Hakemus dosentuuria varten yliopistolle 22.6.1835

Tietoka dokumentista

Tietoa
22.6.1835
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori! sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!

 

Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minulle suotaisiin filosofian dosentin arvo Suomen Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa. Nöyrän pyyntöni tueksi liitän julkaisemani, kuluvan kesäkuun 17. päivänä tarkastetun väitöskirjani. Minulla on kunnia olla

Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: