Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta 10.11.1846

Päivämäärä: 
10.11.1846
Korkeasti oppinut Herra Rehtori!   Täällä toimiva Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on havainnut tarpeelliseksi asiamiesten nimittämisen isänmaamme eri seuduille voidakseen helpommin pitää yhteyttä maaseudulla asuviin jäseniinsä sekä saadakseen mukavammin perityksi jäsenmaksunsa ja pyytää tästä syystä Herra Rehtoria ottamaan vastaan tämän tehtävän Kuopiossa, kun Seura sitoutuu korvaamaan lähetyksistä aiheutuvat postikulut. Luottaen Herra Rehtorin äskettäin Saimassa antamaan lupaukseen helpottaa Seuran pyrkimysten onnistumista ryhtymällä asiamieheksi tästä voitaneen tiedottaa yleisölle sanoma...

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle

Päivämäärä: 
2.11.1864
Helsinki, 2.11.1864   Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle Helsingissä    Kun täkäläiselle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on armollisesti myönnetty korkeintaan viidentuhannen ruplan eli kahdenkymmenentuhannen markan avustus täydellisen oikeustieteellisen käsikirjan toimittamiseksi uutena suomenkielisenä käännöksenä, on seura keisarilliselle senaatille antamassaan kirjelmässä, samalla kun se on ilmoittanut, että rovasti Gustaf Cannelin on nyttemmin kääntänyt itse lakikirjan kyseiselle kielelle, ja että seura on halukas painattamaan käännöksestä kuudensadan kappaleen painoksen, jotta se, ...
Henkilöt: 
Paikat: