Stipendihakemus yliopistolle 17.6.1837

Tietoka dokumentista

Tietoa
17.6.1837
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suvaittua viime helmikuussa myöntää minulle yhden yliopiston piirissä toimiville nuorille kirjoittajille tarkoitetuista apurahoista rohkenen nöyrimmin pyytää, että Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori antaisivat tälle minuun kohdistuvalle suosionosoitukselleen kaksinkertaisen arvon ja soisivat minulle oikeuden nostaa säästöistä, joita lienee olemassa, yhden vuoden apurahan ja siten vapauttaa minut välittömästä ahdingosta.

Vähäisenä selityksenä rohkeaan pyyntööni rohkenen esittää, että tällaista menettelyä on noudatettu jo apurahaa ensimmäisen kerran jaettaessa. En ole myöskään sinä lähes vuoden pituisena aikana, jona tulisin apurahaa nauttimaan, mikäli pyyntööni suostutaan, ole onnistunut millään julkaistulla teoksella herättämään Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin palkitsevaa huomiota. Rohkenen lisäksi tuollaisen minulle osoitetun suosion johdosta ilmoittaa, että logiikka, jonka käsikirjoituksesta osa jo aiemmin on annettu Korkeasti kunnioitetun Filosofisen Tiedekunnan tarkastettavaksi, ja josta tiedekunta on antanut suosittelevan lausunnon Teidän Kunnianarvoisuudellenne ja Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille, nyt on painettavana ja valmistuu pikimmiten.

Minulla on kunnia syvimmin kunnioittaen olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin Nöyrin Palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: