Porvoon tuomiokapituli

Porvoon tuomiokapituli

Virkahakemus Porvoon tuomiokapitulille 16.12.1835, konsepti

Päivämäärä: 
16.12.1835
Tit.   Kun lisänä olevan kastetodistuksen hankkimisen vaikeus on aiheuttanut pitkän viivytyksen, niin olen asiantuntevien miesten neuvosta rohjennut, jättäen kokonaan hakematta erivapautta keisarilliselta senaatilta antaa Tituluksen valistuneen harkinnan alaiseksi, voinko minä, joka olen syntynyt Ruotsin kuningaskunnassa ja sittemmin asunut osittain Turussa, osittain Porvoon hiippakunnassa, ja olen nyt viimeksi mainitussa hiippakunnassa opettajan toimessa, tulla armollisesti huomioonotetuksi täytettäessä uudelleen opettajan virkaa, mistä olen tehnyt Titulukselle nöyrän hakemuksen, pysyen jn...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 16.5.1843

Päivämäärä: 
16.5.1843
Korkea-arvoisin Herra Tohtori ja Piispa, Keisarillisen Kuninkaallisen Pyhän Stanislain Ritarikunnan ensimmäisen luokan, Pyhän Vladimirin Ritarikunnan kolmannen luokan ja Pyhän Annan Ritarikunnan kolmannen luokan jäsen!   sekä Korkea-arvoinen Tuomiokapituli!   Korkea-arvoisimmalta Herra Tohtorilta, Piispalta ja Ritarikunnan Jäseneltä sekä Korkea-arvoiselta Tuomiokapitulilta rohkenen nöyrimmin anoa virkavapautta Kuopion yläalkeiskoulun rehtorin viran hoidosta ensi kesäkuussa (1843), sekä yhtä nöyrästi anoa että mainituksi ajaksi määrättäisiin virkaatekeväksi rehtoriksi maisteri Erik Johan Blo...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille oppiaineiden jaosta 31.8.1843

Päivämäärä: 
31.8.1843
Nöyrin anomus.   Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin ja Piispan sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin muistion 12. tammikuuta 1842 nojalla ovat tämän yläalkeiskoulun apulaisrehtori Herra maisteri Schildt ja allekirjoittanut sopineet meille kuuluvien aineiden jaosta siten, että apulaisrehtori opettaa heprean, saksan ja suomen kieltä, historiaa ja maantietoa sekä lukee kaksi tuntia viikossa latinankielisiä runoilijoita neljännen luokan oppineen osan kanssa, kun taas allekirjoittanut huolehtii loppujen kuuden latinan opiskeluun tarkoitetun tunnin aikana samalla luokalla ranskan kielen, uskonnon, ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 27.9.1843

Päivämäärä: 
27.9.1843
Nöyrin anomus.   Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 21. kesäkuuta 1834 Helsingissä antama armollinen ilmoitus säätää, että koulurakennuksen ylläpitoa varten tarkoitetun keräyksen pitää loppua, kun koulun järjestelyt on pantu täytäntöön, ja kun tällainen järjestely on Kuopion yläalkeiskoulun tilan suhteen tapahtunut vuoden 1842 alussa, mutta kuitenkin koulun viime huhtikuun tilien mukaan on koulun kassaan tullut vuoden 1842 kerättyjä varoja Pohjois-Savon ylemmästä rovastikunnasta kuusi ruplaa 19 9/28 kopeekkaa hopeassa sekä alemmasta rovastikunnasta kolme ruplaa 59 11/14 kopeekkaa samoin hop...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 28.3.1844

Päivämäärä: 
28.3.1844
Nöyrin anomus.   Minulla on kunnia täten nöyrimmin lähettää laskelma Kuopion yläalkeiskoulun hallinnon varoista maaliskuun 1. ja joulukuun 31. päivän väliseltä ajalta 1843, mukaan luettuna jäljennös kassatileistä kahtena kappaleena asianmukaisesti oikeaksi todistettuina ja kassan jäännöksen koulun arvoisan tarkastajan luvalla varustettuna. Samoin saan kunnianarvoisaa pyyntöä noudattaen liittää mukaan tänne kertyneet keräysvarat vuodelta 1842 Pohjois-Savon ylemmästä ja alemmasta rovastikunnasta. Samoin ilmoitan ettei koulun kassaan ole jätetty muita tämänkaltaisia varoja. Otan vapauden laske...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 9.5.1844

Päivämäärä: 
9.5.1844
Nöyrin Anomus!   Täten saan kunnioitetun määräyksen mukaan nöyrimmin lähettää yläalkeiskoulun oppimäärä- ja lukujärjestysehdotuksen, ja pyydän nöyrimmin, että korkea-arvoisin herra tohtori piispa, ritarikunnan jäsen ja korkea-arvoinen tuomiokapituli jättää suosiollisesti huomiotta määräyksen myöhäisen noudattamisen. Kun minulla on vain vähän kokemusta koulun menettelytavoista, minun on ollut vaikea ilmoittaa, mitä sen kannalta on pidettävä hyödyllisenä ja välttämättömänä. Varsinkin oppimäärien tapauksessa minun on pitänyt odottaa kuluvan kouluvuoden kurssien määrittämisen antamaa kokemusta....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 6.6.1844.

Päivämäärä: 
6.6.1844
Nöyrin anomus!   Edellyttäen, että täällä oleva yläalkeiskoulu ensi elokuun 24. päivänä siirtyy uusiin tiloihin, jotka Kuopion kaupunki on sitoutunut sen tarpeisiin luovuttamaan, ja kun tiedän, että tämä tila ilman suuria, kalliita muutoksia ja korjauksia on tarkoitukseen täysin kelvoton, mutta että kaupungin viranomaiset eivät kuitenkaan ota huomioon mitään tällaisia muutoksia, niin pidän velvollisuutenani nöyrimmin ilmoittaa asiantilasta korkea-arvoiselle herra tohtorille, piispalle ja ritarikunnan jäsenelle sekä korkea-arvoiselle tuomiokapitulille ja kunnioittavimmin ehdottaa, eikö minul...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Porvoon tuomiokapitulille 10.7.1844

Päivämäärä: 
10.7.1844
Herra tohtori ja ritarikunnan jäsen Mathias Ingmanin välityksellä olen tänään saanut ottaa vastaan maanmittari L. I. Mohellin Korkeasti kunnioitetulle Tuomiokapitulille osoittaman valituskirjelmän, joka koskee täkäläisen yläalkeiskoulun opettajakunnan päätöstä erottaa Mohellin poika tästä koulusta, sekä tiedonannon Korkeasti kunnioitetun Tuomiokapitulin tästä asiasta tekemästä päätöksestä. Kuopiossa 10. heinäkuuta 1844. Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 25.7.1844

Päivämäärä: 
25.7.1844
Nöyrin anomus!   Herra lääninkuvernööriltä olen suullisesti saanut tietooni, että ehdottamiani tulevan koulurakennuksen korjauksia, jotka toinen kaupungin kahdesta maistraatin jäsenestä toimittamassaan katsauksessa hyväksyi, ei tulla toteuttamaan, ja että tieto tästä lähtee päivän postin mukana korkea-arvoiselle herra piispalle, tohtorille ja ritarikunnan jäsenelle ja korkea-arvoiselle tuomiokapitulille. Jos näin on, niin tämän seurauksena koulu tulee olemaan tiloissa, jotka minun mielestäni ovat niin pienet, että niissä pakostakin syntyvän epämiellyttävän huonon ilman lisäksi niissä tilois...
Kirjeenvaihto: 

Porvoon tuomiokapitulille 26.7.1844

Päivämäärä: 
26.7.1844
Korkea-arvoisin Herra Piispa, tohtori ja useiden ritarikuntien jäsen sekä Korkea-arvoisa Tuomiokapituli   Korkea-arvoisimman herra piispan, tohtorin ja ritarikunnan jäsenen sekä korkea-arvoisen tuomiokapitulin käskystä ja vakuuttuneena siitä, että herrat opettajakollegani, jotka ovat osallistuneet Collegii Scholastici päätökseen erottaa Kuopion yläalkeiskoulusta oppilas Leonard Vilhelm Mohell, ovat yhtä mieltä kanssani Mohellin isän tekemän valituksen aiheettomuudesta, saanen nöyrimmin antaa asian kannalta tarpeellisia selvityksiä, vaikken voi eikä minun pidä esittää puolustuksia Collegii S...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: