Viipurin hovioikeudelle 8.10.1847, jäljennös

Tietoka dokumentista

Tietoa
8.10.1847
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Korkeimmin jalosukuinen Herra Kreivi, Presidentti, Filosofian ja molempien oikeuksien Tohtori, Keisarillisen Pyhän Annan sekä Keisarillis-kuninkaallisen Pyhän Stanislauksen Ritarikunnan ensimmäisen luokan sekä Keisarillisen Pyhän Vladimirin Ritarikunnan neljännen luokan Ritari!

samoin kuin Korkeimmin jalosukuiset, Jalosukuiset, Ylhäiset ja Sangen lainoppineet Herrat Hovioikeudenneuvokset ja Asessorit!

 

Edesmenneen kirkkoherra Johan von Beckerin Keisarillisessa Hovioikeudessa vireille pannussa konkurssiasiassa saan valvontaa varten nöyrimmästi ilmoittaa sekä ne kahdeksankymmentäneljä (84) hopearuplaa ja 80 kopeekkaa, jotka olen joutunut kirkkoherran Suomen Pankilta 19. joulukuuta 1845 päivätyllä velkakirjalla saaman lainan takaajana pankille maksamaan, samoin kuin kaikki ne mahdolliset maksut, jotka voivat langeta maksettavikseni annettuani omavastuisen takuun niiden ehtojen ja velvoitteiden täyttämisestä, joiden mukaisesti Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto on vuokrannut tuolloin elossa olleelle kirkkoherralle Pälkjärven seurakunnan kirkkoherran tulot sekä pappilan tuoton toukokuun 1. päivästä 1846 alkaen yhdeksi vuodeksi. Anon yhtä nöyrästi, että nämä maksut sekä edellä mainittu saatava tuomittaisiin pesästä minulle maksettaviksi, samalla kun vastustan pesän luovuttamista konkurssiin, jota on anottu, sekä kaikkia mahdollisesti esitettyjä, mutta lakiin perustumattomia vaatimuksia etuoikeutettuun saantoon.

Liitän oheen kirkkoherra von Beckerin velkakirjan sekä Kuopion raastuvanoikeuden kaksi erillistä pöytäkirjaa minun siellä vannomastani takaajan valasta, kaikki kolmena kappaleena, ja olen syvää kunnioitustani vakuuttaen edelleenkin

Korkeasti jalosukuisen Herra Kreivin, Presidentin ja Ritarin

sekä Korkeasti kunnioitetun Keisarillisen Hovioikeuden nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: