Schildt, Bror Ernst Hannibal

Schildt, Bror Ernst Hannibal

1817–1882. Filosofian maisteri 1840, opettaja. Yläkoulun rehtori Heinolassa 1848–.

Bror Ernst Hannibal Schildtille

Päivämäärä: 
6.6.1843
Helsingissä 6.6.1843   Hra Maisteri Schildt Kuopiossa   Hyvä Veli!    Luottaen vanhaan toveruuteemme ja sen aikana saamiini kokemuksiin olen erityisesti iloinnut sen uusiutumisesta. En ole toistaiseksi oppinut tuntemaan muita henkilösuhteita kuin suhteet hyviin ystäviin ja nuoriin mieliin, ja olisi ollut epämiellyttävää, jos nyt olisi täytynyt näyttää epävarmalta ja jättää tulevaisuuden huoleksi se, syntyykö luottamusta vai ei. Nyt kuitenkin tiedän varmasti, että meidän ilmeemme ovat iloiset ensimmäisestä hetkestä saakka, ja vanhan hyvän toveruutemme säilyttäminen niin kauan kuin olosuhteet...
Asiat: 

Saima nro 35, 29.8.1844

Päivämäärä: 
29.8.1844
Kuopio Jos jokaista tapausta on arvioitava niiden olosuhteiden mukaan, joissa se ilmenee, niin tuskin missään on koskaan vietetty merkittävämpää juhlaa kuin se, josta tämä yhteisö sai iloita viime lauantaina. Kauan odotettuna, mutta ehtymättömällä ilolla tervehdittynä, suurten toiveiden saattelemana vietettiin tätä juhlaa siksi, että täällä avattiin uusi lukio. Ei vain se, että erään puhujan sanoja lainatakseni ”monet vanhemmat ovat tähän asti joutuneet sen kovan välttämättömyyden eteen, että heidän on joko jätettävä poikansa vaille sivistystä tai uhrattava perheen taloudellinen vakavaraisu...
Termit: 

Elias Lönnrotille

Päivämäärä: 
5.7.1845
Kuopio 5.7.1845   Parahin Isä Lönnrot!    ”Kerran elävän silmät nähdän. Ejpa kuolleen koskahan.” Eipä tämä luullakseni todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun Sinulle kirjoitan, ja kuitenkin tämä todistaa sangen vahvasti kuolleen miehen luonteesta katsotaanpa asiaa miltä puolelta tahansa. Nyt olen kuitenkin sattumalta varsin latautunut täyteen elonmerkkejä enkä halua päästää ohitseni tilaisuutta osoittaa esitetyn sananlaskun valossa, mihin pystyn. Haluan aluksi valmistella Sinua prokuraattorinviraston – mahdollisen – tervehdyksen varalta. Sain nimittäin viimeksi tulleen postin mukana sieltä ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Virkakirjelmä Porvoon tuomiokapitulille 23.4.1847

Päivämäärä: 
23.4.1847
Nöyrin esitys!   Ilmoitan kunnioittavimmin Korkea-arvoiselle Herra Tohtorille, Piispalle ja Ritarikunnan jäsenelle sekä Korkeasti Kunnioitetulle Tuomiokapitulille, että aikomukseni on tehdä ulkomaanmatka, mikäli saan siihen Armollisen luvan, ja anon nöyrimmästi, että minun suosiollisesti sallittaisiin siinä tapauksessa jättää apulaisrehtorin, maisteri B. E. H. Schildtin huostaan koulun rahavarat, arkisto, kirjasto ja muu irtain omaisuus. Kuopiossa 23. huhtikuuta 1847. Joh. Vilh. Snellman    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anomus Porvoon tuomiokapitulille heinäkuussa 1847

Päivämäärä: 
1.7.1847
Nöyrin anomus!   Anon nöyrimmästi vapautta rehtorinvirkani hoitamisesta kahdeksi kuukaudeksi tämän vuoden elokuun 24. päivästä lokakuun 24. päivään ja rohkenen yhtä nöyrästi ehdottaa viran hoitajaksi sanotuksi ajaksi herra apulaisrehtori E. H. Schildtiä tai toista kollegaa H. L. Melanderia, sitä heistä, joka saa sangen suosiollisen hyväksymisen tehtävän vastaanottamiseen, jota varten he ovat antaneet oheen liitetyt sitoumuksensa. Syvintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla Korkea-arvoisimman Herra Tohtorin, Piispan ja Ritarikunnan jäsenen samoin kuin Korkeasti kunni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Bror Ernst Hannibal Schildtille

Päivämäärä: 
24.4.1857
Helsingissä 24.4.1857   Veli Schildt!    Viimeksi lähettämäsi ystävälliset rivit ilahduttivat minua suuresti. Yhdistän kiitokseen muistamisestanne ystävälliset terveiset vaimoltani ja itseltäni. Kuten huomaat, tämä on sovinnollinen liikekirje ja koskee laajakantoisia liikeasioita. Samanlaiset asiakirjat kuin oheen on liitetty on lähetetty paikkakunnallenne eversti v. Kraemerille. Ota siis yhteys häneen ja neuvotelkaa keräyksen järjestämisestä siellä ja ympäröivällä maaseudulla. Hollolaan ja Hartolaan on lähetetty erilliset toimeksiannot. Tarkoituksena olisi, että kaupunkeihin perustettaisii...
Paikat: