Per Magnus Lindhille

Editoitu teksti

Suomi

Tukholmassa 25.1.1842.

 

Herra P. M. Lindh Örebrossa 

 

Otan vapauden tarjota Tituluksen kustannusliikkeelle käännöksen teoksesta ”Die Christliche Glaubenslehre in ihrer Geschichtlichen Entwickelung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft, dargestellt von Dr David Friedrich Strauss”, jonka Osiander on painattanut Tübingenissä 1840–41 kahtena oktaavokokoisena niteenä, täydennettynä kääntäjän huomautuksilla. Alkuteoksen laajuus on 85 arkkia. Tarkoituksenani on ollut jättää käännöksestä pois kaikki viitteistöön sisältyvät otteet muiden kirjoittajien teoksista säilyttäen kuitenkin tekstissä olevat lainaukset, jolloin kirjan laajuus supistuisi ainakin viidenneksen. Tämä on sangen helposti toteutettavissa, koska näiden otteiden sisältö ilmaistaan tekstissä kirjoittajan omin sanoin, ja se lienee eduksi myös niiden lukijoiden kannalta, joita tämän muuten helppolukuisesti ja yleistajuisesti kirjoitetun teoksen voi olettaa Ruotsissa saavan, koska useimmat otteet ovat peräisin kreikaksi tai latinaksi kirjoitetuista teksteistä. Huomautukset kuitenkin kasvattanevat laajuutta suunnilleen 10 arkin verran, niin että kokonaislaajuus kuitenkin olisi 80 arkkia. Vaikka alkuteos on julkaistu vain kahdessa osassa, voitaisiin käännös asiayhteyksien kärsimättä julkaista neljänä osana, jos tätä pidetään tarpeellisena. Teos on erityisen mielenkiintoinen, koska siinä esitetään selkeästi jokaisen dogmin historia, ja tämän takia se on sekä tarpeellinen oppineelle että hyödyksi jokaiselle kirjallisesti sivistyneelle henkilölle. Hetki näyttää myös olevan suotuisa ruotsinkielisen käännöksen julkaisemiselle. Alkuteos toki sisältänee kirjoittajan vapaamielisten käsitysten takia joitakin kohtia, jotka voisivat antaa aihetta etsivälle syyttäjäviranomaiselle tilaisuuden syytteen nostamiseen; toivon kuitenkin, että poistan mainituilla huomautuksilla, jotka yksinomaan kohdistuvat kirjoittajan omiin käsityksiin aiheesta, kaikki perusteet siihen syrjäyttämättä silti välttämättömyyttä päästä kirkon oppien järjelliseen ymmärtämiseen.

Jotta en tarpeettomasti pitkittäisi kirjeenvaihtoa, minulla on kunnia ilmoittaa ehtoni. Ne ovat seuraavat: ensiksi kustantaja maksaa käännöksestä jokaiselta painoarkilta 10 riikintaalaria valtakunnanrahaa; toiseksi jokaiselta huomautusten painoarkilta 30 riikintaalaria samana rahana, kolmanneksi maksu suoritetaan likimääräisen laskelman mukaan, joka perustuu alkuteosta vastaavaan formaattiin, käsikirjoituksen luovuttamisen yhteydessä, ja mahdollinen erotus tasoitetaan, kun kukin nide on painettu; neljänneksi kääntäjä sitoutuu luovuttamaan heti pyydettäessä 20 ensimmäisen arkin käsikirjoituksen, neljän viikon kuluessa seuraavien kahdenkymmenen ja samassa tahdissa jäljellä olevien kahden neljäsosan; viidenneksi hän varaa oikeuden siihen, että hänelle lähetetään yhdet korjausvedokset Tukholmaan, mistä ne kulloinkin palautetaan kustantajan määräämää yhteyttä käyttäen; kuudenneksi on itsestään selvää, että painoksen suuruus ym. on kustantajan vapaasti päätettävissä.

Syynä siihen, että vaivaan Titulusta tarjouksellani, on se, että tähänastinen kustantajani Z. Haeggström, joka on ottanut kirjoittamiani filosofisia teoksia vastaan tänäkin vuonna julkaistavaksi, julkaisee parhaillaan käännöstä Schleiermacherin Dogmatiikasta eikä sen takia katso voivansa ryhtyä tähän hankkeeseen, sekä se, etten tunne Ruotsissa ketään muuta luotettavaa tieteellisten teosten kustantajaa kuin hänet ja Tituluksen, jonka hyväntahtoista vastausta paluupostissa saan nöyrimmästi pyytää.

Kunnioittavasti minulla on kunnia ilmoittaa olevani

Tituluksen nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

filosofian dosentti Helsingin yliopistossa Suomessa

 

PS Osoitteeni on: Hellsténin kirjapaino, Österlånggatan 21