Virkakirje

Virkakirje

Kuulutus avioliittoon

Päivämäärä: 
9.8.1845
Allekirjoittaneet anovat kunnianarvoisalta Kuopion kirkkoherranvirastolta kuulutusta avioliittoon, josta olemme keskenämme sopineet, siten että ensimmäinen kuulutus luetaan sunnuntaina tämän kuun 10. päivänä. Kuopiossa 9. elokuuta 1845. Jeanette Wennberg Joh. Vilh. Snellman Rehtori.   Annan suostumukseni tyttäreni Jeanetten avioliittoon Johan Wilhelm Snellmanin kanssa. And. Wennberg apteekkari Kuopiossa 9. elokuuta 1845.    
Paikat: 
Asiat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 14.8.1845

Päivämäärä: 
14.8.1845
Nöyrin esitys!   Olen katsonut velvollisuudekseni ilmoittaa Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että täkäläiseen yläalkeiskouluun on otettu kaksi oppilasta, jotka tunnustavat kreikkalais-venäläisen kirkon uskoa, mutta joilla ei ole tilaisuutta saada täällä tunnustuksensa mukaista uskonnonopetusta, Nikolai ja Johan Tschernihin, ensiksi mainittu kolmannelle ja jälkimmäinen toiselle luokalle, ja anoa kunnioittavasti, että Korkeimmin kunnioitettu Herra Piispa Tohtori ja Ritarikunnan jäsen sekä Korkeasti ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Kuopion läänin kuvernöörille 8.9.1845

Päivämäärä: 
8.9.1845
Nöyrin esitys. Kun Kuopion kaupungin kunnianarvoisa maistraatti on kieltäytynyt antamasta lupaa maksaa minulle niitä vuokrarahoja, jotka kaupungin on suoritettava täkäläisen yläalkeiskoulun rehtorille ja joita rahoja vailla olen tästä syystä jo ollut runsaan vuoden, saan kaikkein nöyrimmästi anoa Jalosukuiselta Herra Kuvernööriltä ja Ritarilta sellaista sangen suosiollista toimenpidettä, jolla minut saatettaisiin pikimmiten nauttimaan laillista oikeuttani, koska siitä riippumatta, miten kaupungin asukkaat pitävät aiheellisena kohdella lastensa opettajia, kunnianarvoisalla maistraatilla ei v...
Paikat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.9.1845

Päivämäärä: 
23.9.1845
Nöyrin esitys!   Kunnioitettu virkakirje 16. heinäkuuta tänä vuonna armollisesti määräsi, että Kuopion yläalkeiskoulussa on venäjän kieltä opetettava ensimmäisellä luokalla käyttäen hyväksi ”vuonna 1831 julkaistua venäjän aapiskirjaa”; tämän vuoksi saan kunnian nöyrimmin ilmoittaa, ettei tätä kirjaa ole saatavissa kotimaisista kirjakaupoista eikä annetusta otsikosta kohtuudella käy ilmi, mikä venäjän aapiskirja on armollisesti määrätty käytettäväksi, minkä vuoksi olen katsonut välttämättömäksi mainitussa suhteessa nöyrimmin odottaa uutta määräystä. Kuopiossa 23. syyskuuta 1845 Joh; Vilh; Sn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Pietari Hannikaiselta

Päivämäärä: 
3.12.1845
Viipuri 3.12.1845   Korkeasti oppinut Herra Rehtori!    Olen lähettänyt tämän päivän postissa Maamiehen Ystävän toimitukselle paketin, joka sisältää ensi vuoden Kanavan näytelehtiä, mutta kun en tiedä, pitääkö mainittu toimitus soveliaana näytelehden jakamista oman lehtensä mukana, olen ottanut vapauden kääntyä Herra Rehtorin puoleen nöyrästi anoen, että näytelehteä voitaisiin siinä tapauksessa levittää Saiman seuraavan numeron mukana. Koska olen koko kesän ja osan syksyä ollut tiiviisti maanmittaustehtävissä kentällä enkä saanut ketään auttamaan minua sillä aikaa Kanavan toimitustyössä, ei...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan August von Bornilta 13.12.1845

Päivämäärä: 
13.12.1845
Korkeasti oppinut Herra Filosofian Maisteri ja Rector Scholae!   Samalla kun Hänen Ylhäisyytensä Suomen kenraalikuvernööri, kenraaliadjutantti ym. ruhtinas Menšikov on keisarilliselle sensuuriylihallitukselle äskettäin saapuneessa kirjelmässä ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että sanomalehti Saimassa on julkaistu kirjoituksia, joihin on sisältynyt erinäisiin Suomen yhteiskunnassa vaikuttaviin instituutioihin kohdistuvia moitteita ja joissa on esitetty näiden järjestelemistä uudelleen, Hänen Ylhäisyytensä on myös ilmaissut toivomuksensa, että mainitun sanomalehden toimittajan tietoon saa...
Kirjeenvaihto: 

Valitusanomus senaatille 23.1.1846

Päivämäärä: 
23.1.1846
Suurivaltaisin armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Rohkenen anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne kaikkein alamaisimmin oikeutta sitä päätöstä vastaan, jonka mukaan Kuopion kuvernööri ei ole myöntänyt minulle osaa palkkarahoistani Kuopion yläalkeiskoulun virassa, ja jonka päätöksen saanen liittää alamaisimmin mukaan. Papiston privilegion §:n 7 mukaan kuuluu kaupunkien julkisten koulujen koulumestarille ilmainen asunto tai vastaava vuokraraha. Tästä edusta maan triviaalikoulujen rehtorit ovat keskeytyksettä nauttineet ja tämä oikeus ei ole voinut hävitä nimen vaihtuessa yläalkeisko...
Paikat: 
Asiat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 21.2.1846

Päivämäärä: 
21.2.1846
Nöyrin esitys.   Sen jälkeen kun ensimmäinen kollega, maisteri Johan v. Becker on kahden viikon virkavapauden jälkeen, jonka aikana ylioppilas Axel Aspelund on hoitanut v. Beckerin tehtäviä koulussa, nyt joutunut kiireellisten asioiden tähden vielä kerran matkustamaan pois kaupungista ja olen sen tähden ottanut ylioppilas Aspelundin hoitamaan edelleenkin v. Beckerin virkatehtäviä, minun on nöyrimmästi kerrottava tästä asioiden tilasta Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille; samalla saan yhtä nöyrästi il...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Ludwig Noackilta

Päivämäärä: 
11.3.1846
Wormsissa 11.3.1846   Kunnianarvoisa Herra!    Darmstadtissa toimiva C. W. Lesken kustannusliike on päättänyt ryhtyä julkaisemaan uutta erikoisaikakauslehteä nimeltä Jahrbücher für speculative Philosophie, jonka toimittajaksi allekirjoittanut on nimitetty. Julkaisun tarkoituksena on tiukasti filosofisten tieteenalojen järjestelmällisen käsittelyn ohella erityisesti pyrkiä empiiristen tieteiden spekulatiivisen ymmärtämisen edistämiseen ja tarjota filosofian itsenäistä asemaa puolustaville tiedemiehille tähän asti puuttunut mahdollisuus esittää uudessa äänenkannattajassa tutkimuksiaan ja arvo...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

Päivämäärä: 
31.3.1846
*** Ruhtinas!   Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana. *** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen *** ***ni tämän ojennuksen tiedokseni olen kuitenkin *** ***ni saatettuani Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne tuntemaan suomalaisen miehen ***n kohdistuvaa tyytymättömyyttä. *** että Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne sen tähden mitä armollisimmin suvaitsee, että rohkenen alamaisesti esittää tapa...
Paikat: