Rabbe, Fabian Fredrik

Rabbe, Fabian Fredrik

1803–1862. Senaatin valtiovaraintoimituskunnan kamarikirjuri 1835, apukamreeri 1843–51. Testamenttasi omaisuutensa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle.

Elias Lönnrotille

Päivämäärä: 
26.12.1846
Kuopiossa 26.12.1846   Parahin Veli!    Pitkään odotettu isku on tullut ja Saima on lakkautettu. Tästä syystä teen Sinulle ehdotuksen, johon pyydän Sinua ystävällisesti suostumaan: Lähetä kiireimmän kaupalla Helsinkiin anomus julkaisuluvan saamiseksi ”Litteraturtidningille”, joka painatettaisiin kuopiolaisessa kirjapainossa ja jota julkaistaisiin kaksi vihkoa kuukaudessa. Anna minulle sitten valtakirja, jotta voin Sinun puolestasi hoitaa täällä lehden asioita. Levitän ilmoituksia, joiden mukaan lehteä julkaiset Sinä ”Kallavesi-lehden entisen toimituksen avustamana”. Sinä kirjoitat pääkirjoi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1849: Kotimaista kirjallisuutta.

Päivämäärä: 
1.1.1849
Suomi, Tidskrift i Fosterländska Ämnen. 1847. Hfors 1848.   Mikään ei voi olla mieluisampaa kuin saada aloittaa tämä lehden vuosikerta kotimaisten kirjallisten tuotteiden esittelyllä. Isänmaan kirjallisuuden ystävä kohtaa lisäksi mielellään uudelleen sen aikakauslehden, johon liittyy niin monia muistoja kirjallisuutemme jälleenluojista, etenkin Lönnrotista ja Castrénista. Käsillä oleva vuosikerta puolestaan on merkittävä siksi, että uusi sukupolvi niin sanoakseni ottaa sen myötä perinnön haltuunsa. Vanhemmista nimistä tapaamme tässä vain herrat Rabben ja Fellmanin. Lehden sisällön pääosa si...

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1861: [Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosikertomus]

Päivämäärä: 
1.3.1861
Tähän vuosikertomukseen saanee toimitus lisätä, että se on viimeinen herra tohtori Elmgrenin allekirjoittama. Hoidettuaan nimittäin viisitoista vuotta uupumattomalla innolla sihteerin velvollisuuksia toht. Elmgren selitti mahdollisen uudelleenvalintansa varalta, ettei hän voi enää ottaa tehtävää vastaan. Juuri toht. E:n lähimmän johdon ja valvonnan alaisena Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on luo­vuttuaan aiemmasta toimintalinjastaan, pelkästä rahastojen keräämisestä tulevaa laajempaa toimin­taa varten, kehittänyt poikkeuksellisen aktiivisuutensa, josta osoituksena on sen kustantamien teos­...
Paikat: