, 31.10.1828.    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

R. W. Frosterusta koskeva Pohjalaisen osakunnan anomus yliopistolle 23.7.1832, laatinut J. V. Snellman

Päivämäärä: 
23.7.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori ja Ritari sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Kun ryhdymme tällä tavoin esittämään Kunnianarvoisalle Herra Rehtorille sekä Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille luonteeltaan epätavallista anomusta, katsomme ensimmäiseksi velvollisuudeksemme osoittaa, ettei se ole nuorukaismaista äkkipikaisuutta eikä rangaistavaa kevytmielisyyttä, vaan askeltamme johdattelee vain se kunnioitus, johon me olemme itseämme kohtaan velvolliset ihmisinä ja valistuneen maan kansalaisina. Siksi rohkenemme nöyrimmin pyytää akateemisten isiemme kärsivällisyyttä seuraavan esityksen...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lisäys R. W. Frosterusta koskevaan Pohjalaisen osakunnan anomukseen yliopistolle 20.10.1832, laatinut J. V. Snellman

Päivämäärä: 
20.10.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Allekirjoittaneet pyytävät saada yhtyä kukin omalta osaltaan siihen Pohjalaisen Osakunnan jäsenten Kunnianarvoisalle Rehtorille sekä Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille jätettyyn valitukseen, että herra teologian apulainen Robert Walentin Frosterus velvoitettaisiin esittämään Osakunnalle hyvitys hänen sitä vastaan tekemästään, valituskirjeessä mainitusta edesottamuksesta, tai muussa tapauksessa poistettakoon allekirjoittajien nimet Osakunnan jäsenluettelosta.   Syvimmällä kunnioituksella Kunnianarvoisen Herra Rehtor...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Stipendihakemus yliopistolle 1.11.1832

Päivämäärä: 
1.11.1832
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Rohkenen nöyrimmin pyytää Teidän Kunnianarvoisuuttanne ja Korkeimmin Kunnioitettua Konsistoria 7. huhtikuuta 1831 suorittamani filosofian kandidaatin tutkinnon johdosta myöntämään pidennystä minulle siihen asti myönnettyyn apurahaan. Minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman, pohjalaisen osakunnan akateeminen kansalainen    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Stipendiaattien nimenhuutoa koskeva anomus yliopistolle 1833, luonnos

Päivämäärä: 
31.12.1833
Niiden viiden vuoden aikana, jona Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori ovat suoneet minulle julkista apurahaa, olen mahdollisimman aktiivisesti koettanut täyttää velvollisuuteni olla paikalla stipendiaateille määrätyissä nimenhuudoissa. Viime vuosina olen kuitenkin ollut pakotettu työskentelemään uutterasti kotiopettajana, mistä syystä jouduin laiminlyömään kevätlukukauden 1832 toisen nimenhuudon ja nyt huomaan, että minut on todettu poissaolleeksi myös viimeksi suoritetussa nimenhuudossa. Vaikea sairaus pakotti minut samaan laiminlyöntiin viime kevätlukukauden ...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Hakemus dosentuuria varten yliopistolle 22.6.1835

Päivämäärä: 
22.6.1835
Kunnianarvoisa Herra Rehtori! sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minulle suotaisiin filosofian dosentin arvo Suomen Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. Nöyrän pyyntöni tueksi liitän julkaisemani, kuluvan kesäkuun 17. päivänä tarkastetun väitöskirjani. Minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Väitöslupahakemus yliopistolle 21.5.1836

Päivämäärä: 
21.5.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta saan nöyrimmin anoa suosiollista suositusta yliopiston korkealta kanslerilta tarvittavan luvan saamiseksi, respondensin avustuksella julkaista ja puolustaa akateemista väitöskirjaa: ”De vi disciplinae Philosophicae Leibnizii Historica Meditationes”, jonka ensimmäisen osan maineikkaan filosofisen tiedekunnan siitä antaman lausunnon ohella saan nöyrimmin liittää mukaan. Toivoen että haluttu lupa ulotetaan myös työn seuraaviin osiin, siinä tapauksessa...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Matka-apurahahakemus yliopistolle 31.10.1836

Päivämäärä: 
31.10.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta ulkomaanmatkaa varten tällaiseen tarkoitukseen armollisesti varattua tukea. Liitän nöyrään anomukseeni Maineikkaan Filosofisen Tiedekunnan minulle antaman todistuksen sekä seuraavan matkasuunnitelman. Ensimmäinen matkakohteeni olisi Berliini. Laajentaakseni ja vahvistaakseni näkemystäni nykyajan merkittävimmästä filosofisesta järjestelmästä eli hegeliläisyydestä, jonka tutkimiseen olen lähes yksinomaan paneutunut, aion viipyä pitk...
Kirjeenvaihto: 

Stipendihakemus yliopistolle 17.6.1837

Päivämäärä: 
17.6.1837
Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suvaittua viime helmikuussa myöntää minulle yhden yliopiston piirissä toimiville nuorille kirjoittajille tarkoitetuista apurahoista rohkenen nöyrimmin pyytää, että Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori antaisivat tälle minuun kohdistuvalle suosionosoitukselleen kaksinkertaisen arvon ja soisivat minulle oikeuden nostaa säästöistä, joita lienee olemassa, yhden vuoden apurahan ja siten vapauttaa minut välittömästä ahdingosta. V...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 1.7.1837

Päivämäärä: 
1.7.1837
Jalosukuinen Suuriruhtinas, Cesarevitsh ja Kruununperillinen, Suomen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen alamaisimmin pyytää Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne armollista lupaa matkustaa yksityisille asioille Ruotsin kuningaskuntaan ja viipyä siellä kahden kuukauden ajan. Minulla on armo syvimmin kunnioittaen, uskollisena ja uutterana olla Jalosukuisen Suuriruhtinaan, Cesarevitshin ja Kruununperillisen Teidän Keisarillisen Korkeutenne alamaisin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Kirjeenvaihto: