Sodat

Sodat

Saima nro 39, 26.9.1844

Päivämäärä: 
26.9.1844
Ulkomailta Ranska Tärkein uutinen, jos se osoittautuu todeksi, on epäilemättä Abdelkaderin väitetty joutuminen Marokon keisarin vangiksi ja hänen luovuttamisensa ranskalaisten käsiin. Vaara sodasta Englantia vastaan on suuri ja kuulemma sotaa pelätään myös Kanaalin toisella puolen. Sivistyksen ystäville sellainen sota olisi valitettava, sillä Englannin suuri ylivoima merellä tekisi Ranskan poliittisen aseman vieläkin tukalammaksi kuin se on viimeisinä vuosikymmeninä ollut. Jälleen puhutaan kuninkaan matkasta Englantiin. Täytyy myöntää, että John Bullilla on syytä ylpeyteen, kun Euroopan mah...
Termit: 

Carl Erik Soldanille

Päivämäärä: 
28.2.1855
Helsinki 28.2.1855   Herra Johtaja C. E. Soldan Tampere   Parahin Veli.    Olen saanut kirjeesi tämän kuun 17. päivältä samoin kuin samassa kuoressa olleet kirjeet Rabbelle ja Chydeniukselle sekä 110 hopearuplan rahalähetyksen. Huonon vaihtokurssin takia tämä summa ei riitä kattamaan henkivakuutusmaksuasi £ 17, 9 shillingiä – 34 taalaria – 123 hopearuplaa 16 kop. kuitin postimaksu – 10 123 hopearuplaa 26 kop. Saatu 110 – ” – Näin ollen maksettavaa on vielä 13 hopearuplaa 26 kopeekkaa, jotka tilaisuuden tullen perin Rabbelta. Kuitti on ohessa, ja se on säilytettävä huolellisesti, koska vain ...

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1862: Uusivuosi 1862. Ulkomaat

Päivämäärä: 
2.1.1862
Miten pahasti Euroopan rauhaa uhkaavalta juuri kulunut vuosi näyttikään astuessaan vuosien jonoon! Sytykkeitä oli monessa kohdassa, eikä kukaan ihminen voinut tietää, milloin ja missä kipinä leimahtaisi liekkeihin. Herkästi säikkyviä sieluja on myös aina runsaasti, ja heidän huudahduksensa suurentavat vaaraa – eivätkä pelkästään näennäisesti, vaan todellisuudessakin, sillä ne vahvistavat vaaran tuntua lietsovien rohkeutta. Jos viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana oli jossakin vaiheessa tuudittauduttu uskoon, että aineellisilla eduilla on ylittämätön voima pitää rauhaa yllä, tämä luott...
Paikat: 

Ehdotus valtiopäiväesitykseksi suostuntakysymyksessä, konsepti

Päivämäärä: 
20.3.1863
[Mutta] kun sotavuosina 1854–5 tullitulot vähenivät yhteen kolmasosaan sotaa välittömästi edeltäneestä määrästään, oli pakko ottaa käyttöön valtionkassan sellaisia tarkoituksia varten tehdyt säästöt juoksevien valtionmenojen kattamiseksi. Tämän lisäksi oli sodasta johtuvat erityiset menot osittain katettava suorilla valtion määrärahoilla, jotka rasittivat budjettia vielä sodan päättymistä lähinnä seuranneina vuosina. Valtion tulot havaittiin kuitenkin riittämättömiksi sotakustannusten kattamiseen, mutta Hänen Keisarillinen Majesteettinsa ei silti halunnut perustuslaillista oikeuttaan käyttä...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 5, toukokuu 1863: Sota vai rauha Suomelle

Päivämäärä: 
1.5.1863
Kun isänmaan tulevaisuus monella taholla asetetaan hirvittävän kevytmielisesti alttiiksi, pitäisi jokaisen rehellisen miehen velvollisuus olla yrittää kykyjensä mukaan estää uhkaavia onnettomuuksia. Kirjoitan sanani siinä uskossa, että ne kykenevät valaisemaan maanmiehiäni maamme tämänhetkisestä tilanteesta. On ihmisiä, jotka tulevat selittämään ne milloin minkin kunniattomien vaikuttimien aiheuttamiksi. Mutta heidän alhainen ajattelutapansa ei estä kunnian miehiä ajattelemasta, että olen sanonut sen, mitä pidän totuutena. Maamme tämänhetkinen tilanne on lyhyesti sanoen seuraava: Sota vai r...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
8.5.1863
Hki 8.5.1863   Rakas Veli!    Minulla on murheellinen syy kirjoittaa jälleen. Tällä hetkellä ovat vaakalaudalla sota ja rauha. Sota on yhtä todennäköinen vaihtoehto kuin rauhan säilyminenkin. Kehota tästä syystä kaikkia vakuuttamaan laivansa sodanvaaran varalta. Kahden viikon kuluessa päätetään, onko täälläkin ryhdyttävä puolustusta valmistelemaan. Kaikki on valmiina sitä varten: rahat – tietysti lainoja, aseet ja tavaravarastot. Tässä epävarmassa tilanteessa on arvioitu, että täältä Suomesta Keisarille lähetettävät adressit voisivat vaikuttaa ratkaisevasti Ruotsin – ja sen kautta Ranskan –...
Paikat: 
Asiat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanilta

Päivämäärä: 
27.5.1863
Oulu 27.5.1863   Senaattori Snellman! Helsinki   Rakas Veli!    Minulla on taannoin ollut ilo ottaa vastaan tervetulleet ystävälliset kirjeesi tämän kuun 4. ja 8. päivältä, mutta koska olen ollut tiiviisti Iissä sikäläisillä tervamarkkinoilla, minulla ei ole ollut aikaisemmin tilaisuutta kirjoittaa sinulle. Viimeksi pidetyssä tukkihuutokaupassa ei tehty lainkaan tarjouksia, koska vähimmäishintoja pidettiin liian korkeina. Lähetän sinulle seuraavassa kirjeessäni tiedot vähimmäishinnoista, jos saan käsiini otteen pöytäkirjasta. Heti kun suunniteltu anomus tukkien toimittamisesta laaditaan, lä...
Paikat: 

Johan Wilhelm G:son Snellmanille

Päivämäärä: 
8.6.1863
H:ki 8.6.1863   Rakas Veli!    Kaksi isänmaaparkaamme koskevaa tosiasiaa voidaan todeta: 1. Koko Eurooppa uskoo, että me olemme valmiita kapinaan ja luopumaan uskollisuudesta esivallallemme heti vihollisen astuessa maaperällemme. 2. Koko Venäjä uskoo aivan samoin, ja venäläiset joukot tulevat tänne kuin vihollismaahan. Olen lukenut ranskalaisia ja saksalaisia sanomalehtiä. Niiden kirjoittelun linjana on: adressiehdotusten esittämisen jälkeen ”kiihtymys Suomessa on kasvanut päivä päivältä ja suuriruhtinaskunnassa vallitseva mieliala huolestuttaa Venäjää hyvin suuresti” – ”On helposti käsitet...
Paikat: 
Asiat: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Armeijan majoittaminen sota-aikaan maaseudulla, lausunto senaatin täysistunnossa 12.2.1866

Päivämäärä: 
12.2.1866
Senaattori Snellman lausui, – samalla kun senaattori yhtyi senaattori von Bornin mielipiteeseen itse esityksen johdannosta, nimittäin että 2. momentissa ehdotettu tiettyjen sodanaikaisten majoittamiskustannusten jakaminen koko maan asukkaitten kesken rasittaisi osaa heistä epäoikeudenmukaisen raskaasti, koska sota saisi aikaan kauppasaarron ja kaikki merenkulku ja vienti keskeytyisi. Sellaisessa tapauksessa olisivat nimittäin keinot hankkia ansioita maan puutavaraa myyvissä sisäosissa suuresti vähentyneet, kun taas maan rannikkoseuduilla, johon sotaväkeä oletettavasti sijoitettaisiin, havai...
Paikat: