Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 16.5.1843

Tietoka dokumentista

Tietoa
16.5.1843
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkea-arvoisin Herra Tohtori ja Piispa, Keisarillisen Kuninkaallisen Pyhän Stanislain Ritarikunnan ensimmäisen luokan, Pyhän Vladimirin Ritarikunnan kolmannen luokan ja Pyhän Annan Ritarikunnan kolmannen luokan jäsen!

 

sekä Korkea-arvoinen Tuomiokapituli!

 

Korkea-arvoisimmalta Herra Tohtorilta, Piispalta ja Ritarikunnan Jäseneltä sekä Korkea-arvoiselta Tuomiokapitulilta rohkenen nöyrimmin anoa virkavapautta Kuopion yläalkeiskoulun rehtorin viran hoidosta ensi kesäkuussa (1843), sekä yhtä nöyrästi anoa että mainituksi ajaksi määrättäisiin virkaatekeväksi rehtoriksi maisteri Erik Johan Blom, jonka kirjallinen suostumus minulla on kunnia liittää mukaan. Kun koulun etu näyttää vaativan, että opettaja, joka vuoden aikana on johtanut opetusta, saa täten jatkaa lukuvuoden loppuun, rohkenen sitäkin enemmän toivoa, että Korkea-arvoisin Herra Tohtori ja Piispa sekä Korkea-arvoinen Tuomiokapituli ovat nöyrälle anomukselleni suosiollisia, jonka myös yksittäiset asiat tekevät minulle hyvin välttämättömäksi, ja minulla on kunnia mitä kunnioittavimmin pysyä

Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan ja Ritarikunnan Jäsenen

sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin

nöyrimpänä palvelijana

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: