Anomus Porvoon tuomiokapitulille 6.6.1844.

Tietoka dokumentista

Tietoa
6.6.1844
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin anomus!

 

Edellyttäen, että täällä oleva yläalkeiskoulu ensi elokuun 24. päivänä siirtyy uusiin tiloihin, jotka Kuopion kaupunki on sitoutunut sen tarpeisiin luovuttamaan, ja kun tiedän, että tämä tila ilman suuria, kalliita muutoksia ja korjauksia on tarkoitukseen täysin kelvoton, mutta että kaupungin viranomaiset eivät kuitenkaan ota huomioon mitään tällaisia muutoksia, niin pidän velvollisuutenani nöyrimmin ilmoittaa asiantilasta korkea-arvoiselle herra tohtorille, piispalle ja ritarikunnan jäsenelle sekä korkea-arvoiselle tuomiokapitulille ja kunnioittavimmin ehdottaa, eikö minulle tai jollekin toiselle sopivammalle henkilölle voitaisi suosiollisesti antaa tehtäväksi valvoa mainitun tilan kuntoon laittamisessa koulun etua ja tehdä sopimuksia asianomaisten kaupungin viranomaisten kanssa, kun muuten, jos tila myöhemmin tullaan katsastamaan ja kenties hylätään kelvottomana, koulu voi seuraavana lukuvuonna olla vailla välttämätöntä tilaa; siksi asian kannalta voisi olla hyödyllistä, että mainittu tehtävä voitaisiin antaa samalle henkilölle, joka vastedes korkea-arvoisen tuomiokapitulin asiamiehenä tulee vastaanottamaan uuden koulurakennuksen ja tunnustaa sen tarkoituksenmukaisuuden.

Tässä yhteydessä saan myös nöyrimmin ilmoittaa, että nykyinen koulurakennus tarvinnee erinäisiä korjauksia, kuten ovien ja lukkojen kunnostusta, ikkunapielien maalausta jne., ennen kuin se voidaan ottaa lukion käyttöön, nämä korjaukset myös, jos ne osoittautuvat tarpeellisiksi, kuuluvat säädösten mukaan Kuopion kaupungille.

Noudattaen kunnioittavinta anomusta 10:ltä huhtikuuta on minulla lopuksi kunnia lisätä nöyrin ehdotus koulukirjaston tarpeisiin ostettavista kirjoista, nimittäin:

D:r W. Freund, Wörterbuch der Lateinischen Sprache, Leipzig 1834 – jatkuu – ilmestyneet kirjaimet A–E, E–Z maksavat 8 taalaria 16 Saksin groschenia.

Lindblom, Latinae–Suecanum sanakirja, on ostettavissa.

I. J. G. Scheller, Latinskt Lexicon, ruotsinkielisenä julkaissut C. Heinrich.

Molemmat luokkahuoneisiin käytettäviksi.

Krüger, Grammatik der Lateinischen Sprache. Hannover.

Heyne, Virgilius varietate lectionis & illustrata. Editionem IV curavit Wagner Leipzig 1830–33. 4. osa.

Cicero, de Officiis recensuerunt J. M., F & C Heusinger, editio Zumpt. Brunsvig 1838.

Orationes Verrinae recensuit Th. Zumptius. Berlin 1830.

Cornelius Nepos. Mit Anmerkungen von H. Bremi IV Auflage. Zürich 1827.

Pape, Handwörterbuch der Griechischen Sprache. Berlin 1842?. 3. osa.

Ausführliche Grammatik der Griechischen Sprache ausgearbeitet von Kühner. Hannover 1834–35. 2. osa.

Xenophon, Anabasis ed. Scheider Editionem II curavit A. Bornemann. Leipzig 1825.

Tholuck, Kommentar über das Evangelium Johannis.

Noël & Chapral, Dictionnaire de la Langue Française. Bruxelles 1841.

 

Kirjojen hinta yhteensä lienee noin 60 hopearuplaa, joten 25 hopearuplaa vielä jää kirjaston kassaan tulevaa käyttöä varten. Ja saanen vielä nöyrimmin pyytää korkea-arvoisen herra tohtorin, piispan, ritarikunnan jäsenen sekä korkea-arvoisen tuomiokapitulin korkea-armoista suopeutta niin kirjojen otsikoiden puutteellisuuksille kuin karttaehdotusten puuttumiselle, minkä syynä on, ettei käsillä ole mitään kirjallisia apuvälineitä.

Kuopiossa 6. kesäkuuta 1844

Joh; Vilh; Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: