Virkakirje

Virkakirje

Israel Hwasserilta

Päivämäärä: 
14.6.1836
Korkeasti oppinut Herra Maisteri!   Sen arvostelun Atterbomin teoksesta ”Studier” jne., jonka Herra Maisteri minulle lähetti, on Literatur Föreningens Tidning hyväksynyt, ja se julkaistaan luultavasti seuraavassa tai sitä seuraavassa numerossa. Herra Maisterin lupaama Skandiaan tarkoitettu kirjoitus otetaan vastaan mielihyvin, ja se julkaistaan saapumisensa mukaisessa vaiheessa ja mahtuu luultavasti vuoden kolmanteen vihkoon, jos se nimittäin lähetetään tänne lokakuussa, ja neljänteen, jos se tulee myöhemmin. Toimituksen puolesta kiitän Herra Maisteria sydämellisesti siitä, että Herra Maist...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Todistushakemus matka-apurahaa varten filosofiselle tiedekunnalle 27.10.1836

Päivämäärä: 
27.10.1836
Korkeasti oppineet ja laajalti kuuluisat herrat Filosofisen tiedekunnan dekaani ja jäsenet!   Aion anoa Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin haettavaksi julistamaa matka-apurahaa ja pyydän nöyrimmin Maineikkaalta Filosofiselta Tiedekunnalta Hänen Keisarillisen Majesteettinsa Statuuteissa määrättyä, mainitun apurahan hakemiseksi tarvittavaa todistusta soveliaisuudestani valitsemani matkasuunnitelman toteuttamiseen. Suunnitelmani on lyhyesti esitettynä seuraava: Olen vakuuttunut, että tieteelle ja sen harjoittajille on suurta hyötyä jokaisesta uudesta, edes kutakuinkin onnistuneesta jonkin fil...

Matka-apurahahakemus yliopistolle 31.10.1836

Päivämäärä: 
31.10.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta ulkomaanmatkaa varten tällaiseen tarkoitukseen armollisesti varattua tukea. Liitän nöyrään anomukseeni Maineikkaan Filosofisen Tiedekunnan minulle antaman todistuksen sekä seuraavan matkasuunnitelman. Ensimmäinen matkakohteeni olisi Berliini. Laajentaakseni ja vahvistaakseni näkemystäni nykyajan merkittävimmästä filosofisesta järjestelmästä eli hegeliläisyydestä, jonka tutkimiseen olen lähes yksinomaan paneutunut, aion viipyä pitk...
Kirjeenvaihto: 

Stipendihakemus yliopistolle 17.6.1837

Päivämäärä: 
17.6.1837
Kunnianarvoisen Herra Rehtorin sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suvaittua viime helmikuussa myöntää minulle yhden yliopiston piirissä toimiville nuorille kirjoittajille tarkoitetuista apurahoista rohkenen nöyrimmin pyytää, että Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori antaisivat tälle minuun kohdistuvalle suosionosoitukselleen kaksinkertaisen arvon ja soisivat minulle oikeuden nostaa säästöistä, joita lienee olemassa, yhden vuoden apurahan ja siten vapauttaa minut välittömästä ahdingosta. V...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 1.7.1837

Päivämäärä: 
1.7.1837
Jalosukuinen Suuriruhtinas, Cesarevitsh ja Kruununperillinen, Suomen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen alamaisimmin pyytää Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne armollista lupaa matkustaa yksityisille asioille Ruotsin kuningaskuntaan ja viipyä siellä kahden kuukauden ajan. Minulla on armo syvimmin kunnioittaen, uskollisena ja uutterana olla Jalosukuisen Suuriruhtinaan, Cesarevitshin ja Kruununperillisen Teidän Keisarillisen Korkeutenne alamaisin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Kirjeenvaihto: 

Suositushakemus yliopistolle 12.7.1837

Päivämäärä: 
12.7.1837
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Rohkenen nöyrimmin pyytää Teidän Kunnianarvoisuutenne ja Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suositusta Yliopiston Korkealle Kanslerille tekemääni anomukseen saada armollinen lupa matkustaa kahdeksi kuukaudeksi Ruotsin kuningaskuntaan. Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin Palvelija Joh. Vilh. Snellman

Valitus luentokiellosta yliopistolle 24.11.1837

Päivämäärä: 
24.11.1837
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori!   Olen vallitsevan tavan mukaisesti jättänyt yliopiston Kunnianarvoisalle Rehtorinvirastolle seuraavan ilmoituksen Yliopiston ilmoitustaululle pantavaksi: ”Aion pitää esityksen Akateemisen vapauden todellisesta luonteesta ja olemuksesta ja kutsun Herroja Ylioppilaita osallistumaan luennoilleni Teologisessa Luentosalissa maanantaina 27. ja keskiviikkona 29. marraskuuta sekä lauantaina 2. joulukuuta kello viisi iltapäivisin.” Kunnianarvoisa rehtorinvirasto on kieltäytynyt panemasta tätä ilmoitusta tavalliseen tapaan julki. ...
Asiat: 

Painatuslupahakemus yliopistolle 16.1.1838

Päivämäärä: 
16.1.1838
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuudeltanne ja Korkeimmin Kunnioitetulta Konsistorilta, että minun sallittaisiin lunastaa ja painattaa ne Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin pöytäkirjat, jotka koskevat Teidän Kunnianarvoisuudellenne ja Korkeimmin Kunnioitetulle Konsistorille viime joulukuun 1. päivänä esittämääni pyyntöä saada nauttia minulle tässä yliopistossa suotua dosentuuria luennoimalla yksityisesti Akateemisen vapauden todellisesta luonteesta ja olemuksesta, minkä Yliopiston Kunnianarvoisa Rehtori minulta epäs...

Puoltoanomus yliopistolle 28.6.1838.

Päivämäärä: 
28.6.1836
Kunnianarvoisa Herra Rehtori sekä Konsistori!   Pyydän nöyrimmin Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin suotuisaa puoltolausetta Hänen Keisarilliselle Korkeudelleen, Yliopiston Korkealle Kanslerille oheisessa kirjelmässäni esittämääni alamaiseen pyyntöön saada kahden vuoden kuluessa, tämän vuoden syyskuun 15. päivästä lukien, tehdä matka Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan; alati nöyrimmin kunnioittaen Teidän Kunnianarvoisuutenne sekä Korkeimmin Kunnioitetun Konsistorin nöyrin Palvelija Joh. Vilh. Snellman Helsingissä 28.6.1838    
Paikat: 

Lupahakemus ulkomaanmatkaa varten yliopiston kanslerille 28.6.1838

Päivämäärä: 
28.6.1838
Jalosukuinen Suuriruhtinas, Cesarevits ja Kruununperillinen, Suomen Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston Korkea Kansleri!   Rohkenen alamaisimmin pyytää Teidän Keisarilliselta Korkeudeltanne Armollista lupaa saada tieteellisen sivistykseni vuoksi sekä useiden ulkomaisten alempien oppilaitosten opetusmetodeihin tutustumista varten vierailla kahden vuoden ajan, tämän vuoden syyskuun 15. päivästä lukien, eri paikkakunnilla Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Alati syvimmin alamaisesti kunnioittaen, uskollisena ja ahkerana Jalosukuisen Suuriruhtinaan, Cesarevitsin ja Kruununperillisen, Teidän Ke...
Paikat: