Lisäys R. W. Frosterusta koskevaan Pohjalaisen osakunnan anomukseen yliopistolle 20.10.1832, laatinut J. V. Snellman

Tietoka dokumentista

Tietoa
20.10.1832
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Allekirjoittaneet pyytävät saada yhtyä kukin omalta osaltaan siihen Pohjalaisen Osakunnan jäsenten Kunnianarvoisalle Rehtorille sekä Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille jätettyyn valitukseen, että herra teologian apulainen Robert Walentin Frosterus velvoitettaisiin esittämään Osakunnalle hyvitys hänen sitä vastaan tekemästään, valituskirjeessä mainitusta edesottamuksesta, tai muussa tapauksessa poistettakoon allekirjoittajien nimet Osakunnan jäsenluettelosta.

 

Syvimmällä kunnioituksella Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä

Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin kaikkein nöyrimmät palvelijat

 

Wilh. Gronow, Carl Bygdén, J. B. Blank, And. Ad. Tengman, Adrian Bergman, G. Aug. Cajanus, C. August Chydenius, Jac. Joh. Peuron, And. Hen. Ingman, F. F. Sabelli, B. H. Lindfors, Jac. Joh. Östring, Mauritz Hasselblatt, A. Grönberg, Herm. Fredr. Sohlberg, Carl R. Ehrström, Ad. Fred. Flander, P. H. Lindegrén, Gust. Maur. Carleni, Joh. Berg, J. Wilh. Fontell, Gustaf Eric Forsman, Carl Forsström, J. Hemming, C. Hildén, Rudolf Israel Holsti, Fredrik Erik Stjerncrantz, Carl Ticklén, O. W. Forsman, Gust. Löwenmark, G. F. Högman, C. F. Hedman, Joh. Gyllenberg, Ch. Otto Lauenburg, N. J. E. Hagman, O. R. Halléen, F. Joh. Nylander, Johan Wegelius, B. N. Sandman, C. A. Lilius, Joh. Fredr. Cajan, Maur. Castrén, I. Häggqvist, Fredrik Remahl, And. Törnudd, Carl Fredr. Meurling, Joh. Gabriel Wilander, Joh. Jac. Rahm, H. Schwartzberg, A. Castrén, Z. U. Gallenius, A. Wacklin

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: