Virkakirje

Virkakirje

Puoltoanomus ulkomaanmatkaa varten yliopistolle 29.11.1838.

Päivämäärä: 
29.11.1838
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suotuisaa puoltolausetta oheisiin Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen Yliopiston Korkealle Kanslerille sekä Hänen Ylhäisyydelleen, Virkaatekevälle Varakanslerille osoitettuihin, erillisiin alamaisiin ja nöyriin hakemuksiini. Syvimmin kunnioittaen minulla on kunnia olla Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 4.12.1838

Päivämäärä: 
4.12.1838
Jalosukuinen Suuriruhtinas Cesarevits ja Kruununperillinen, Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne armollista lupaa saada tieteellistä työtäni varten oleskella kahden vuoden ajan Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Nöyrimmin kunnioittaen, alati uskollisena sekä uutterana Jalosukuisen Suuriruhtinaan, Cesarevitsin ja Kruununperillisen, Teidän Keisarillisen Korkeutenne alamaisin palvelija Joh. Vilh. Snellman  

Virkavapaushakemus yliopistolle 11.1.1839

Päivämäärä: 
11.1.1839
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Kunnianarvoisalta Herra Rehtorilta sekä Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että oheinen Hänen Ylhäisyydelleen Yliopiston Virkaatekevälle Varakanslerille tekemäni anomus kolmen kuukauden virkavapaudesta lähetettäisiin Yliopiston Konsistorin suopeasti tukemana edelleen Hänen Ylhäisyydelleen. Alati syvimmin kunnioittaen, Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin Nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman, filosofian dosentti    

Virkavapauden pidennyshakemus yliopistolle 16.4.1839

Päivämäärä: 
16.4.1839
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Rohkenen nöyrimmin anoa Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suuresti vaikuttavaa puoltolausetta Hänen Ylhäisyydelleen Yliopiston Virkaatekevälle Varakanslerille tekemääni oheiseen hakemukseen jatketun virkavapauden saamisesta tämän kevätlukukauden loppuun saakka. Alati syvimmin kunnioittaen, Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin Nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman filosofian dosentti    

Puoltoanomus ulkomaanmatkaa varten yliopistolle 27.9.1839

Päivämäärä: 
27.9.1839
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Kunnianarvoisalta Herra Rehtorilta ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta suotuisaa puoltolausetta oheiseen Yliopiston Korkealle Kanslerille tekemääni alamaiseen hakemukseen saada armollisesti, paitsi virkavapauden dosentuuristani Yliopistolla, luvan matkustaa kahden vuoden ajan Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa sekä Itävallassa. Kun minua vastaan nostettu oikeusjuttu rikkomuksista ja laiminlyönnistä virantoimituksessa nyt on Turun Hovioikeuden päätöksellä 15. elokuuta ratkaistu, enkä aio hakea sanottu...

Virkavapaushakemus yliopiston kanslerille 28. syyskuuta 1839

Päivämäärä: 
8.9.1839
Jalosukuinen Suuriruhtinas, Kruununperillinen ja Cesarevits, Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!!!   Osin tieteellisen sivistykseni edistämiseksi ja osin suuresti heikentyneen terveyteni palauttamiseksi rohkenen alamaisimmin anoa Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne armollista lupaa saada kahden vuoden aikana, virkavapaana dosentuuristani Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa, tehdä matkan Ruotsin, Tanskan, Saksan sekä Itävallan valtioihin. Rohkenen luottaa Teidän Keisarillisen Korkeutenne Armolliseen suostumukseen sitä suuremmin, koska tieteellisissä tarkoituksissa ...

Hakemus yliopistolle 13.9.1841

Päivämäärä: 
13.9.1841
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Saanen nöyrimmin anoa, että oheinen Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen, yliopiston Korkealle Kanslerille asetettu alamainen anomus saada oleskella vielä vuoden ajan ulkomailla saisi Teidän Kunnianarvoisan Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suosiollisen tuen, jonka korkeat asianomaiset vaativat. Pysyen syvimmin kunnioittaen Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrimpänä palvelijana Joh. Vilh. Snellman    

Anomus yliopiston kanslerille 30.9.1841

Päivämäärä: 
30.9.1841
Jalosukuinen Suuriruhtinas, kruununperijä ja Cesarevitsch, Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen nöyrän alamaisesti anoa Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne, että minun armollisimmin sallittaisiin vielä vuoden ajan jatkaa matkaani, Teidän Keisarillisen Korkeutenne armollisella luvalla 11/23 Lokakuulta 1839 tieteellisessä tarkoituksessa Ruotsiin, Tanskaan, Itävaltalaisiin valtioihin, kun minulle siten on tullut mahdollisuus julkaista erinäisiä tieteellisiä teoksia, joiden parissa tällä hetkellä työskentelen, ja joista Ruotsissa jo on julkaistu Logiikka ja Oikeus...
Henkilöt: 

Per Magnus Lindhille

Päivämäärä: 
25.1.1842
Tukholmassa 25.1.1842.   Herra P. M. Lindh Örebrossa    Otan vapauden tarjota Tituluksen kustannusliikkeelle käännöksen teoksesta ”Die Christliche Glaubenslehre in ihrer Geschichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft, dargestellt von Dr David Friedrich Strauss”, jonka Osiander on painattanut Tübingenissä 1840–41 kahtena oktaavokokoisena niteenä, täydennettynä kääntäjän huomautuksilla. Alkuteoksen laajuus on 85 arkkia. Tarkoituksenani on ollut jättää käännöksestä pois kaikki viitteistöön sisältyvät otteet muiden kirjoittajien teoksista säilyttäen kuitenkin tekstissä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus keisarille viran hakemista varten 16.12.1842

Päivämäärä: 
16.12.1842
Suurivaltaisin, armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Rohkenen nöyrimmin anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne lupaa, vaikka olenkin saanut koulutukseni Turun arkkihiippakunnassa, hakea ylennystä Porvoon hiippakunnan oppilaitoksessa, ja että yliopistossa suoritettujen opinnäytteiden perusteella minut vapautettaisiin kokeista, joita on tapana vaatia ainoastaan korkeammissa koulun opettajien viroissa ja saanen yhtä alamaisesti liittää mukaan akateemisten arvosanojeni oikeaksi todistetun jäljennöksen. Olen aina alamaisimmin uskollinen kunnioittava ja uuttera Suurivaltaisimman Armollisi...
Asiat: