Virkakirje

Virkakirje

Suomenkielisen lakikirjan kustannuksista, kirje senaatin valtiovaraintoimituskunnalle

Päivämäärä: 
5.3.1873
5.3.1873   Kunnianarvoiselle Suomen Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnalle    Armollisella päätöksellään 27. elokuuta 1861 on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran asiasta tekemän alamaisen esityksen johdosta kaikkein armollisimmin myöntynyt siihen, että avustuksena Kirjallisuuden Seuran toimesta julkaistavan suomenkielisen lakikirjan kustannuksiin voidaan Kirjallisuuden Seuralle maksaa yleisistä valtion varoista enintään viidentuhannen hopearuplan summa. Tämän lakikirjan piti Kirjallisuuden Seuran laatiman ja Hänen Keisarilliselle Majesteetillee...

Oulun läänintoimikunnalle, kirjelmä Suomen Hypoteekkiyhdistykseltä

Päivämäärä: 
17.2.1874
Helsingissä 17.2.1874   Oulun läänintoimikunta    Läänintoimikunnan arvoisassa viime vuoden joulukuun 5. päivän kirjeessä kohteesta 1258 esitettyä tarjousta ei ole pidetty hyväksyttävänä. Tappiota koituisi 4 111 mk 92 p, kun maksuksi saataisiin vain 100 mk, ja mitä varmimmin näyttää siltä, että yhdistys saa tämän pientilan takaisin haltuunsa ensimmäisen jollakin tavoin vaikean vuoden sattuessa. *400* markan kuoletuslaina ei ole sovelias. Lopuksi yhdistys voi vielä joutua maksamaan melkoisen osan luototetusta kauppahinnasta seurakunnan yhteisvastuullisen lainan takia. Tuntuisi siltä, ettei m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Wilhelm Gabriel Geitlinille

Päivämäärä: 
31.1.1880
Keisarillisen Senaatin Suomen Hypoteekkiyhdistykseen asettamalle asiamiehelle, Herra Esittelijäsihteeri ja Ritari W. G. Geitlinille   Kun johtokunta alamaisesti anoo, että se saa nostaa kuluvan vuoden osuuden siitä subventiosta, jonka Hänen Keisarillinen Majesteettinsa on armossa myöntänyt hypoteekkiyhdistykselle, johtokunnalla on kunnia aiemmin saadun määräyksen mukaisesti esittää kertomus lainaustoiminnan läänikohtaisista voitoista tai tappioista vuoden 1879 päättyessä, jollaisen tappion yhdistyksen lainanannosta osalliset ovat velvollisia korvaamaan. Oheen liitetystä taulukosta käynee se...
Kirjeenvaihto: 

Frans Wilhelm Rothstenille

Päivämäärä: 
15.3.1881
[suomeksi] Te olette jo toistakymmentä vuotta erinomaisella ahkeruudella lisän­neet Suomalaisen kirjallisuuden varoja lukuisilla hengenne tuotteilla. Teille on Jumala säätänyt runon lahjan; runollisella tavalla olette te myös esittäneet kansamme historialliset vaiheet. Te olette sanomaleh­dissä jakailleet nuorisolle ja vanhoille opettavaista, sivistävää, huvitta­vaa lukemista; lisäksi omille ([ruotsiksi:] Maisteri Rothstén, voiko tämän sanan jättää pois, kun sitä on toistettu liikaa? Siinä tapauksessa vain ”antimillenne”.) antimille olette Te suloisen oman mielen puvussa Suomalaiselle ylei­...
Kirjeenvaihto: 

Johan Edvard Swanilta

Päivämäärä: 
14.5.1881
Haminassa 14.5.1881   Herra Senaattori J. W. Snellman.    Lähetän Herra Senaattorille oheiset kansakoululainen O. Bergin (Olli Wuorisen) kirjoittamat, Haminassa tämän vuoden toukokuun 12. päivänä pidetyssä juhlassa luetut ja jaetut onnittelusanat nöyrimmästi juhlatoimikunnan puolesta. Kunnioittavasti Joh. Edv. Swan.    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: