Fehleisen, Charles von

Fehleisen, Charles von

Hovimeklari Pietarissa 1860-luvulla.

Charles von Fehleiseniltä

Päivämäärä: 
7.8.1863
Pietari 7.8.1863   Teidän Ylhäisyytenne    Minulla on kunnia lähettää ohessa herra J. E. Günzburgin muistio. Havaitsette, että herra Günzburg on ilmoittanut Lontoossa ja Hampurissa noteeratun kurssin jopa korkeammaksi kuin ensimmäisessä tiedonannossaan, jonka näytin Teille tänä aamuna (ja mistä asiasta en voi olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan). Hän on kuitenkin sitä mieltä, että – jos täkäläinen pankki jatkaa toimiaan tähänastiseen tapaan – kurssi väistämättä laskee hyvin pian nimellisarvoon. Olen vaihtanut herra paroni Stieglitzin kanssa vain muutaman sanan, mutta hän ei näytä kuiten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Charles von Fehleisenilta

Päivämäärä: 
2.10.1864
Pietari 2.10.1864   Teidän Ylhäisyytenne    Arvoisan kirjeenne syyskuun 6./18. päivältä olen aikanaan saanut ja minulla on ilo vastata minulle esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: 1) metallirahalla lunastettavat 4 %:n obligaatiot voidaan myydä missä tahansa Euroopan pääkaupungissa, kuitenkin vain Pietarin voimassa olevaan päivän kurssiin. Edullisinta on kuitenkin myydä ne Berliinissä. 2) Täältä voidaan ostaa seuraavia Venäjän valtion velkasitoumuksia. 5 %:n 2. sarjan Rothschildin lainaa kurssiin 108 % 5 %:n 7. sarjan samaa -”- 107 ½ % 5 %:n 8. sarjan Baring & Hopetzin lainaa -”- 108 % ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskilta

Päivämäärä: 
20.3.1865
Pietarissa 20.3./1.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari.    Sattuneesta syystä minulla on kunnia pyytää Herra Senaattorilta ja Ritarilta lausuntoa siitä, ovatko pankkiiri, paroni Charles von Fehleisen Suomen valtiolaitoksen toimeksiannosta suorittamiensa finanssioperaatioiden ansiosta ja ”Salomon Heinen” kauppahuoneen nykyinen päämies Charles Heine, joka on kauan ollut liikesuhteissa Suomen Pankkiin, ehkä ansainneet jonkin osoituksen keisarillisesta armollisuudesta. Pyydän Herra Senaattoria ja Ritaria ottamaan vastaan täydellisimmän kunnioitukseni vakuutuksen. Paroni P....
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskille, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1865
Jalosukuinen Herra Paroni Teidän Ylhäisyytenne   Maaliskuun/huhtikuun [päivämäärä puuttuu] päivän kirje, jolla Teidän Ylhäisyytenne on erinomaisen hyväntahtoisesti kunnioittanut minua, on juuri saapunut käsiini. Jätän nöyrimmin Teidän Ylhäisyytenne harkittavaksi, voitteko puoltaa herroille Ch. Heine ja Charles v. Fehleisen jotakin keisarillista armonosoitusta. Herra v. Fehleisen on sangen miellyttävä mies, ja hän on nähnyt paljon vaivaa palvellakseen meitä Pietarissa käymissämme neuvotteluissa. Pankkiiriliike Salomon Heine on todellisuudessa suhtautunut pikemminkin torjuvasti ja perii palve...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenilta

Päivämäärä: 
28.1.1866
Pietarissa 28.1.1866   [saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne!    Kunnianarvoisaan kirjelmäänne tämän kuun 18./30. päivältä en ole voinut tätä ennen vastata, koska lainaneuvotteluihin tarvittiin hieman aikaa. Tänään pystyn esittämään Teille tätä asiaa koskevan tarjouksen, kuten jo sähkeitse ilmoitin. Voin tehdä Suomen hallituksen puolesta sopimuksen täkäläisen yksityisen kauppapankin kanssa 1 ½ miljoonan ruplan lainasta seuraavilla ehdoilla. 1) Lainaa voidaan nostaa tämän vuoden helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana kuukausittain 500 000 ruplan määrään asti sellaisina erinä kuin Suomen hallitus kull...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenille, konsepti

Päivämäärä: 
13.2.1866
Helsingissä 13.2.1866   [saksaksi] Teidän Jalosukuisuutenne.    Olen eilen saanut kunnianarvoisan kirjelmänne tammikuun 28. päivältä. Teidän Jalosukuisuuttanne vaivannäöstänne nöyrimmin kiittäen minun on valitettavasti todettava, etteivät Privat-Handels-Bankin asettamat ehdot ole hyväksyttävissä, koska tässä maassa ei harjoiteta mitään tuotantoa, joka voi kestää lähes 12 prosentin koron maksamisen. Ei liene kuitenkaan turhaa odottaa Privatbankilta sellaisia ehtoja, joiden täyttäminen olisi meille mahdollista. Rohkenen kuitenkin huomauttaa, että vaatimus lainan maksamisesta Hampurin pankin r...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: