Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 26.2.1848

Tietoka dokumentista

Tietoa
26.2.1848
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Koulujärjestykseen sisältyvän määräyksen mukaan anon nöyrimmästi Suurimmin kunnioitetun Herra Piispan, Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Suuresti kunnioitetun Tuomiokapitulin sangen suopeamielistä suostumusta sellaiseen täkäläisen yläalkeiskoulun opetusohjelman muutokseen, että vt. ensimmäinen kollega ja kolmas kollega saisivat yhdessä hoitaa opetuksen koulun toisella ja kolmannella luokalla, kun taas toinen kollega, hra maisteri H. L. Melander olisi halukas huolehtimaan ensimmäisen luokan opettamisesta yksin.

Rohkenen nöyrimmästi ehdottaa toisen ja kolmannen luokan oppiaineiden sellaista jakamista, että vt. ensimmäinen kollega opettaa geometriaa ja aritmetiikkaa, historiaa ja maantietoa, mutta kolmas kollega uskontoa ja latinaa sekä huolehtii kirjoitusharjoituksista.

Kahteen osastoon jaetulla ensimmäisellä luokalla on oppiainekohtainen opetuksen jakaminen osoittautunut hyvin epätarkoituksenmukaiseksi. Ja kun oppilaiden ikä edellyttää sekä tasapuolisempaa niin käytöstavoista kuin opiskelustakin huolehtimista, johon vain kaiken aikaa luokkaa ohjaavan opettajan voidaan katsoa pystyvän, että opettajalta mitä suurinta taitavuutta ja kokemusta, rohkenen toivoa, että nöyrimmästi ehdottamani muutos hyödyttää hyvin olennaisella tavalla nuorison kouluttamista.

Lisään vielä, että ne suuret puutteet, jotka yhä haittaavat opetusta tässä koulussa, johtuvat ensisijaisesti siitä, että ensimmäisen luokan oppilaista ei ole huolehdittu riittävästi, sillä alkuopetuksen puutteita ei voida korjata opetuksen myöhemmissä vaiheissa. Edullisimmatkin järjestelyt jäävät tämän luokan suuren oppilasmäärän takia varmaankin aina riittämättömiksi; tämä on kuitenkin vain lisäperuste nykyoloissa parhaaseen mahdolliseen keinoon turvautumiselle.

Lopuksi minun on mielestäni yhtä nöyrästi ilmoitettava, että olen yhdessä herrojen opettajatoverieni kanssa määrännyt jokaisella luokalla tietyn määrän tunteja käytettäväksi opettajan valvomaan läksyjen lukemiseen niiden kuulustelemisen sijasta; tämän takia on lukujärjestystäkin hieman muutettu tähänastisesta. Kuopiossa 26. helmikuuta 1848.

Joh. Vilh. Snellman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: