Anomus Porvoon tuomiokapitulille 27.9.1843

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.9.1843
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin anomus.

 

Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 21. kesäkuuta 1834 Helsingissä antama armollinen ilmoitus säätää, että koulurakennuksen ylläpitoa varten tarkoitetun keräyksen pitää loppua, kun koulun järjestelyt on pantu täytäntöön, ja kun tällainen järjestely on Kuopion yläalkeiskoulun tilan suhteen tapahtunut vuoden 1842 alussa, mutta kuitenkin koulun viime huhtikuun tilien mukaan on koulun kassaan tullut vuoden 1842 kerättyjä varoja Pohjois-Savon ylemmästä rovastikunnasta kuusi ruplaa 19 9/28 kopeekkaa hopeassa sekä alemmasta rovastikunnasta kolme ruplaa 59 11/14 kopeekkaa samoin hopeassa, saanen nöyrimmin kysyä Korkea-arvoisimmalta Herra Tohtorilta, Piispalta ja Ritarikunnan jäseneltä sekä Korkea-arvoiselta Tuomiokapitulilta, miten oikeuden mukaan pitää menetellä mainittujen kerättyjen varojen suhteen, jotka vt. rehtori, herra maisteri J. E. Blom on kuitannut koulun kassan tiliin ja joista minä vuoden lopussa teen selvityksen.

Yhtä nöyrästi saan alistaa tutkittavaksi miten minun tulee menetellä että venäjän kielen opettajan viran palkka, jota ei ole määrätty maksettavaksi kevätlukukauden lopusta syyslukukauden alkuun tänä vuonna, voitaisiin nostaa samalta ajalta Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin 30. maaliskuuta 1842 päivätyn arvoisan anomuksen mukaan, jotta se tulisi koulun kirjastorahaston osaksi tai opettajalle, joka on kevätlukukaudella hoitanut virkaa ja jonka määräys tietojen mukaan on ollut voimassa ”toistaiseksi”, ei määrätyksi ajaksi, ja sen voidaan siten ajatella päättyneen tämän lukukauden alussa.

Kuopiossa 27. syyskuuta 1843.

Joh; Vilh; Snellman

Korkea-arvoiselle Porvoon Tuomiokapitulille

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: