Philipp Konrad Marheinekeltä

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Berliinissä 25.1.1843

 

Sen kiinnostuksen takia, jota Teidän Korkea-arvoisuutenne on suullisesti ja kirjallisesti aina osoittanut filosofiaa, etenkin Hegelin aloittamaa filosofiaa kohtaan, meidän velvollisuutemme on ilmoittaa Teille sellaisen yhdistyksen perustamisesta, joka on ottanut tehtäväkseen tämän filosofian edelleen kehittämisen ja opettamisen. Yhdistyksen tarkoituksena on sen ensimmäisen pöytäkirjan sanojen mukaan: ”että Hegelin oppilaat ja ystävät haluamatta salata suuntaustensa erilaisuutta liittyvät kuitenkin yhteen tietoisina yhteisestä perustastaan, Hegelin aloittamasta filosofiasta, edistääkseen sen parempaa ymmärtämistä ja filosofian kaikinpuolista kehittymistä”; ja tämä tarkoitus pyritään toteuttamaan seuraavalla tavalla:

Ensinnäkin pidetään määräaikoina, toistaiseksi joka toinen viikko, jäsenten kokouksia, joissa yksi tai useammat heistä pitävät vapaita esityksiä tai esittävät artikkeleita aiheista, jotka on ilmoitettava ennakolta ja joista jäsenet sitten suullisesti keskustelevat.

Toiseksi perustetaan tällä tavoin kertyvän aineiston julkaisemista varten seuran ulkopuolelle suuntautuvana toimintana aikakauslehti, jossa julkaistaan itsenäisiä, seuran painettavaksi hyväksymiä tutkielmia. Näiden tutkielmien laajuuden ei pitäisi mikäli mahdollista ylittää yhden vihkon laajuutta, jotta yleisö saisi ne käsiinsä kokonaisina, ei palasina.

Vakuuttuneina nyt siitä, että Teidän Korkea-arvoisuutenne sekä tuntee voimakkaasti tällaisen yhdistyksen pakottavan tarpeellisuuden meidän aikanamme että myös hyväksyy meidän filosofisen seuramme suuntauksen ja toimintamenetelmät, pyydämme, että haluaisitte toimivana jäsenenä tukea tarkoitusperiämme siten, että haluaisitte lähettää yhdistykselle mahdollisimman pian artikkeleita mistä tahansa filosofisesta aiheesta, joita sitten voidaan käyttää sekä suullisten keskustelujen alustuksina että myös aikakauslehteä todella rikastuttavana aineistona.

Pyydämme, että toimitatte mahdolliset lähetyksenne kirjakauppojen välityksellä allekirjoittaneen sihteerin osoitteeseen, ja olemme aina mitä syvimmin kunnioittavasti

Teidän Korkea-arvoisuutenne altis palvelija

Tri Marheineke.

Tri A. Benary

sihteeri

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: