Cannelin, Gustav

Cannelin, Gustav

1815–1873. Lehtori Vaasan lukiossa 1845. Sääksmäen kirkkoherra 1861, Korsholman kirkkoherra 1863.

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1856: Suomenkielisen kirjallisuuden lähitulevaisuus

Päivämäärä: 
1.12.1856
Se, mitä uusi aika on saanut aikaan suomenkielisen kirjallisuuden kohottamiseksi, voidaan tiivistää näiden kolmen otsikon alle: kielen kielioppi on selvitetty, lähinnä sen etymologia, kun taas sen syntaksi odottaa vielä sääntöihin sitomista; kansanruno on koottu ja kuolevasta suullisesta perinteestä säilytetty jälkimaailmalle; näiden kahden valmistavan työn tuella on kirjakieli kokenut täydellisen uudistuksen eikä esiinny vain puhdistettuna vieraista muodoista, sanoista ja ilmauksista vaan myös kartutettuna omaperäisellä sanavarastolla, joka tekee siitä käyttökelpoisen lähes kaikkien inhimi...
Paikat: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle

Päivämäärä: 
2.11.1864
Helsinki, 2.11.1864   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle Helsingissä    Kun täkäläiselle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on armollisesti myönnetty korkeintaan viidentuhannen ruplan eli kahdenkymmenentuhannen markan avustus täydellisen oikeustieteellisen käsikirjan toimittamiseksi uutena suomenkielisenä käännöksenä, on seura keisarilliselle senaatille antamassaan kirjelmässä, samalla kun se on ilmoittanut, että rovasti Gustaf Cannelin on nyttemmin kääntänyt itse lakikirjan kyseiselle kielelle, ja että seura on halukas painattamaan käännöksestä kuudensadan kappaleen painoksen, jotta se, ...
Henkilöt: 
Paikat: 

Suomenkielisen lakikirjan kustannuksista, kirje senaatin valtiovaraintoimituskunnalle

Päivämäärä: 
5.3.1873
5.3.1873   Kunnianarvoiselle Suomen Keisarillisen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnalle    Armollisella päätöksellään 27. elokuuta 1861 on Hänen Keisarillinen Majesteettinsa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran asiasta tekemän alamaisen esityksen johdosta kaikkein armollisimmin myöntynyt siihen, että avustuksena Kirjallisuuden Seuran toimesta julkaistavan suomenkielisen lakikirjan kustannuksiin voidaan Kirjallisuuden Seuralle maksaa yleisistä valtion varoista enintään viidentuhannen hopearuplan summa. Tämän lakikirjan piti Kirjallisuuden Seuran laatiman ja Hänen Keisarilliselle Majesteetillee...