Anomus Porvoon tuomiokapitulille 28.3.1844

Tietoka dokumentista

Tietoa
28.3.1844
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin anomus.

 

Minulla on kunnia täten nöyrimmin lähettää laskelma Kuopion yläalkeiskoulun hallinnon varoista maaliskuun 1. ja joulukuun 31. päivän väliseltä ajalta 1843, mukaan luettuna jäljennös kassatileistä kahtena kappaleena asianmukaisesti oikeaksi todistettuina ja kassan jäännöksen koulun arvoisan tarkastajan luvalla varustettuna.

Samoin saan kunnianarvoisaa pyyntöä noudattaen liittää mukaan tänne kertyneet keräysvarat vuodelta 1842 Pohjois-Savon ylemmästä ja alemmasta rovastikunnasta. Samoin ilmoitan ettei koulun kassaan ole jätetty muita tämänkaltaisia varoja.

Otan vapauden laskelmiin liittyen nöyrimmin selvittää:

1. Että kassatili käsittää myös hallinnon siltä ajalta, 1:ltä maaliskuuta 1:een heinäkuuta 1843, jolloin herra maisteri E. J. Blom oli rehtorinvirassa.

2. Että virkaa tekevälle venäjän kielen opettajalle, Rongainille, 1. joulukuuta maksetut 3 hopearuplaa vastaavat hänelle kuuluvaa palkkaa elokuun 24. ja syyskuun 1. päivän väliseltä ajalta, vaikka näitä varoja ei lääninkonttorin erehdyksen takia ole määrätty maksettavaksi Rongainin neljännesvuosierässä ja ne siten tulee vähentää samaisesta heinä- ja elokuun 30 hopearuplan suuruisesta palkasta. Nämä koulukassasta suoritetut varat siirretään edelleen arvoisan ohjeen mukaisesti kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassaan.

3. Että kirjastokassan debet-puolelle on olemassa olevien merkintöjen mukaan viety 14 ruplaa 36 kopeekkaa hopeassa apulaisrehtorin palkkaan määrättynä avustusrahana vuodelta 1841, tämän summan synnyn lähemmin ilmenemättä merkinnöistä

4. Että samalle tilille merkityt 10 ruplaa 85 5/7 kopeekkaa lahjoitusvaroja ovat keräyksestä josta saaduilla varoilla kaupungin asukkaat siihen kehotettuna lahjoittivat kirjastolle seitsemänkymmentäkuusi teosta, jotkut niistä varsin arvokkaita.

Kun kuitenkin näitä pieniä lisäyksiä lukuun ottamatta kirjaston varat ovat varsin vähäiset ja kun se tulevaisuudessa jää vaille kaikkia muita avustuksia kuin vapaaehtoisia lahjoituksia, mutta sitä vastoin koulun kirjojen tarve on suuri, saan kunnioittavimmin anoa korkea-arvoisimmalta herra piispalta tohtorilta ja ritarikunnan jäseneltä sekä korkea-arvoiselta tuomiokapitulilta, että näillä kirjastokassan varoilla saataisiin ostaa sanakirjoja koulun ylempien luokkien käyttöön, karttoja alemmille luokille sekä uusia hyväksyttyjä painoksia niiden kirjailijoiden teoksista, joita koulu tulee ottamaan luettavaksi, ja uusien kielien sanakirjoja opettajien tarpeita varten; rohkenen olettaa että näin käytettynä nämä varat tulevat kantamaan paremmin hedelmää kuin jos ne pantaisiin kasvamaan korkoa vuosikymmeniksi, kun korko kuitenkaan ei tyydyttäisi edes koulukirjaston vaatimattomimpia tarpeita.

Kuopio 28. maaliskuuta 1844

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: