Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle

Tietoka dokumentista

Tietoa
2.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Helsinki, 2.11.1864

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle Helsingissä 

 

Kun täkäläiselle Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on armollisesti myönnetty korkeintaan viidentuhannen ruplan eli kahdenkymmenentuhannen markan avustus täydellisen oikeustieteellisen käsikirjan toimittamiseksi uutena suomenkielisenä käännöksenä, on seura keisarilliselle senaatille antamassaan kirjelmässä, samalla kun se on ilmoittanut, että rovasti Gustaf Cannelin on nyttemmin kääntänyt itse lakikirjan kyseiselle kielelle, ja että seura on halukas painattamaan käännöksestä kuudensadan kappaleen painoksen, jotta se, ennen kuin se lopullisesti muodostaisi kyseisen teoksen perustan, jätettäisiin yleisön tarkasteltavaksi, anonut kyseistä tarkoitusta varten sekä kääntäjän palkkiota varten ja muihin työn julkaisemiseen liittyviin kuluihin määrärahasta saatavaksi 6 000 markkaa.

Tänään tapahtuneessa asiaa koskevassa esittelyssä on keisarillinen senaatti, puoltaen sille tehtyä anomusta, määrännyt, että kyseistä summaa koskeva maksumääräys on tällä ilmoituksella asianomaista kuittia vastaan noudettavissa valtiovaraintoimituskunnan kamreerinkonttorista. Minkä valtiovaraintoimituskunta, keisarillisen senaatin päätöksen mukaisesti, täten vastauksena seuralle ilmoittaa.

Joh. Vilh. Snellman

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: