Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 20.6.1847

Tietoka dokumentista

Tietoa
20.6.1847
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Nöyrin esitys!

 

Kun Korkea-arvoisimman Herra Piispan Tohtorin ja Ritarikunnan jäsenen ja Korkea-arvoisen Tuomiokapitulin kunnioitettu virkakirje 21. huhtikuuta tänä vuonna on antanut minulle tehtäväksi laatia ehdotus siitä, miten sopivimmin käytetään koulun tontilla olevia Kuopion kaupungin Korkealle Kruunulle luovuttamia rakennuksia, saanen ehdottaa nöyrimmin seuraavaa:

1. Kyseisistä rakennuksista kaksi siipirakennusta, toinen Suuren torin laidalla ja Pohjoisella Vuorikadulla sijaitseva rakennus, jossa on kaksi leivintupaa ja kolme asuinhuonetta ja toinen saman torin laidalla ja Itäisellä Tornikujalla sijaitseva, molemmat erittäin rapistuneita, tilaa vieviä, rumentavia ja koulun tarpeisiin sopimattomia, myytäköön ja velvoitettakoon ostaja purkamaan ja siirtämään nämä rakennukset.

Rohkenen nöyrimmin vielä korostaa ehdotustani vetoamalla siihen, että Jalosukuinen Herra Salaneuvos jne. L. G. von Haartman vieraillessaan koulussa vuonna 1845 armollisesti ilmoitti minulle määräyksestä välttämättä purkaa mainitut siipirakennukset, maalata koulurakennus ja rakentaa siisti lankkuaita koulun tontin ympärille.

2. Samoin pitäisi purkaa ja korvata yhtä arvoton, puoliksi vajonneen katon vuoksi hengenvaarallinen lautarakenteinen puuliiteri sekä kaksi huonokuntoista ulkokäymälää.

3. Sitä vastoin Itäisellä Tornikujalla oleva rakennus, johon kuuluu talli ja aitta, joissa molemmissa kaksoispohjat, joko käytetään edellisessä kohdassa mainittuun tarpeeseen tai puretaan, ja käytetään, uuteen pohjaan näin saadun lisäyksen ohella, rakennettaessa voimistelusali toiseen paikkaan, nimittäin Sepänkujalle suoraan tontin toisella puolella sijaitsevaa koulurakennusta vastapäätä. Tämän voimistelusalin tarpeellisuudesta minulla on ollut useita kertoja kunnia nöyrimmin ilmoittaa.

Samalla otan vapauden nöyrimmin ilmoittaa seuraavista tarpeista:

4. Koulun tulisijat pitäisi korjata tai mieluummin rakentaa uudelleen, kun koulun vahtimestarin arvion mukaan niiden käyttö on vaarallista.

5. Ensimmäisen luokan käyttämää huonetta pitäisi laajentaa poistamalla väliseinä ja rakentaa koulurakennuksen päätyseinään nk. puskupuu. Tämä muutos on 20. maaliskuuta 1845 Kuopion maistraatin toimittamassa rakennustarkastuksessa todettu sekä tarkoituksenmukaiseksi että toteutuskelpoiseksi ja sen sopivuuden osoituksena on myös se nykyinen epäsopivuus, että noin 40 nuorta ahtautuu huoneeseen, jonka pituus on 11 kyynärää ja leveys 8 kyynärää ja korkeus 5 1/2 [6,5 m x 4,7 m x 3,2 m].

6. Pihatontti pitäisi suunnitella, kun suuri osa siitä, jota aiemmin on käytetty puutarhana, aina sateella muuttuu liejuksi, ja muu osa on notkelmaa, niin että syksyisin ja keväisin on rakennettava silta järven yli, joka muodostuu koulun sisäänkäynnin eteen.

7. Koulurakennus pitäisi maalata ulkoa ja osittain myös sisältä, samoin kuin pitäisi rakentaa uusi lankkuaita vanhan, hyvin matalan ja ränsistyneen tilalle.

Joh; Vilh; Snellman

Kuopiossa 20. kesäkuuta 1847.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: