Stipendiaattien nimenhuutoa koskeva anomus yliopistolle 1833, luonnos

Tietoka dokumentista

Tietoa
31.12.1833
Pvm kommentti: 
Pvm ei ole tiedossa. Merkitty vuoden loppuun.
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Niiden viiden vuoden aikana, jona Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori ovat suoneet minulle julkista apurahaa, olen mahdollisimman aktiivisesti koettanut täyttää velvollisuuteni olla paikalla stipendiaateille määrätyissä nimenhuudoissa. Viime vuosina olen kuitenkin ollut pakotettu työskentelemään uutterasti kotiopettajana, mistä syystä jouduin laiminlyömään kevätlukukauden 1832 toisen nimenhuudon ja nyt huomaan, että minut on todettu poissaolleeksi myös viimeksi suoritetussa nimenhuudossa. Vaikea sairaus pakotti minut samaan laiminlyöntiin viime kevätlukukauden ensimmäisen nimenhuudon suhteen, mistä syystä minut myös velvoitettiin rehtorinkansliaan puhutteluun. Tämä oli minulle sitä vaikeampi asia, koska se on ainoa kerta yhdentoista yliopistovuoteni aikana, jolloin minut on mainittuun kansliaan kutsuttu. Kun minä tuolloin nimeäni huudettaessa olin paikalla ja koetin nöyrästi kumartaen tehdä läsnäoloni tiettäväksi, voin vain olettaa minua moitittavan siitä, että en ollut läsnä koko väitöstilaisuuden ajan. Se ei kuitenkaan käynyt mitenkään päinsä, koska toimin opettajana kirkkoherra Laurellin perustamassa koulussa. Rohkenen siksi, vaikka Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin osoittaman ankaruuden pitäisikin siitä minua pelottaa, nöyrimmin anoa, että minun sallittaisiin olla pois ei vain stipendiaattien harjoitukseksi määrätyistä väitöstilaisuuksista, vaan myös niihin liittyvästä tavallisesta nimenhuudosta jos se tapahtuu ennen kello kahtatoista päivällä. Siinä tapauksessa tulen samalla tavalla ilmoittautumaan, missä hyvänsä Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori suvaitsevat määrätä.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: