Rothsten, Frans Wilhelm

Rothsten, Frans Wilhelm

1833–1900. Filosofian kandidaatti 1855, maisteri 1857. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteeri 1870. Suomen kielen opettaja Helsingissä 1871–93.

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1861: [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikertomus]

Päivämäärä: 
1.3.1861
Tähän vuosikertomukseen saanee toimitus lisätä, että se on viimeinen herra tohtori Elmgrenin allekirjoittama. Hoidettuaan nimittäin viisitoista vuotta uupumattomalla innolla sihteerin velvollisuuksia toht. Elmgren selitti mahdollisen uudelleenvalintansa varalta, ettei hän voi enää ottaa tehtävää vastaan. Juuri toht. E:n lähimmän johdon ja valvonnan alaisena Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on luo­vuttuaan aiemmasta toimintalinjastaan, pelkästä rahastojen keräämisestä tulevaa laajempaa toimin­taa varten, kehittänyt poikkeuksellisen aktiivisuutensa, josta osoituksena on sen kustantamien teos­...
Paikat: 

Karl Gustaf Ehrströmille

Päivämäärä: 
7.12.1870
Helsingissä 7.12.1870 Kun Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tänään pitämässään kokouksessa saanut tiedoksi lääninsihteerin apulaisen K. G. Pehrmandin ja metsäkonduktööri W. A. Pehrmandin haasteen saapua Kuopion raastuvanoikeuteen vastaamaan moitteeseen, jonka he ovat kohdistaneet ylimetsänhoitaja Torsten Gustaf Collanin elinaikanaan Kirjallisuuden Seuran ym. hyväksi tekemään testamenttiin, ja seura on täten saanut tiedon, että sitä on tällaisessa testamentissa muistettu, valtuutetaan professori Karl Gustaf Ehrström seuran tänään asiasta tekemällä päätöksellä ryhtymään itse tai tehtävään m...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Borgille, konsepti

Päivämäärä: 
3.1.1871
Avoin valtakirja täällä toimivan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassanhoitajalle, ylimääräiselle lehtorille herra Carl Gust. Borgille ottaa kuluvan vuoden 1871 aikana vastaan ja kuitata saaduksi täkäläisestä Keisarillisesta postitoimistosta kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapuvat kirjatut rahakirjeet ja paketit, mikä täten vakuutetaan. Helsingissä 3. tammikuuta 1871. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta Locus Sigilli [sinetin paikka] J. V. S. F. W. R[othste]n    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Wilhelm Rothstenille

Päivämäärä: 
15.3.1871
15.3.1871 Ellei mikään estä Hra Maisteria kunnioittamasta minua vierailullaan tänä iltana, pyydän kohteliaimmin, että Hra Maisteri tulisi käymään ja että saisin samalla apua Hra Maisterilta sen [suomenkielisen] juhlapuheen kieliasun korjailussa, jonka joudun huomenna pitämään. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Joh. Vilh. Snellman    
Kirjeenvaihto: 

Suomenkielisen lakikirjan kustannuksista, kirje senaatin valtiovaraintoimituskunnalle

Päivämäärä: 
5.3.1873
5.3.1873   Kunnianarvoiselle Suomen Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnalle    Armollisella päätöksellään 27. elokuuta 1861 on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran asiasta tekemän alamaisen esityksen johdosta kaikkein armollisimmin myöntynyt siihen, että avustuksena Kirjallisuuden Seuran toimesta julkaistavan suomenkielisen lakikirjan kustannuksiin voidaan Kirjallisuuden Seuralle maksaa yleisistä valtion varoista enintään viidentuhannen hopearuplan summa. Tämän lakikirjan piti Kirjallisuuden Seuran laatiman ja Hänen Keisarilliselle Majesteetillee...

Frans Wilhelm Rothstenille

Päivämäärä: 
15.3.1881
[suomeksi] Te olette jo toistakymmentä vuotta erinomaisella ahkeruudella lisän­neet Suomalaisen kirjallisuuden varoja lukuisilla hengenne tuotteilla. Teille on Jumala säätänyt runon lahjan; runollisella tavalla olette te myös esittäneet kansamme historialliset vaiheet. Te olette sanomaleh­dissä jakailleet nuorisolle ja vanhoille opettavaista, sivistävää, huvitta­vaa lukemista; lisäksi omille ([ruotsiksi:] Maisteri Rothstén, voiko tämän sanan jättää pois, kun sitä on toistettu liikaa? Siinä tapauksessa vain ”antimillenne”.) antimille olette Te suloisen oman mielen puvussa Suomalaiselle ylei­...
Kirjeenvaihto: