Chydenius, Anders Johan

Chydenius, Anders Johan

1795–1865. Filosofian kandidaatti 1819, oikeustieteen kandidaatti 1823. Varatuomari 1827, Helsingin yliopiston asiamies 1829, kamreeri senaatin talousosastossa 1829, kanslisti kirkollisasiaintoimituskunnassa 1832, kamaritoimituskunnassa 1834. Yleisen revisionioikeuden asessori 1841, ylikomissaari 1861.

OIKEUDENKÄYNTIPÖYTÄKIRJAT Maisteri, dosentti Johan Wilhelm Snellmania vastaan virkavirheestä ja laiminlyönnistä virantoimituksessa nostetussa oikeusjutussa Helsinki 1841

Päivämäärä: 
25.11.1837
Ote Suomen keisarillisen Aleksanterin yliopiston konsistorin pöytäkirjasta Helsingissä 25. marraskuuta 1837.   15 § Herra rehtori saattoi tiedoksi, että etelä- ja pohjoispohjalaisen osakunnan herrojen inspehtorien, professorien Hällströmin ja Tengströmin ilmoitusten mukaan eteläpohjalainen osakunta on kuraattorin vaalissa kutsunut tähän tehtävään maisteri, dosentti Jacob Hällstenin ja pohjoispohjalainen osakunta virkaatekevän kuraattorin, teologian kandidaatti, maisteri Aaron Gustaf Borgin. Koska he ovat sittemmin mainitusta tehtävästä kieltäytyneet, osakunnat ovat pyytäneet konsistoria nim...
Paikat: 
Asiat: 

Kuopion raastuvanoikeudelle 20.12.1847

Päivämäärä: 
20.12.1847
Kunnianarvoisan Kuopion maistraatin toimesta minulle on tänään annettu tiedoksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa tässä läänissä toimivien kruununvoutien kaksi erillistä päätöstä: Keisarillisen Aleksanterin Yliopiston vt. asiamiehen, asessori ym. A. J. Chydeniuksen kirjelmä joulukuun 6. päivältä, joka koskee minun velvoittamistani maksamaan edesmenneen kirkkoherra J. v. Beckerin takaajana viimeksi kuluneen vuoden vuokramaksut Pälkjärven seurakunnan kirkkoherran tuloista, sekä Suomen sotaväen leski- ja orpokassan asiamiehen O. A. Nordmanin kirjelmä joulukuun 19. päivältä, jossa minulta velo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Erik Soldanille

Päivämäärä: 
28.2.1855
Helsinki 28.2.1855   Herra Johtaja C. E. Soldan Tampere   Parahin Veli.    Olen saanut kirjeesi tämän kuun 17. päivältä samoin kuin samassa kuoressa olleet kirjeet Rabbelle ja Chydeniukselle sekä 110 hopearuplan rahalähetyksen. Huonon vaihtokurssin takia tämä summa ei riitä kattamaan henkivakuutusmaksuasi £ 17, 9 shillingiä – 34 taalaria – 123 hopearuplaa 16 kop. kuitin postimaksu – 10 123 hopearuplaa 26 kop. Saatu 110 – ” – Näin ollen maksettavaa on vielä 13 hopearuplaa 26 kopeekkaa, jotka tilaisuuden tullen perin Rabbelta. Kuitti on ohessa, ja se on säilytettävä huolellisesti, koska vain ...

Alexander Ferdinand Boreniukselle

Päivämäärä: 
30.1.1866
Helsingissä 30.1.1866   Kelpo Veli.    Ole ystävällinen ja maksa teidän säästöpankillenne oheen liitetty hoitamatta oleva korko. Mk 108 – – Ja vielä: oliko edesmennyt Chydenius kyseessä olevan lainani takaaja? Anteeksi että vaivaan Sinua pyytämällä tietoa tästä. On tuskastuttavaa, etten pysty maksamaan loppuun tätä velkaa. Mutta niin monet muut velvoitteet ovat vuosien mittaan työntyneet tielle. Ja suurten yleisten asioiden tuottamien huolten painamana on vaikea huolehtia tarkasti omista pienistä asioistaan. Kaikessa ystävyydessä veljellisesti Joh. Vilh. Snellman .  
Paikat: