Väitöslupahakemus yliopistolle 21.5.1836

Tietoka dokumentista

Tietoa
21.5.1836
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori

 

Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta saan nöyrimmin anoa suosiollista suositusta yliopiston korkealta kanslerilta tarvittavan luvan saamiseksi, respondensin avustuksella julkaista ja puolustaa akateemista väitöskirjaa: ”De vi disciplinae Philosophicae Leibnizii Historica Meditationes”, jonka ensimmäisen osan maineikkaan filosofisen tiedekunnan siitä antaman lausunnon ohella saan nöyrimmin liittää mukaan. Toivoen että haluttu lupa ulotetaan myös työn seuraaviin osiin, siinä tapauksessa että ne onnistuvat saamaan maineikkaan tiedekunnan hyväksynnän, minulla on kunnia pysyä

 

Kunnianarvoisan Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun

Konsistorin nöyrimpänä palvelijana

Joh; Vilh; Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: