Karl Ludwig Michelet

Karl Ludwig Michelet

Karl Ludwig Michelet’lle 9.5.1843, ote kirjeestä (julkaistu Der Gedanke -lehdessä, Berliini 1861)

Päivämäärä: 
9.5.1843
Reaktio spekulaation uusinta käännettä vastaan näyttää tällä hetkellä saavuttaneen tavoitteensa. Tuskinpa näet enää voi kestää kauan ennen kuin laaja yleisö tuntee, mistä tuuli puhaltaa ja ajanhengen painostuksen myötä myös spekulaatio saa liikkumatilaa. Minusta on jo pitkään vaikuttanut siltä, että kaikki edistyminen saksalaisessa filosofiassa on mahdotonta niin kauan kunnes spekulaatio on päätendenssiltään omaksuttu kansakunnan yleiseen tietoisuuteen ja osoittanut siinä kykynsä. Kuilu, joka nyt erottaa saksalaisen tieteen kansallisesta tietoisuudesta, ei voi loppumattomiin kasvaa. Saksala...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Ludwig Michelet’ltä

Päivämäärä: 
8.8.1843
Berliinissä 8.8.1843   Suuresti kunnioitettu Herra Tohtori,    Olen sangen kiinnostuneena lukenut Teidän kirjeenne tämän vuoden toukokuun 9. päivältä ja esittänyt sen tiedonannoksi soveltuvan osan filosofiselle seuralle. Se on antanut minulle kunniakkaan tehtävän ilmaista Teille ilonsa Teidän liittymisenne johdosta ja esittää tiedoksi saatetuista ajatuksista lämpimimmän kiitoksensa ja myös kehottaa Teitä nimissään jopa sangen pian ilahduttamaan meitä painokasta sanottavaanne sisältävällä artikkelilla. Vaikka Te ette ole sitä nimenomaisesti luvannut, minusta näyttää kuitenkin otollisimmalta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Ludwig Michelet'ltä

Päivämäärä: 
29.1.1847
Berliinissä 29.1.1847   Suuresti kunnioitettu Herra Tohtori!    Sen jälkeen kun aikakauskirjasta Jahrbücher für speculative Philosophie, jonka julkaisemiseen Berliinin filosofinen seura on osallistunut, on ilmestynyt kolme ensimmäistä numeroa, allekirjoittaneella on kunnia Seuran toimitusvaliokunnan nimissä kiinnittää Teidän, seuran ulkomaisen jäsenen, huomiotanne lehden ohjelmaan, jonka herra toht. Noack on esittänyt ensimmäisen numeron lopussa, ja pyytää täten Teitä lähettämään hyväntahtoisimmin kirjoituksianne, jotka vastaavat siinä laveammin esiteltyjä pyrkimyksiä, seuralle allekirjoitt...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Karl Ludwig Michelet'ltä

Päivämäärä: 
29.8.1860
[saksaksi] Berliinissä 29.8.1860 Suuresti kunnioitettu Herra Professori    Kun Filosofisen seuran suunnitelma ryhtyä julkaisemaan aikakauskirjaa saadaan lopultakin toteutumaan, kuten oheinen ohjelma osoittaa, pyydän Teitä lähettämään meille tekstejä mahdollisimman pian: arvosteluja, artikkeleita, kuukausittain raportin filosofian tilasta Suomessa, Ruotsissa, Venä­jällä, Teidän yliopistossanne. Toivoen pyyntöni täyttämistä ystävällisimmin ja kunnioittavasti Michelet.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: