Virkakirje

Virkakirje

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1847

Päivämäärä: 
23.4.1847
Nöyrin esitys!   Ilmoitan kunnioittavimmin Korkea-arvoiselle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti Kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että aikomukseni on tehdä ulkomaanmatka, mikäli saan siihen Armollisen luvan, ja anon nöyrimmästi, että minun suosiollisesti sallittaisiin siinä tapauksessa jättää apulaisrehtorin, maisteri B. E. H. Schildtin huostaan koulun rahavarat, arkisto, kirjasto ja muu irtain omaisuus. Kuopiossa 23. huhtikuuta 1847. Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille 1.5.1847

Päivämäärä: 
1.5.1847
Nöyrin anomus!   Anon nöyrimmästi Korkea-arvoiselta Herra Tohtorilta, Piispalta ja Ritarikunnan jäseneltä sekä Korkeasti Kunnioitetulta Tuomiokapitulilta sangen suosiollista lupaa tehdäkseni pian alkavan kesäloman aikana matkan ulkomaille hoitaakseni yksityisiä asioitani sekä samalla monivuotisen keskeytymättömän työn heikentämää terveyttäni. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkea-arvoisen Herra Tohtorin, Piispan ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Korkeasti Kunnioitetun Tuomiokapitulin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman.    
Paikat: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 20.6.1847

Päivämäärä: 
20.6.1847
Nöyrin esitys!   Kun Korkea-arvoisimman Herra Piispan Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ja Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitettu virkakirje 21. huhtikuuta tänä vuonna on antanut minulle tehtäväksi laatia ehdotus siitä, miten sopivimmin käytetään koulun tontilla olevia Kuopion kaupungin Korkealle Kruunulle luovuttamia rakennuksia, saanen ehdottaa nöyrimmin seuraavaa: 1. Kyseisistä rakennuksista kaksi siipirakennusta, toinen Suuren torin laidalla ja Pohjoisella Vuorikadulla sijaitseva rakennus, jossa on kaksi leivintupaa ja kolme asuinhuonetta ja toinen saman torin laidalla ja Itäisellä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille heinäkuussa 1847

Päivämäärä: 
1.7.1847
Nöyrin anomus!   Anon nöyrimmästi vapautta rehtorinvirkani hoitamisesta kahdeksi kuukaudeksi tämän vuoden elokuun 24. päivästä lokakuun 24. päivään ja rohkenen yhtä nöyrästi ehdottaa viran hoitajaksi sanotuksi ajaksi herra apulaisrehtori E. H. Schildtiä tai toista kollegaa H. L. Melanderia, sitä heistä, joka saa sangen suosiollisen hyväksymisen tehtävän vastaanottamiseen, jota varten he ovat antaneet oheen liitetyt sitoumuksensa. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Korkeasti kunni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Viipurin hovioikeudelle 8.10.1847, jäljennös

Päivämäärä: 
8.10.1847
Korkeimmin jalosukuinen Herra Kreivi, Presidentti, Filosofian ja molempien oikeuksien Tohtori, Keisarillisen Pyhän Annan sekä Keisarillis-kuninkaallisen Pyhän Stanislauksen Ritarikunnan ensimmäisen luokan sekä Keisarillisen Pyhän Vladimirin Ritarikunnan neljännen luokan Ritari! samoin kuin Korkeimmin jalosukuiset, Jalosukuiset, Ylhäiset ja Sangen lainoppineet Herrat Hovioikeudenneuvokset ja Asessorit!   Edesmenneen kirkkoherra Johan von Beckerin Keisarillisessa Hovioikeudessa vireille pannussa konkurssiasiassa saan valvontaa varten nöyrimmästi ilmoittaa sekä ne kahdeksankymmentäneljä (84) h...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kuopion raastuvanoikeudelle 20.12.1847

Päivämäärä: 
20.12.1847
Kunnianarvoisan Kuopion maistraatin toimesta minulle on tänään annettu tiedoksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tässä läänissä toimivien kruununvoutien kaksi erillistä päätöstä: Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston vt. asiamiehen, asessori ym. A. J. Chydeniuksen kirjelmä joulukuun 6. päivältä, joka koskee minun velvoittamistani maksamaan edesmenneen kirkkoherra J. v. Beckerin takaajana viimeksi kuluneen vuoden vuokramaksut Pälkjärven seurakunnan kirkkoherran tuloista, sekä Suomen sotaväen leski- ja orpokassan asiamiehen O. A. Nordmanin kirjelmä joulukuun 19. päivältä, jossa minulta velo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 26.2.1848

Päivämäärä: 
26.2.1848
Nöyrin esitys!   Koulujärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaan anon nöyrimmästi Suurimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Suuresti kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeamielistä suostumusta sellaiseen täkäläisen yläalkeiskoulun opetusohjelman muutokseen, että vt. ensimmäinen kollega ja kolmas kollega saisivat yhdessä hoitaa opetuksen koulun toisella ja kolmannella luokalla, kun taas toinen kollega, hra maisteri H. L. Melander olisi halukas huolehtimaan ensimmäisen luokan opettamisesta yksin. Rohkenen nöyrimmästi ehdottaa toisen ja kolmannen luo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hakemus yliopistolle professuuria varten 11.3.1848

Päivämäärä: 
11.3.1848
Korkea-arvoinen Herra Rehtori ja Ritari Sekä Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori   Syvintä nöyryyttäni vakuuttaen anon, että minut otettaisiin sangen suopeamielisesti huomioon ehdollepanossa avoimeksi julistettuun teoreettisen ja käytännöllisen filosofian professorin virkaan Suomen Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa sekä mainitun professorin viran täyttämisessä. Hyvin tietäen, etten ole saavutettujen akateemisten oppiarvojen kautta ansioitunut saamaan tätä suosionosoitusta, mutta sen toivon elähdyttämänä, että voisin vaikuttaa hyödyllisesti akateemisen opettajan tehtävässä, minun on h...
Paikat: 
Asiat: 

Lausunto Kuopion yläalkeiskoulun vuositarkastuksen pöytäkirjaan 17.6.1848

Päivämäärä: 
17.6.1848
Käyttäen tätä tilaisuutta hyväkseni otan vapauden nöyrimmästi esittää Korkeiden Esimiesten valistuneesti harkittavaksi muutamia huomautuksia alkeisoppilaitosten puutteista ja otan näistä esiin vain sellaisia seikkoja, jotka kokemukseni mukaan tekevät kouluopetuksen kehittämisen mahdottomaksi. Nämä huomautukset koskevat ensinnäkin opettajien asemaa, sitten yläalkeiskoulujen oppimääriä ja lopuksi lukujärjestystä. ––––– Opettajien aseman osalta seuraavat kolme seikkaa edellyttävät mielestäni Hallitusvallan Armollisia toimia: 1. opettajien puutteellinen koulutus ammattiinsa; 2. nykyisistä säädö...
Paikat: