Borg, Carl Gustaf

Borg, Carl Gustaf

1823–1895. Suomen kielen ylimäär. lehtori Helsingin yliopistossa 1854, senaatin kielenkääntäjä 1857. Valtiokonttorin johtaja 1876–80. Vapaaehtoisen suomen kielen opet­taja Helsingin tyttökoulussa 1857–65. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sihteeri 1861–62, rahastonhoitaja 1865–75.

Anton von Schiefneriltä

Päivämäärä: 
2.3.1857
Suuresti kunnioitettu Ystävä, Pietarissa 2./14.3.1857   Tänään on kulunut tasan seitsemän vuotta siitä, kun Castrén lähti täältä luotani ja näin hänet viimeisen kerran. Muutamia päiviä sitten lähettämäni kirjoitus kertoo muistamani mukaan etenkin Castrénin nyt nähtävissä olevista töistä ja liian vähän siitä, mitä niistä olisi tullut, jos hän olisi voinut itse viedä ne loppuun. Niinpä minun on mielestäni vielä lisättävä pieni jälkikirjoitus, joka sisältää useita Teille varmasti tervetulleita tietoja. Jos tapaatte Borgin, pyytäkää häntä lähettämään pian tänne Castrénin kansatieteellisten kirj...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.6.1857
On erityinen ilo voida jälleen esitellä tämän otsikon alla useampiakin numeroita, niiden joukossa myös teoksia, joiden arvo kotimaiselle kirjallisuudelle on pysyvä.   Ensinnä on kohtuudella mainittava: M. A. Castréns ethnologiska föreläsningar öfver altaiska folken samt samojediska och tatariska sagor. H:fors 1857. [M. A. Castrénin etnologiset luennot altailaisista kansoista sekä samojedien ja tataarien saduista. Helsinki 1857.]   Nämä luennot muodostavat neljännen niteen tekijän teoksesta ”Nordiska Resor och Forskningar” [Pohjoisia matkoja ja tutkimuksia]. Ne ovat tulos hänen lyhyestä toim...
Paikat: 

Erik Rudbeckin lisensiaattityö, lausunto historiallis-kielitieteellisessä tiedekunnassa 18.11.1857

Päivämäärä: 
18.11.1857
Lisensiaatin tutkintoa varten esitetyltä opinnäytteeltä ei voida vaatia eikä ole koskaan vaadittu, että siinä pitäisi esittää uusia, omaperäisiä, tieteellisesti hedelmällisiä käsityksiä aiheesta, joka on tarkastelun kohteena. Lisensiaatin opinnäytteeltä voidaan mielestäni vaatia ainoastaan, että kirjoittaja osoittaa siinä kykynsä soveltaa hankkimaansa tietämystä yksittäiseen tapaukseen ja hyväksyttävillä perusteilla osoittaa oikeaksi jokin käsitys ja hylätä vastakkainen kanta vertaillessaan eri tutkijoiden aiheesta esittämiä mielipiteitä. Maisteri Rudbeckin kyseessä oleva opinnäyte vastaa t...
Paikat: 
Asiat: 

Natalia Castrénille

Päivämäärä: 
5.5.1870
5.5.1870 Aioin käydä tarkastusmielessä oheisen käsikirjoituksen huolellisesti läpi, ennen kuin luovutan sen käsistäni. Se käy kuitenkin päinsä [vasta sitten], kun olen saanut tarpeelliset lisäykset mukaan. Natalia merkitsee varmaankin ystävällisesti jotakin kohtiin, jotka tuntuvat epäilyttäviltä, ottaen huomioon myös kohdat, joista välittyvä vaikutelma ei ole hyvä. Elämäkerrallisen kuvauksen kirjoittaminen on vaikeaa suorastaan vailla siihen tarvittavaa aineistoa. Pyydän erityisesti selvitystä Demidovin palkinnosta ja muista palkitsemisista. Olkaa ystävällinen ja luovuttakaa käsikirjoitus B...
Kirjeenvaihto: 

Carl Gustaf Borgille, konsepti

Päivämäärä: 
3.1.1871
Avoin valtakirja täällä toimivan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kassanhoitajalle, ylimääräiselle lehtorille herra Carl Gust. Borgille ottaa kuluvan vuoden 1871 aikana vastaan ja kuitata saaduksi täkäläisestä Keisarillisesta postitoimistosta kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapuvat kirjatut rahakirjeet ja paketit, mikä täten vakuutetaan. Helsingissä 3. tammikuuta 1871. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puolesta Locus Sigilli [sinetin paikka] J. V. S. F. W. R[othste]n    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: