Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 21.2.1846

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys.

 

Sen jälkeen kun ensimmäinen kollega, maisteri Johan v. Becker on kahden viikon virkavapauden jälkeen, jonka aikana ylioppilas Axel Aspelund on hoitanut v. Beckerin tehtäviä koulussa, nyt joutunut kiireellisten asioiden tähden vielä kerran matkustamaan pois kaupungista ja olen sen tähden ottanut ylioppilas Aspelundin hoitamaan edelleenkin v. Beckerin virkatehtäviä, minun on nöyrimmästi kerrottava tästä asioiden tilasta Korkeimmin kunnioitetulle Herra Piispalle, Tohtorille ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille; samalla saan yhtä nöyrästi ilmoittaa että toinen kollega, maisteri Melander, joka ex professo [ammatillisesti] harjoittaa matemaattisia tutkimuksia, on nyttemmin ottanut hoitaakseen geometrian ja aritmetiikan opetuksen koulun kolmella alimmalla luokalla, kun taas ylioppilas Aspelund hoitaa samoilla luokilla uskonnon, historian ja maantiedon opetuksen. 

Kuopiossa 21. helmikuuta 1846.    Joh. Vilh. Snellman.

Korkeasti kunnioitetulle Porvoon Tuomiokapitulille.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: