Virkakirje

Virkakirje

Philipp Konrad Marheinekeltä

Päivämäärä: 
25.1.1843
Berliinissä 25.1.1843   Sen kiinnostuksen takia, jota Teidän Korkea-arvoisuutenne on suullisesti ja kirjallisesti aina osoittanut filosofiaa, etenkin Hegelin aloittamaa filosofiaa kohtaan, meidän velvollisuutemme on ilmoittaa Teille sellaisen yhdistyksen perustamisesta, joka on ottanut tehtäväkseen tämän filosofian edelleen kehittämisen ja opettamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on sen ensimmäisen pöytäkirjan sanojen mukaan: ”että Hegelin oppilaat ja ystävät haluamatta salata suuntaustensa erilaisuutta liittyvät kuitenkin yhteen tietoisina yhteisestä perustastaan, Hegelin aloittamasta filoso...
Paikat: 

Erik Johan Blomille

Päivämäärä: 
15.4.1843
Kuopiossa 15.4.1843   Herra Vt. Rehtori E. J. Blom   Korkeasti oppinut Herra Maisteri! Helsingissä    Saatuani nimityksen Herra Maisterin seuraajaksi otan vapauden lähettää Herra Maisterille tämän kirjeen pyytäen suotuisaa vastausta sen sisältämään ehdotukseen. Nimitykseni tapahtui 4. maaliskuuta ja saa siis 4. toukokuuta lain voiman, joten voin ryhtyä virkaan vasta 1. kesäkuuta. Herra Maisteri tiennee itse parhaiten, miten epäedullinen tuo ajankohta on opettajan vaihdokselle, ja sen takia toivon, ettei Herra Maisteri pidä nöyrää pyyntöäni, että Herra Maisteri hoitaisi virkaa lukukauden lop...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkavapausanomus Porvoon tuomiokapitulille 16.5.1843

Päivämäärä: 
16.5.1843
Korkea-arvoisin Herra Tohtori ja Piispa, Keisarillisen Kuninkaallisen Pyhän Stanislain Ritarikunnan ensimmäisen luokan, Pyhän Vladimirin Ritarikunnan kolmannen luokan ja Pyhän Annan Ritarikunnan kolmannen luokan jäsen!   sekä Korkea-arvoinen Tuomiokapituli!   Korkea-arvoisimmalta Herra Tohtorilta, Piispalta ja Ritarikunnan Jäseneltä sekä Korkea-arvoiselta Tuomiokapitulilta rohkenen nöyrimmin anoa virkavapautta Kuopion yläalkeiskoulun rehtorin viran hoidosta ensi kesäkuussa (1843), sekä yhtä nöyrästi anoa että mainituksi ajaksi määrättäisiin virkaatekeväksi rehtoriksi maisteri Erik Johan Blo...
Henkilöt: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Ottelinilta

Päivämäärä: 
13.6.1843
Bosgårdissa 13.6.1843   Sangen jalo ja korkeasti oppinut Herra Rehtori!    Herra Rehtorin kahdesta kunnianarvoisesta kirjeestä minulla on nyt ilo esittää mitä ystävällisin kiitokseni. On tosin tuskallista, että Kuopion koulu, joka kipeästi tarvitsisi tarmokasta ja toimeliasta rehtoria, kärsii todennäköisesti suuren menetyksen, kun Herra Rehtori matkustaa pois maasta. Mutta kun tämä menetys on vähäinen verrattuna siihen, jonka isänmaamme tieteen kannalta kärsii Herra Rehtorin lähdöstä, minun on jätettävä se syrjään. Osaksi olen ollut selvillä siitä, mitä Herra Rehtori jälkimmäisessä kirjeess...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Ludwig Michelet’ltä

Päivämäärä: 
8.8.1843
Berliinissä 8.8.1843   Suuresti kunnioitettu Herra Tohtori,    Olen sangen kiinnostuneena lukenut Teidän kirjeenne tämän vuoden toukokuun 9. päivältä ja esittänyt sen tiedonannoksi soveltuvan osan filosofiselle seuralle. Se on antanut minulle kunniakkaan tehtävän ilmaista Teille ilonsa Teidän liittymisenne johdosta ja esittää tiedoksi saatetuista ajatuksista lämpimimmän kiitoksensa ja myös kehottaa Teitä nimissään jopa sangen pian ilahduttamaan meitä painokasta sanottavaanne sisältävällä artikkelilla. Vaikka Te ette ole sitä nimenomaisesti luvannut, minusta näyttää kuitenkin otollisimmalta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Ottelinille, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1843
31.8.1843   Korkeasti kunnioitettu Herra Tohtori ja Piispa    Velvollisuuteni on kunnioittavimmin ilmoittaa Herra Tohtorille ja Piispalle, että olen velvollisuuteni mukaisesti ottanut tämän kuun 24. päivänä vastaan täkäläisen yläalkeiskoulun rehtorin viran. Ne neuvottelut Ruotsissa, jotka vielä heinäkuussa tekivät lähimmän tulevaisuuteni ratkaisun epävarmaksi ja joista minulla oli kunnia luottamuksellisesti kertoa, päättyivät ratkaisuun siten, että kyseessä olevaan professuuriin ilmoittautui neljä hakijaa eikä sen julistaminen uudelleen avoimeksi siis tullut kysymykseen. Ilman tuollaista ka...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille oppiaineiden jaosta 31.8.1843

Päivämäärä: 
31.8.1843
Nöyrin anomus.   Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin ja Piispan sekä Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin muistion 12. tammikuuta 1842 nojalla ovat tämän yläalkeiskoulun apulaisrehtori Herra maisteri Schildt ja allekirjoittanut sopineet meille kuuluvien aineiden jaosta siten, että apulaisrehtori opettaa heprean, saksan ja suomen kieltä, historiaa ja maantietoa sekä lukee kaksi tuntia viikossa latinankielisiä runoilijoita neljännen luokan oppineen osan kanssa, kun taas allekirjoittanut huolehtii loppujen kuuden latinan opiskeluun tarkoitetun tunnin aikana samalla luokalla ranskan kielen, uskonnon, ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Ottelinilta

Päivämäärä: 
12.9.1843
Porvoossa 12.9.1843   Arvoisa Herra Rehtori    Hyvin ilahtuneena olen lukenut Herra Rehtorin kirjeestä elokuun 31. päivältä, että Herra Rehtori on ryhtynyt rehtorinvirkaan Kuopiossa, ja toivotan Herra Rehtorille onnea tähän ja iloitsen samalla siinä toivossa, että Kuopion koulu pystyy pian nousemaan hiippakunnan muiden koulujen vertaiseksi. Herra Rehtorin latinan kielen opetuksesta esittämät huomautukset ovat erityisen aiheellisia sen takia, että tämä virhe on ollut Kuopion koulun rasitteena jo pitkään eli siitä saakka, kun Wenell oli sen rehtori. Latinan kielioppia ei siellä ole koskaan ta...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus keisarille luvasta julkaista sanomalehteä 27.9.1843

Päivämäärä: 
27.9.1843
Suurivaltaisin, Kaikkein Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne rohkenen mitä nöyrimmin anoa armollista lupaa Kuopion painosta kerran viikossa julkaista sanomalehteä nimellä Savolaxarn. Luottamatta siihen, että päivälehti paljoa voisi vaikuttaa totuuden ja hyödyllisten tietojen leviämiseen, olen kuitenkin toivonut, että päivälehden julkaisemisen avulla voitaisiin jonkin verran auttaa saamaan aikaan ja ylläpitämään maanmiesteni lukuhalua mainitussa kaukaisessa maan osassa, minkä päämäärän saavuttamiseksi olen käsittänyt varustaa lehden mitä vaihtelevim...

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 27.9.1843

Päivämäärä: 
27.9.1843
Nöyrin anomus.   Hänen Keisarillisen Majesteettinsa 21. kesäkuuta 1834 Helsingissä antama armollinen ilmoitus säätää, että koulurakennuksen ylläpitoa varten tarkoitetun keräyksen pitää loppua, kun koulun järjestelyt on pantu täytäntöön, ja kun tällainen järjestely on Kuopion yläalkeiskoulun tilan suhteen tapahtunut vuoden 1842 alussa, mutta kuitenkin koulun viime huhtikuun tilien mukaan on koulun kassaan tullut vuoden 1842 kerättyjä varoja Pohjois-Savon ylemmästä rovastikunnasta kuusi ruplaa 19 9/28 kopeekkaa hopeassa sekä alemmasta rovastikunnasta kolme ruplaa 59 11/14 kopeekkaa samoin hop...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: